csipog szinonimái

ige
 • csicsereg, csivitel, csiripel, csivog (tájnyelvi), csiákol (tájnyelvi), csicseg (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi)
 • fecseg, csacsog, cseveg, cseverészik, pityeg (tájnyelvi), locsog

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kerget

ige
 • űz, űzőbe vesz, üldöz, hajt, hajszol, hajhász, hajkurász, zavar, zargat (bizalmas), hesseget, bolygat, megszalaszt, futamít (régies), kénytet (tájnyelvi), kurgat (tájnyelvi), kajtat (valaki után) (tájnyelvi), fut (vki, vmi után)
 • kényszerít (valahova)
 • követ

efféle

melléknév
 • ilyen, ily, ilyenféle, ilyenfajta, ilyesmi, hasonló, effajta
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csipog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csalafinta

melléknév
 • ravasz, fortélyos, furfangos, furmányos (tájnyelvi), agyafúrt, csavaros eszű, csavaros észjárású, fondor (választékos), fondorlatos, ördöngös, cseles, huncut, elmés, fifikás (bizalmas), trükkös (bizalmas), hóhem (bizalmas), macher (bizalmas), bogáncseszű (tájnyelvi), csalavér (tájnyelvi), cselefendi (tájnyelvi)

beugró

főnév
 • beszögellés, bemélyedés, zug, fülke, alkóv, kabin
 • benyíló, belépő
 • (szleng): jegy, belépőjegy, belépődíj

bér

főnév
 • munkabér, munkadíj, fizetés, fizetség, illetmény, jövedelem, kereset, járandóság, díjazás, javadalmazás, tiszteletdíj, honorárium, zsold (szleng), hópénz (régies), gázsi (bizalmas), keresmény (régies), kommenció (régies), sallárium (régies), ángária (régies)

átszállóhely

főnév
 • megállóhely, állomás, megálló

csere1

főnév
 • cserebere, csereüzlet, csereforgalom, cserekereskedelem, kereskedés, üzlet, adásvétel, árucsere
 • váltás, felváltás, váltakozás, pótlás

dobogó

főnév
 • emelvény, pódium, esztrád, katedra, tribün
 • (tájnyelvi): fahíd, gyaloghíd

közvetett

melléknév
 • indirekt (idegen), implicit (szaknyelvi)
 • tekervényes, nyakatekert

alakulat

főnév
 • (katonai): egység, kötelék, csapat, csapattest, csapategység, osztag, csoport, legénység
 • képződmény, formáció (szaknyelvi), alakzat, képlet
 • terepalakulat

agyrém

főnév
 • rémkép, rém, rémlátás, rémlátomás, látomás, fantazma (régies), fantazmagória, kényszerképzet, őrület, őrültség, vízió, képzelődés, lázálom, fantom, kiméra (választékos), lidércnyomás

álldogál

ige
 • ácsorog, állong (régies), várakozik, támolyog (régies), szobrozik (szleng), silbakol (őr) (régies), ácsong (tájnyelvi), állbovál (tájnyelvi), állongál (tájnyelvi)
 • időz, lebzsel, tétovázik, habozik, vesztegeti az idejét, múlatja az időt (tájnyelvi)

dráma

főnév
 • színjáték, színdarab, színmű, tragédia, szomorújáték (régies)
 • drámairodalom
 • (szleng): felhajtás, ügy

elcsen

ige
 • ellop, elidegenít, eltulajdonít, elsinkófál (bizalmas), kölcsönvesz (tréfás), elszed, eloroz, elcsór (szleng), elemel, meglógat (bizalmas), elcsízel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), meglovasít (szleng)

felmos, fölmos

ige
 • felsúrol, feltisztít, feltöröl, feltakarít, felsikál, felnyal (bizalmas), fellögyböl (tájnyelvi), felszivatol (tájnyelvi), felfókáz (szleng), felkorcsolyáz (szleng)
 • feléleszt, magához térít, eszméletre hoz

engesztel

ige
 • békít, enyhít, békéltet, megkövet, bocsánatot kér, engedelmet kér, kiengesztel
 • megnyugtat, csillapít, lecsitít, csendesít

csiripel

ige
 • csipog, csivitel, csicsereg, énekel, dalol, trillázik, fütyül, csicserél (tájnyelvi), csirimpol (tájnyelvi), zsibol (régies), hangicsál (régies)
 • csacsog, fecseg, locsog, cseveg, beszél, kotyog, karattyol (bizalmas), pletykál

cula

főnév
 • (tájnyelvi): poggyász, cókmók, cucc (bizalmas), genyegunya (tájnyelvi), hóbelevanc (bizalmas), cumó (szleng), coki (szleng)
 • (tájnyelvi): lotyó (durva), ringyó (durva), szajha, kurva, prostituált, utcanő, rima (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ruha, gönc (pejoratív)
 • szennyes
 • (tájnyelvi): gazember, gazfickó

dereglye

főnév
 • hajó, bárka, sajka, gálya, uszály, átkelőcsónak
 • csónak, komp

ember

főnév
 • halandó, teremtmény, emberi lény, emberpéldány, teremtés, egyén, illető, valaki, személy, lélek, fő, pára, portéka
 • férfi, emberfia, alak, fráter, figura, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pasinger (bizalmas), pali (szleng), krapek (bizalmas), pofa (szleng), pók (bizalmas), pacák (szleng), mókus, muki (szleng), ipse (bizalmas), tag (bizalmas), ürge (szleng), buksó (szleng), csóró (szleng), fej, gádzsó (szleng), hapsi (szleng), hapek (szleng), mandró (szleng), manusz (szleng), muksi (szleng), muksó (szleng), szivar (szleng)
 • (valakinek az embere): híve, segítőtársa, kiszolgálója

csökevényes

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

bikini

főnév
 • fürdőruha
 • csípőbugyi, bikinibugyi

díjkiosztás

főnév
 • jutalomkiosztás, díjátadás

énekes

főnév
 • énekművész, dalénekes
 • énekmondó, dalnok, bárd, igric (régies), regős, hegedős (régies), lantos