egynéhány szinonimái

névmás
 • néhány, egyik-másik, némely, egynémely, egy-kettő, egypár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

halmozás

főnév
 • gyűjtés, kuporgatás, hordás, halmazat, kumuláció (idegen), akkumuláció (idegen)

legyint

ige
 • suhint, csap, csapint (régies), legyent (tájnyelvi), lettyent (tájnyelvi)
 • illet, érint
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egynéhány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

drótkötélpálya

főnév
 • függőpálya, libegő, függővasút
 • sikló

csakugyan

határozószó
 • valóban, igazán, tényleg, ténylegesen, komolyan, igazából, igazában, okvetlenül, kétségtelenül, kétségkívül, persze, igaziból (bizalmas), igazándiból (bizalmas), csakugyanvalóst (tájnyelvi)

betekintés

főnév
 • benézés, belátás, bepillantás, bekukkantás, bekukucskálás
 • tanulmányozás, tájékozódás, vizsgálat

egyben

határozószó
 • egészben, osztatlanul
 • (régies): nyomban, rögtön, tüstént, legott (régies), íziben (tájnyelvi), mindjárt, azonnal, egyszeriben
 • együtt, egyúttal, egyszersmind, ugyanakkor, egyidejűleg

elkanászodik, elkaná

ige
 • elszemtelenedik, elvadul, elkomiszodik, elpimaszkodik, elpofátlanodik

licenc, licencia

főnév
 • gyártási jog, gyártási engedély, szabadalom, szabadalmi jog, patent (idegen)
 • (tájnyelvi): egyetemi záróvizsga

avagy

kötőszó
 • vagy

atilla

főnév
 • zubbony, mente, dolmány, huszárdolmány, díszkabát, díszmagyar

bármennyire

határozószó
 • akármennyire

ellenzés

főnév
 • helytelenítés, rosszallás, elutasítás, visszautasítás, óvás, tiltakozás, ellentmondás

elver

ige
 • megver, összever, laposra ver, elagyabugyál, elrak (bizalmas), eltángál, kiporol (bizalmas), elfenekel, megruház (bizalmas), megtáncoltat, elkalapál (bizalmas), eldönget, eldögönyöz (tájnyelvi), megrak, ellazsnakol (tájnyelvi), elpaskol, eltagol (tájnyelvi), elnáspángol, elpüföl, elnadrágol, elabriktol (tájnyelvi), elagyal (tájnyelvi), helybenhagy, elhusángol, elgyapál (bizalmas) Sz: elhegedüli a nótáját; elhúzza a nótáját; ellátja a baját; elrántja a göncét; kiporolja a nadrágját; elveri a port (valakin); faolajjal gyógyítja a farát (valakinek); keresztülhúzza a vonót (valakin); kiméri neki a házhelyet; kiráz a nadrágjából (valakit); megadja a valaga vacsoráját; megadja bélését a posztónak; megderekalja, mint a kan kutyát; mogyorófaolajjal kenegeti a farát (valakinek); pozdorjává tör; rostát csinál a bőréből (valakinek); somfahájjal kenegeti a háti bőrt; szíjat hasít a hátából
 • (jégeső): elpusztít, tönkretesz, tönkrever, elken (tájnyelvi), elvág (tájnyelvi)
 • (pénzt): elkölt, elpazarol, elfecsérel, eltékozol, elherdál, elszór, szétszór, elpocsékol, fenekére ver, ellumpol, elmulat, elprédál, elsinkófál (tájnyelvi), eltapsol (szleng)
 • (éhséget, szomjúságot): csillapít, megszüntet, olt, elüt (tájnyelvi)
 • elkerget, elűz, kikerget, eltávolít

fürdőruha

főnév
 • dressz, úszódressz, fürdőtrikó, úszóruha
 • bikini
 • fürdőnadrág, úszónadrág, fürdőgatya (bizalmas), fecske (bizalmas)

félhivatalos

melléknév
 • meg nem erősített, bizalmas, officiózus (idegen)

egységes

melléknév
 • tagolatlan, osztatlan, összefüggő, egybefüggő, egybeforrott, zárt, egyenletes, rendezett, egynemű, homogén, kompakt (idegen), konzisztens (idegen)

dörgölődzik, dörgölő

ige
 • (bizalmas): törleszkedik, hízelkedik, hízeleg, helyezkedik, sündörög (valaki körül), búj (valakit), nyalizik (bizalmas), nyal (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng), behízelgi magát, kegyeibe férkőzik (valakinek), hajt (szleng), kendőzködik (tájnyelvi)

életszükséglet

főnév
 • létszükséglet, létföltétel, létkérdés

felemelkedés, föleme

főnév
 • felszállás
 • fellendülés, felívelés
 • gyarapodás, meggazdagodás, előrejutás, előmenetel
 • felmagasztosulás

eladás

főnév
 • árusítás, értékesítés, áruba bocsátás, elidegenítés, eladózás (tájnyelvi)

csatlakozó

főnév
 • (szaknyelvi): konnektor, dugó (bizalmas), dugaszolóaljzat (szaknyelvi), falicsatlakozó, érintkező

elhangzik

ige
 • elhallatszik, elhallik (régies)
 • (régies): elhalkul, elcsendesül, elül, lecsillapodik

felhajt, fölhajt

ige
 • felemel, fellebbent
 • feltűr, feltűz, felgyűr, megrövidít, megkurtít, felvarr, visszahajt
 • felkerget, felűz, felzavar, felterel, fölver, felhajszol (bizalmas), megszalaszt
 • előteremt, megszerez, megkeres, megkerít, előkerít, kikerít (tájnyelvi), kiugraszt, felkutat, kiszimatol, felhajhász (tájnyelvi), jár (valami után), érdeklődik, tudakozódik
 • lenyel, felhörpint, leönt (bizalmas), lehajt, lehajít, bedob, behajít, bevág, benyakal, megiszik, kiiszik, behörpöl (régies), felhöppent (régies), felkortyolgat (régies)
 • becsíp, berúg