csábító I. szinonimái

melléknév
 • csalogató, édesgető, hívogató, megnyerő, igéző, bűbájos, kecsegtető, vonzó, elragadó, kísértő, ingerlő, kívánatos, démoni (választékos), szexi, csábos, csába (régies)
 • étvágygerjesztő, ínycsiklandozó

csábító II. szinonimái

főnév
 • udvarló, szépfiú, szoknyavadász, nőhódító, donhuán (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megállapodás

főnév
 • egyezség, egyezmény, egyetértés, megegyezés, szerződés, szerződéskötés, konszenzus (szaknyelvi), konvenció (szaknyelvi), paktum (régies), stipuláció (idegen), kiegyezés, alku
 • (tájnyelvi): megállás

megindít

ige
 • bekapcsol, beindít, meghajt, működtet, mozgat, aktivál, működésbe hoz, üzembe helyez, einsaltol (idegen), impulzál (idegen), bekurbliz (bizalmas)
 • elindít, eligazít, kezdeményez, útnak indít, útjára bocsát, megalapít, megalakít
 • megjelentet, közzétesz, kiad, publikál, kihoz (bizalmas), lanszíroz (idegen), életbe léptet
 • ösztönöz, ösztökél, rávezet, előmozdít, segít, felkelt, hajt, sarkall, serkent, föllelkesít, bujtogat, megihlet, megtermékenyít, űz, késztet, sugall, iniciál (régies), motivál, befolyásol
 • meghat, elérzékenyít, megkap, ellágyít, meglágyít, megérint, megráz (választékos), emocionál (idegen), megillet, megríkat, könnyekre indít, afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megmozgat, megrendít, felkavar, felzaklat, feldúl (választékos), részvétet kelt (valakiben)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csábító szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

buzgalom

főnév
 • buzgóság, buzgólkodás, igyekezet, szorgalom, hév, ügybuzgóság, igyekvés, iparkodás, törekvés, tűz, sürgés-forgás, fáradozás, odaadás, lendület, lobogás, tetterő, felbuzdulás, ambíció, stréberség
 • áhítat

beleszúr

ige
 • beledöf, belenyom, belemélyeszt, beleereszt, (rovar) belecsíp, (tűvel) belebök, beleölt
 • (szövegbe): beszúr, betold, beiktat

behoz

ige
 • bejuttat, behord, bevisz, becipel, behurcol, bevonszol, bevontat, beszállít, befuvaroz, becepel (tájnyelvi)
 • bekísér
 • (járványt): behurcol, elterjeszt
 • beszállít, importál
 • (szokást): bevezet, elterjeszt, meghonosít, rendszeresít, meggyökereztet, átültet, átplántál
 • megtérít, visszatérít, visszafizet, kiegyenlít, visszaad
 • helyrehoz, pótol, jóvátesz, ledolgoz, ellensúlyoz

árdrágító

főnév
 • üzér (régies), nyerészkedő, spekuláns

ciklon

főnév
 • légörvény, szélroham, szélvihar, forgószél, fergeteg, szélvész, vihar, orkán, hurrikán, tornádó, tájfun

csüggedés

főnév
 • reményvesztés, reménytelenség, kétségbeesés, lankadás, lemondás, levertség, letörtség, lehangoltság, szomorúság, bánat, mélabú, búskomorság, melankólia, depresszió, deprimáltság, letargia

könnyűszerrel

határozószó
 • könnyen, könnyedén, simán, nehézség nélkül, játszva (választékos), megerőltetés nélkül (választékos), erőfeszítés nélkül (választékos), kényelmesen

abbamarad

ige
 • félbemarad, félbeszakad, megszakad, megáll, megszűnik, vége szakad, elakad, (eső) eláll, (zaj) elül
 • elhallgat, elalszik

akaratosság

főnév
 • makacsság, csökönyösség, konokság, önfejűség, dac, makranc (régies)

demokrácia

főnév
 • népuralom (régies), néphatalom, népakarat
 • jogegyenlőség

egybekel

ige
 • házasságot köt, összeházasodik, összekel (tájnyelvi), örök frigyre lép, házasságra lép, megesküszik
 • megnősül, feleségül vesz, nőül vesz, elvesz
 • hozzámegy, feleségül megy, férjhez megy (valakihez)

fekvőszék

főnév
 • nyugszék, nyugágy, kempingszék, liegestuhl (idegen)

élsportoló

főnév
 • bajnok, csúcstartó

csak

határozószó
 • csakis, csupán, csupáncsak, egyedül, egyesegyedül, kizárólag, kizárólagosan, egymagában, önmagában, mindössze (választékos), pusztán, összesen, száz százalékban, tisztán, csupa (tájnyelvi), csupádon (tájnyelvi), csupádon csupa (tájnyelvi)
 • hadd, bárcsak, legalább

burkolódzik

ige
 • burkolja magát, takaródzik, betakaródzik
 • álcázza magát (valamivel)

csiszolópapír

főnév
 • csiszolóvászon, dörzsölőpapír, dörzspapír, kovapapír, üvegpapír, smirgli

elővigyázat

főnév
 • előrelátás, elővigyázatosság, óvatosság, körültekintés, éberség, gondosság, figyelem, megfontoltság, meggondoltság, higgadtság

csau

melléknév, főnév
 • rozsdabarna, vörösesbarna, narancsbarna, barnássárga

benső II.

főnév
 • lélek, lelkivilág, belvilág (régies)

csökevény

főnév
 • maradvány, maradék, vég, csonk

elsodródik

ige
 • elúszik
 • elválik, eltávozik, különválik