ostoba szinonimái

melléknév, főnév
 • buta, tökkelütött, korlátolt, balga, üresfejű, féleszű, tyúkeszű, fajankó, nehézfejű, hülye, idióta, hólyag, süsü (bizalmas), félcédulás, szamár, együgyű, bárgyú, oktalan, tökfej, gyagya, sötét (bizalmas), fúrtagyas (régies) Sz: a kovács se tudna neki észt koholni; annyi esze sincs, mint egy tyúknak; az anyja alól is vasvillával vették el; bámul, mint borjú az új kapura; buta, mint a lúd; csupa csiriz a fejében; fél tehenet se ér az esze; ha zacskóba kötné az eszét, megenné a kutya; híg az agyveleje; kevés van a sótartójában; majd megbődül; megbődül a borjú benne; morzsa esze sincs; néz, mint birka az új kapura; nincs annyi esze, mennyi egy dióhéjba beleférne; olyan, mint a fejetlen láb; tizenkét ökör fel nem ér az eszével; tök a feje, gané a veleje; tudatlan, mint a szamár; úgy bámul, mint a sült hal; üres a felház; vasvillával vették el az anyjától
 • meggondolatlan, értelmetlen, nevetséges, oktondi, botor, esztelen, képtelen, visszás, felelőtlen, semmitmondó, üres

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kígyózik

ige
 • kanyarog, kanyarodik, tekereg, tekergőzik, csavarodik, kunkorodik, kacskaringózik, gyűrűzik

pint

főnév
 • ejtel (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ostoba szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odahív

ige
 • odahí (régies), odaszólít, odaint, odarendel, odabolondít (bizalmas), odacitál, becitál, behív, odacsődít, odafáraszt

mosdik

ige
 • mosakodik, mosakszik, tisztálkodik, fürdik, zuhanyozik
 • (bizalmas): mosakszik, magyarázkodik, mentegetőzik, exkuzálja magát

mindenfelől

határozószó
 • mindenhonnan, mindenünnen, minden oldalról, mindenünnét (tájnyelvi)
 • körös körül

megküld

ige
 • küld, elküld, eljuttat, kiküld, felad, postáz, továbbít

olyan

névmás
 • hasonló, afféle, olyanféle, olyanforma, oly, olyasféle, olyanfajta
 • ugyanolyan
 • akkora
 • annyi

övez

ige
 • átköt, körülköt, átfog, felövez (régies)
 • körülvesz, koszorúz (régies), körülölel, körülfog, szegélyez, körülzár, környékez (régies)

loval

ige
 • ingerel, izgat, hergel, bujt, bujtogat, biztat

letromfol

ige
 • elhallgattat, leint, beléfojtja a szót, letorkol, lehurrog, rendreutasít, torkára forrasztja a szót
 • megcáfol, (álláspontot) megdönt

karom

főnév
 • köröm
 • horog

mánia

főnév
 • rögeszme, kényszerképzet, fixa idea (idegen), elmebaj
 • szenvedély, kedvtelés, hóbort, megszállottság, vesszőparipa, rigolya, bolondéria, dili, flúg (szleng), stikk (szleng), hepp (szleng), bogár (szleng), őrület

papír

főnév
 • papírlap, papiros (bizalmas), cédula
 • irat, okmány, okirat, dokumentum, oklevél, igazolvány, igazolás
 • (jelzőként): eldobható, egyszer használatos

pizsama

főnév
 • hálóruha
 • (szleng): rabruha, fegyencruha, zsávoly

élősdi

melléknév, főnév
 • élősködő, parazita, ingyenélő, here (bizalmas), naplopó, tányérnyaló, kenyérpusztító, potyázó (bizalmas), potyaleső, pióca, vérszopó

szándék

főnév
 • akarat, akarás, cél, célzat, intenció (idegen), velleitás (idegen), tervezés, törekvés, elhatározás, föltét (régies), óhajtás, eltökélés, aspiráció, ambíció, végzés, elszánás, szántszándék, elgondolás, célkitűzés, terv, előirányzat, óhaj, készület (tájnyelvi), tetszés (tájnyelvi)
 • hajlam, hajlandóság

roma

főnév, melléknév
 • cigány, sötétbőrű, kreol bőrű, more (bizalmas), dalle (tájnyelvi, bizalmas), gádzsó (szleng), dádé (szleng), nemzetiségi (bizalmas), kisebbségi (bizalmas)

ostya

főnév
 • hostia (idegen), vafli (idegen)
 • holipni (idegen)
 • nápolyi, nápolyiszelet
 • tortalap
 • szent ostya, oltáriszentség, Krisztus teste

objektum

főnév
 • tárgy, dolog
 • épület, építmény, létesítmény, intézmény
 • célpont

összefogás

főnév
 • összehajtás, összegöngyölítés, összekapcsolás, összecsatolás, összekötés
 • összetartás, együttműködés, egység, szövetkezés, érdekszövetség

ricsaj

főnév
 • lárma, zenebona, zsivaj, zsivajgás, zsivatolás, zaj, zajongás, ramazúri, zűrzavar, rumli (bizalmas), kiabálás, ordítozás, hangzavar, ribillió, csatara (tájnyelvi)
 • mulatozás, dáridó, dínomdánom, tivornya, muri (bizalmas)

öltözködik

ige
 • öltözik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár
 • flancol (szleng)

múló

melléknév
 • átmeneti, ideiglenes, röpke, pillanatnyi, múlékony, mulandó, futó, tűnő, illanó (választékos), efemer (idegen), elrepülő, elszaladó, elszálló, eliramló, elillanó, rohanó, tovatűnő, tiszavirág-életű, kérészéletű (választékos)
 • (fájdalom): szűnő, enyhülő, csökkenő, csillapuló

összeszámol

ige
 • megszámol, megolvas (tájnyelvi), számba vesz, kalkulál, összegez, összeszámlál, összeszámít, kiszámol, felszámol (tájnyelvi), összeolvas (tájnyelvi)
 • összead, összesít, summáz (régies)

rojt

főnév
 • bojt, cafrang (régies), cafrinka (tájnyelvi), kanaf (régies), francli (bizalmas), függő (régies), sallang