csoportosulás szinonimái

főnév
 • tömörülés, gyülekezés, gyülekezet, összejövetel, összesereglés, összeröffenés (bizalmas)
 • összefogás, szövetség, társulás, társaság, kartell, klikk (pejoratív), frakció, szekta, banda, konak (tájnyelvi), klán
 • tömeg, sokadalom, sokaság, csődület, tumultus, tolongás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

végigmegy

ige
 • végighalad, végigsuhan, végigvonul, végighúzódik, végigfárad, végigballag, végigsétál, végigrohan (választékos), végigcsörtet, végigutazik
 • érint, átfut, átnéz, megvizsgál
 • végignyúlik, végigfut, végigvisz, végigvezet

öntözőkanna

főnév
 • locsolókanna, locsoló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csoportosulás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csavargó I.

melléknév
 • kóborló, vándorló, csatangoló, lófráló (bizalmas), csellengő, kódorgó, kujtorgó

bilincs

főnév
 • rabbilincs, vas, rablánc (választékos), karkötő (szleng), kézvas, kézibéklyó, kézlánc, kurtavas (régies), csincsér (tájnyelvi), karperec (szleng), mancsova (régies), rózsafüzér (szleng), béklyó, gúzs, nyűg
 • rabság, megkötöttség

beszédkészség

főnév
 • kifejezőkészség, szókészség, ékesszólás, beszélőke (tájnyelvi), sváda (bizalmas)

avasodik

ige
 • megromlik, megbüdösödik, romlik

csináltatott

melléknév
 • készíttetett, rendelésre készült, mértékre készült, mérték szerint készült (bizalmas), rendelt, mondvacsinált (régies)

döntőbíró

főnév
 • döntnök (régies), arbiter (idegen), bíró, igazlátó (régies)
 • játékvezető, játékmester, mérkőzésvezető

kulturálatlan

melléknév
 • műveletlen, iskolázatlan, faragatlan, bárdolatlan, közönséges, pallérozatlan, neveletlen, darabos, barbár, civilizálatlan, primitív, durva, vad, tudatlan, állatias, paraszt (durva), bunkó

áldoz

ige
 • (szertartásban): felajánl, bemutat
 • (vmely ügyért vmit): odaad, szentel
 • (valamire): költ, kiad, ráfordít, rászán, fordít

akasztófáravaló

főnév
 • gonosztevő, gazember, gazfickó, lator, akasztófavirág, akasztófa címere, kötnivaló (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi), akácfáravaló (tájnyelvi), akasztófa-rángató

alvajáró

főnév
 • holdkóros, szomnambul (szaknyelvi), noctambulus (szaknyelvi), lunátikus (régies), álomjáró (régies), álombolygó (régies), éjbolygó (régies), hobolygó (tájnyelvi), holdas (tájnyelvi)

dünnyög

ige
 • motyog, pusmog, mormog, immog (tájnyelvi), ühmget, dörmög, dideg-dödög (tájnyelvi), dönög (tájnyelvi), káricál (tájnyelvi), hummog (tájnyelvi)
 • dohog, zsörtölődik, morog, zúgolódik, zsémbeskedik, sunnyog (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), hümmög

elér

ige
 • terjed (valameddig), ér (valameddig)
 • eljut, elérkezik
 • odaér
 • utolér, beér, elkap, elcsíp
 • beteljesedik (valakin valami)
 • megvalósít, valóra vált, kivív, véghez visz

felrobban, fölrobban

ige
 • szétrobban, szétpattan, levegőbe röpül, kirobban, szétpukkad, detonál, explodál
 • elpusztul, megsemmisül
 • kirobban, dühbe gurul, haragra gerjed, indulatba jön, elveszti türelmét, elveszti az önuralmát, kitör, felfortyan, heveskedik, begurul (szleng), bepöccen (szleng), begőzöl (szleng), felforr az agyvize (szleng), eldurran az agya (szleng), felmegy a pumpája (szleng), ellő (tájnyelvi)

érdemtelen

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen
 • igazságtalan, méltatlan, jogtalan, méltánytalan

csóró I.

melléknév
 • (szleng): szegény, szegényes, elhanyagolt, toprongyos, ütött-kopott, ágrólszakadt, nincstelen, nyomorult

csapzott

melléknév
 • kusza, zilált, viharvert, összekuszált, összekuszálódott, borzas, kócos, fésületlen, gubancos, bozontos, boglyas, boncos (tájnyelvi), csapétes (tájnyelvi), csomós, összecsomósodott

differencia

főnév
 • különbség, eltérés, különbözés, különbözőség, különbözet, difi (bizalmas)
 • nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség, véleményeltérés, diszharmónia, diszkrepancia (idegen), egyenetlenség, súrlódás

engedelmeskedik

ige
 • enged, szót fogad, paríroz (régies), meghódol, behódol, beadja a derekát, meghajol (valaki előtt), hallgat (valakire), deferál (idegen), hajt a szóra, hallgat a szóra, hajt (valamire), aláveti magát (vminek, vkinek), alárendeli magát (vminek, vkinek), követ, teljesít, eleget tesz, megfelel, végrehajt, alkalmazkodik, belemegy (bizalmas), belenyugszik, elfogad

csüggedt

melléknév
 • kedvetlen, szomorú, bánatos, bús, mélabús, lehangolt, kókadt, lankadt, ernyedt, levert, kishitű, megtört, nyomott, reményvesztett, kedveszegett, elkeseredett, kétségbeesett, beletörődő, lemondó, vigasztalan, boldogtalan, lesújtott, kedélybeteg, életunt, rezignált, apatikus, fásult, fád, szplínes (régies), defetista (idegen), desperált (idegen), letargikus, deprimált

biztatás

főnév
 • bátorítás, buzdítás, lelkesítés, nógatás, noszogatás, ösztökélés, ösztönzés, sarkallás, serkentés
 • késztetés, rábeszélés, unszolás
 • kecsegtetés, ígéret

dobogó

főnév
 • emelvény, pódium, esztrád, katedra, tribün
 • (tájnyelvi): fahíd, gyaloghíd

érdekelt

melléknév, főnév
 • érintett, részjogosult, részes, résztvevő