beköltözik szinonimái

ige
 • beköltözködik, behurcolkodik, bekvártélyozza magát (bizalmas), befészkeli magát, behúzódik, megtelepszik, betelepszik, betelepedik
 • (érzés, hangulat): úrrá lesz (valakin), eluralkodik (valakin), befészkeli magát (valakibe)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

épség

főnév
 • teljesség, integritás (idegen), sértetlenség, hiánytalanság, csorbítatlanság, érintetlenség, tökéletesség

siralom

főnév
 • sírás, kesergés, jajgatás, jajveszékelés, keserv
 • kesergés, siránkozás, panasz, lamentáció (régies), sopánkodás, zokszó
 • (szaknyelvi): sirám, panaszdal
 • (régies): kesergés, gyászolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beköltözik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

barátság

főnév
 • cimboraság, pajtásság, haverság (szleng)
 • bajtársiasság, testvériesség, cinkosság, szövetség, rokonszenv, szimpátia, szolidaritás
 • jóindulat, szívesség

államminiszter

főnév
 • tárca nélküli miniszter

alak

főnév
 • forma, idom, alakzat, körvonal, kontúr, formátum, külső, küllem, külszín, kinézet, megjelenés, irám (tájnyelvi)
 • testalkat, termet, felépítés
 • (bizalmas): személy, egyén, valaki, férfi, pofa (szleng), muki (szleng), fráter, flótás, fickó, haver (bizalmas), pasas (bizalmas), pacák (szleng), szivar (bizalmas), krapek (szleng), tag (szleng), manusz (szleng), muksó (szleng), ürge (szleng), fazon (szleng), ipse (bizalmas)
 • szereplő, hős, figura, ember

befuttat

ige
 • beborít, bevon

bilincs

főnév
 • rabbilincs, vas, rablánc (választékos), karkötő (szleng), kézvas, kézibéklyó, kézlánc, kurtavas (régies), csincsér (tájnyelvi), karperec (szleng), mancsova (régies), rózsafüzér (szleng), béklyó, gúzs, nyűg
 • rabság, megkötöttség

keresztülvihetetlen

melléknév
 • lehetetlen, megvalósíthatatlan, kivihetetlen, kivitelezhetetlen, teljesíthetetlen, irreális, abszurd, képtelen

bocsánatos

melléknév
 • (régies): megbocsátható, menthető, bocsátandó (régies)

cégér

főnév
 • cégtábla, címtábla, reklám, hirdetés, jelvény, sild (bizalmas)
 • (régies): jel, jegy, mutató
 • ürügy, álcázás

elmérgesedik

ige
 • begyullad, meggyullad, meggyűlik, elfertőződik, elgennyed, elgennyesedik, elüszkösödik, megharagszik (tájnyelvi), elvetekedik (tájnyelvi), megmérgedik (tájnyelvi), elmérged (tájnyelvi)
 • eldurvul, kiéleződik, elfajul

dominikánus

melléknév, főnév
 • Domonkos-rendi, domonkos, dömés (tájnyelvi)

belát

ige
 • belelát
 • áttekint, átlát, végiglát
 • elismer, tudomásul vesz, megért, fejet hajt (valami előtt), felfog, tisztába jön (valamivel), beismer, koncedál (szaknyelvi)

bandukol

ige
 • ballag, baktat, kullog, mendegél, andalog, poroszkál, lépeget, lépdel, cammog, csoszog, csángál (tájnyelvi), laftat (tájnyelvi), bukdácsol (tájnyelvi)

beszélő I.

melléknév
 • beszédes, sokatmondó, kifejező, kifejezésteljes, meggyőző
 • csacsogó, locsogó, fecsegő, csacska, lepcses (tájnyelvi), szószaporító, pletykás

díszít

ige
 • ékít, ékesít, cifráz, cicomáz, dekorál, csinosít, szépít, iperéz (régies), ficseréz (tájnyelvi), cifrít (tájnyelvi)

beletalál

ige
 • eltalál, célba talál, beletrafál (bizalmas)

álomvilág

főnév
 • mesevilág, ábrándvilág, álomország, meseország, káprázat, képzelődés, illúzió

beugró

főnév
 • beszögellés, bemélyedés, zug, fülke, alkóv, kabin
 • benyíló, belépő
 • (szleng): jegy, belépőjegy, belépődíj

dollár

főnév
 • dolcsi (szleng), zöldhasú (szleng), dezső (szleng), suska (szleng), delák (szleng), méz (szleng)