ciklus szinonimái

főnév
 • körforgás, körfolyamat, körmozgás, váltakozás, ismétlődés, visszatérés
 • időszak, időköz, korszak, intervallum, periódus, fázis, éra, etap, stádium
 • versciklus, verssorozat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üdvlövés

főnév
 • díszlövés, sortűz

megjelenik

ige
 • előkerül, felbukkan, belép, előbukkan, beállít, ott terem (valahol), feltűnik, betoppan, előtűnik (választékos), mutatkozik (választékos), megvillanik (régies), előjő (régies), elővetődik (régies), föltetszik (régies), felmutat (tájnyelvi), beesik (bizalmas), bezuhan (bizalmas), kompareál (idegen)
 • szembetűnik, látszik, mutatkozik, jelentkezik, előtűnik, keletkezik, fellép, kiütközik, kiüt, visszatükröződik, felmerül, felvetődik, megtetszik (régies), megmutatózik (tájnyelvi)
 • kijön (bizalmas), napvilágot lát, nyomtatásba kerül, sajtóba kerül, elhagyja a sajtót, kiadják
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ciklus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

búcsú2

főnév
 • bűnbocsánat, megbocsátás, indulgencia (idegen), egyháznap, patrocínium (idegen)
 • búcsújárás, körmenet, zarándokolás, zarándoklat, processzió (régies)

beköltözik

ige
 • beköltözködik, behurcolkodik, bekvártélyozza magát (bizalmas), befészkeli magát, behúzódik, megtelepszik, betelepszik, betelepedik
 • (érzés, hangulat): úrrá lesz (valakin), eluralkodik (valakin), befészkeli magát (valakibe)

becipel

ige
 • bevisz, behoz, behord, behordoz, behurcol, bevonszol, becepel (tájnyelvi)

apelláta

főnév
 • ellenvetés, kifogás, tiltakozás
 • fellebbezés (szaknyelvi)

cáfol

ige
 • megcáfol, megdönt, kétségbe von, elutasít, tagad, ellentmond (valaminek), visszaver (érvet), halomra dönt, elvitat, dementál (idegen, régies), refutál (régies), meghazudtol

csoportosulás

főnév
 • tömörülés, gyülekezés, gyülekezet, összejövetel, összesereglés, összeröffenés (bizalmas)
 • összefogás, szövetség, társulás, társaság, kartell, klikk (pejoratív), frakció, szekta, banda, konak (tájnyelvi), klán
 • tömeg, sokadalom, sokaság, csődület, tumultus, tolongás

korrektúra

főnév
 • javítás, helyesbítés, korrigálás, korrektúrázás
 • (szaknyelvi): kefelenyomat (szaknyelvi), levonat, kefe (bizalmas)

aggat

ige
 • akaszt, függeszt, lógat, felköt, csemmeszt (tájnyelvi)
 • (régies): fércel, tűz
 • (tájnyelvi): zavar, alkalmatlankodik, lábatlankodik, láb alatt van, útban van

csürhe

főnév
 • tömeg, csőcselék, söpredék, népség, banda, bagázs (bizalmas), gyülevész népség, pereputty (bizalmas), mob (idegen), csajvadék (tájnyelvi)

dübörög

ige
 • robajlik, döng, dörög, zeng, zörög, morajlik, zakatol, csattog, csörömpöl, dobog, duhog (tájnyelvi), dübög (tájnyelvi), dübörög-doborog (tájnyelvi)
 • (taps): felcsattan, harsog, viharzik, zúg

fecsegő

melléknév
 • bőbeszédű, beszédes, közlékeny, szószátyár, locska (régies), locsi-fecsi, nyelves, lepcses, kotnyeles, cserfes, csacska, csatra (tájnyelvi), hetlekotla (tájnyelvi), csiricsáré (tájnyelvi), leffencs (tájnyelvi), fecskes (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), kacsasegg (durva), szófosó (durva)
 • pletykás, hírhordó, hírvivő
 • (patak): locsogó, csobogó, csörgedező

előszed

ige
 • elővesz, előhúz, előkerít, előkapar, előkotor, előhoz, kiszed, kiemel, megkeres
 • felidéz, felhánytorgat
 • kérdőre von, felelősségre von, elővesz

címeres

melléknév
 • hírhedt, cégéres, megbélyegzett, hétpróbás
 • (régies): jeles, kiváló, nevezetes, neves

bőszít

ige
 • dühít, dühösít, feldühít, mérgesít, felmérgesít, cukkol, heccel, haragra gerjeszt, felingerel, kihoz a sodrából

cserkész2

főnév
 • (régies): erdőőr, nyomkereső, kutató, cirkáló
 • kiscserkész

előfeltétel

főnév
 • feltétel, követelmény, kívánalom, kikötés, megkötés, megkövetelés, elvárás, kiírás, korlátozás, megszorítás, fenntartás, sine qua non (idegen)

csábító II.

főnév
 • udvarló, szépfiú, szoknyavadász, nőhódító, donhuán (választékos)

beléndek

főnév
 • bolondító beléndek, bolondítófű, belénd (régies), böling (régies), csalmatok (tájnyelvi)

csipog

ige
 • csicsereg, csivitel, csiripel, csivog (tájnyelvi), csiákol (tájnyelvi), csicseg (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi)
 • fecseg, csacsog, cseveg, cseverészik, pityeg (tájnyelvi), locsog

előrejut

ige
 • előbbre halad, előrenyomul, előretör, előremegy, előreszalad
 • sikert arat, beérkezik, érvényesül, gyarapszik, boldogul, terjed, tért hódít, kiművelődik, virágzik, virul