elcserél szinonimái

ige
 • kicserél, elcsereberél, átvált
 • összecserél, összetéveszt, összekever

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pénztáros

főnév
 • pénztárnok (régies), kasszír (régies), pénzkezelő

gyér

melléknév
 • ritka, ritkás, kopár, vigályos (tájnyelvi)
 • csekély, kisszámú, szórványos
 • helyenkénti
 • gyatra, gyenge, hanyatló, szűkös, elégtelen, kevés
 • halvány, halovány, tompa, pisla
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elcserél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyenjogúsít

ige
 • egyenlősít, felszabadít, önállósít, függetlenít, emancipál (idegen)

csészealj

főnév
 • tálca, tányérka, kistányér
 • ufó, repülő csészealj

csalétek

főnév
 • csali, maszlag (bizalmas), csele (tájnyelvi), étető (tájnyelvi), mézesmadzag

bizonyítható

melléknév
 • igazolható, kimutatható, a valóságnak megfelelő, az igazságnak megfelelő, igaz, tényszerű

ekevas

főnév
 • laposvas, szántóvas (régies), csoroszlya (tájnyelvi)

elnyomott

melléknév
 • leigázott, sanyargatott, kizsákmányolt, eltiport, eltaposott, alávetett
 • (érzés, gondolat): tudatalatti (szaknyelvi), tudattalan, öntudatlan, önkéntelen, elfojtott

mágikus

melléknév
 • varázslatos, varázsos, bűvös, bűbájos (régies), ördöngös, boszorkányos, lenyűgöző, igéző, csodás

bari

főnév
 • barika, kisbárány, kisbirka, bárányka, jerke (tájnyelvi), beruska (tájnyelvi)

babaruha

főnév
 • gyerekruha, csecsemőruha, babakelengye, játruha (régies)

bejegyez

ige
 • beír, beleír, feljegyez, bemásol, felvesz, befirkant (bizalmas), nyilvántartásba vesz, beiktat, elkönyvel, bekönyvel, lajstromoz, inskribál (idegen), bevezet, besorol

előrelép

ige
 • kilép, előremegy, előrehalad, előrenyomul, előbbre jut
 • halad, fejlődik, javul

érc

főnév
 • ásvány, kőzet

gerincoszlop

főnév
 • hátgerinc, gerinc, gernye (tájnyelvi), geréb (tájnyelvi)

felruház, fölruház

ige
 • felöltöztet, ruhával ellát, kistafíroz (tájnyelvi), kiruház (tájnyelvi)
 • meghatalmaz, képesít, felhatalmaz, (jogot) megad, ráruház, ellát
 • tulajdonít, javára ír, attribuál (idegen)

eldarál

ige
 • (tájnyelvi): megdarál, megőröl
 • elhadar, elverkliz, felmond
 • (imádságot) elmorzsol

egybegyűl, egybegyűl

ige
 • összegyűl, összegyűlik, gyülekezik, összesereglik, egybesereglik, csoportosul, összejön
 • felgyülemlik, felhalmozódik, összetorlódik

elkerül

ige
 • kitér, kikerül, bújik, bujkál, elmellőz (régies)
 • kivéd, megelőz, elhárít, kibújik (valami alól), megúszik (bizalmas)
 • megakadályoz, meggátol
 • eljut, elmegy, elérkezik, elvetődik
 • elsodródik, elszármazik

felmond, fölmond

ige
 • elszaval, recitál (régies), elmond, előad, elémond (régies), elbeszél, elregél
 • (valakinek): elbocsát, meneszt, elmozdít, elküld, felment, eltávolít, kirúg (bizalmas), kidob, kihajít, kicsap, kitesz, kiutasít, elcsap, kiadja az útját, útilaput köt a talpa alá, lapátra tesz (szleng)
 • lemond, leköszön, benyújtja a lemondását, feladja az állását, visszavonul, távozik, elmegy
 • (megállapodást): felbont, érvénytelenít, hatálytalanít, visszamond, visszacsinál, visszavon, lefúj, eltöröl, megszüntet

életkedv

főnév
 • életöröm, lelkesültség, életigenlés, élénkség, élni akarás, életerő, kakaó (szleng), spiritusz (bizalmas)

csipkelekvár

főnév
 • csipkeíz, hecsedli (bizalmas), hecserli (tájnyelvi), hecsedlilekvár (bizalmas), hecselekvár (tájnyelvi), hecserliíz (tájnyelvi), hecsempecs (tájnyelvi), hecsepecse (tájnyelvi), hecsli (tájnyelvi)

ellenzés

főnév
 • helytelenítés, rosszallás, elutasítás, visszautasítás, óvás, tiltakozás, ellentmondás

félrehúzódik

ige
 • visszavonul, félrevonul, elvonul, félreáll, arrébb megy, odébb megy, odább áll, odébb vonul, távol tartja magát, háttérben marad