dagonya szinonimái

főnév
 • sár, pocsolya, dágvány (régies), pocséta (régies), tása (tájnyelvi), tocsogó (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

massza

főnév
 • pép
 • gyurma
 • halom, halmaz, tömeg, embertömeg, sokaság, plebs (pejoratív)

égi

melléknév
 • mennyei, túlvilági, földöntúli, éteri, szeráfi, szerafikus, angyali, édeni, paradicsomi, isteni, testetlen, légies, finom, átszellemült, természetfeletti, emberfölötti, lelki, szellemi, magasabb rendű, felsőbb rendű, halhatatlan, szent
 • (választékos): magasztos, fenséges, magasröptű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dagonya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csiklandós

melléknév
 • csikis (bizalmas), csiklandékos (tájnyelvi), viszketős
 • kényes, bajos, kritikus
 • érdekes, érdekfeszítő, izgalmas
 • pajzán, sikamlós, pikáns, borsos, kétértelmű

bogáncs

főnév
 • szamártövis, szamárkóró, bogáncskóró (tájnyelvi)

bevezet

ige
 • bevisz, bekísér, besegít, betámogat, betessékel
 • (ismeretbe): beavat, megismertet (valamivel)
 • (út, ajtó): bemegy, nyílik, bevisz
 • beilleszt, bejuttat, bedug
 • (adatokat): bejegyez, beír, beiktat
 • (divatot, szokást): kezdeményez, behoz, elterjeszt, rendszeresít, meghonosít, divatba hoz, elfogadtat, megveti az alapját (valaminek), lerakja az alapját (valaminek)
 • (módszert, törvényt): életbe léptet
 • (mondanivalót): előkészít, elkezd

bámulatos

melléknév
 • bámulatra méltó, bámulatba ejtő, csodálatos, csodálatra méltó, nagyszerű, csodás, rendkívüli, fantasztikus, lenyűgöző, fenomenális, káprázatos, mesés, tüneményes, pompás, szenzációs (bizalmas), fenséges, meglepő, elképesztő, klassz (szleng), óriási, kolosszális (bizalmas)

csődör

főnév
 • ló, mén, ménló, fedezőmén, tenyészmén, monyas (tájnyelvi)
 • (szleng): szexpartner, bika, nagy kan, hatlövetű (tréfás), szexkombájn (tréfás)

ébenfa

főnév
 • ében

labdázik

ige
 • lasztizik (szleng), csingázik (tájnyelvi), gurgulázik (tájnyelvi)
 • (valakivel): ide-oda dobál, hány
 • küldözget

állítás

főnév
 • kijelentés, nyilatkozat, vélemény, ítélet, mondomány (régies), affirmáció (régies), predikátum
 • tétel, tézis
 • megerősítés, bizonyítás, igenlés, fogadkozás

alászolgája

módosítószó
 • (régies): viszontlátásra, ajánlom magamat

apró I.

melléknév
 • aprócska, csöppnyi, kis, kicsi, kicsiny, kicsike, parány, kisded (régies), pici, picike, piciny, icipici, picuri, picurka, icurka-picurka, incifinci, parányi, pinduri, pindurka, pirinyó, csepp, cseppnyi, pöttöm, törpe, öklömnyi, körömnyi, körömfeketényi, mákszemnyi, miniatűr, mikroszkopikus, aprószerű (tájnyelvi), csiripcsup (tájnyelvi), mikimáki (tájnyelvi)
 • apró-cseprő, csekély, jelentéktelen, lényegtelen, szóra sem érdemes, csip-csup, dibdáb, bagatell, elhanyagolható, mellékes, pitiáner (bizalmas), piti (bizalmas)

egyenjogúsít

ige
 • egyenlősít, felszabadít, önállósít, függetlenít, emancipál (idegen)

elhamarkodik

ige
 • elsiet, elkapkod, elhirtelenkedik, elhebehurgyál (tájnyelvi), összecsap, összeüt, összevág Sz: füstre harangoz

felvázol, fölvázol

ige
 • vázol, leskiccel, skiccel, odavet
 • ismertet, körvonalaz, ecsetel, érzékeltet

érzékel

ige
 • észlel, érez, észrevesz, tapasztal, felvesz (tájnyelvi), percipiál (idegen), appercipiál (idegen), felismer, felfog, konstatál
 • elképzel, fogalmat alkot (valamiről)

daliás

melléknév
 • deli (választékos), dali (régies), délceg, szép szál, jó kiállású, sudár, sugár, szálegyenes, szálfaegyenes, szálfatermetű, nyalka, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas), katonás, büszke
 • (régies): bátor, hősi, hősies
 • lovagias, lovagkori, vitézies

cserfes

melléknév
 • (tájnyelvi): beszédes, bőbeszédű, fecsegő, locsogó, csacsogó, nyelves, cserefendi (régies)
 • (tájnyelvi): csúnya szájú, mocskos szájú, veszekedős, civakodó, zsémbes
 • (tájnyelvi): hirtelen haragú, pulykamérgű, lobbanékony

dombtető

főnév
 • orom, dörc (tájnyelvi)

érik

ige
 • érlelődik, érdik (tájnyelvi), (paprika) pirosodik, (búza) szőkül
 • kifejlik, fejlődik, serdül, férfiasodik, nőiesedik
 • (bizalmas): érettségizik, maturál (régies)

derekasan

határozószó
 • nagyon, alaposan, istenigazában (bizalmas), istenigazából (bizalmas)

bolyhos

melléknév
 • (tájnyelvi): borzas, torzonborz, bozontos, kócos, göndör, bodros
 • vattaszerű, szőrös, molyhos, gyapjas, pelyhes, pihés, bolyposztó (tájnyelvi), bölyhös (tájnyelvi), bumhos (tájnyelvi), csepűs (tájnyelvi)

drótkötélpálya

főnév
 • függőpálya, libegő, függővasút
 • sikló

értesítő

főnév
 • értesítő könyv, ellenőrző könyv, bizonyítvány, évkönyv (régies)
 • értesítés, közlöny, értesítvény, avizó (idegen)