előrejut szinonimái

ige
 • előbbre halad, előrenyomul, előretör, előremegy, előreszalad
 • sikert arat, beérkezik, érvényesül, gyarapszik, boldogul, terjed, tért hódít, kiművelődik, virágzik, virul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hímvessző

főnév
 • férfi szeméremtest, fallosz (szaknyelvi), pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, nemzőtag (választékos), pöcs (durva), fütykös (bizalmas), fütyülő (bizalmas), fütyi (bizalmas), farok (bizalmas), lődörgő (tréfás), bögyörő (bizalmas), kuki (bizalmas), kukac (bizalmas), szerszám (szleng), karó (szleng), dákó (szleng), műszer (szleng), fegyver (szleng), fasz (durva), bille (tájnyelvi), bőrjankó (tájnyelvi), csőszbőgettyű (tájnyelvi), komagyűjtő (tájnyelvi), lányfúró (tájnyelvi)

zöldasztal

főnév
 • tanácskozóasztal, tárgyalóasztal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előrejut szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkiált

ige
 • (elkiáltja magát): elkurjantja magát, felkiált, elordítja magát, elrikkantja magát

dollár

főnév
 • dolcsi (szleng), zöldhasú (szleng), dezső (szleng), suska (szleng), delák (szleng), méz (szleng)

dermedt

melléknév
 • fagyott, merev, meredt, megmerevedett, rideg, szilárd, kemény, mozdulatlan, rugalmatlan, gémberedett, élettelen, holt
 • rémült, meghökkent, kövült
 • öntudatlan, kábult, bódult, zsibbadt

cigányzenész

főnév
 • szaloncigány (régies), muzsikus cigány

elnyugszik

ige
 • megpihen, elpihen, elalszik, nyugovóra tér, lefekszik
 • meghal, elhalálozik
 • (nap): lenyugszik, leáldozik (választékos), leszentül (tájnyelvi)

érdekelt

melléknév, főnév
 • érintett, részjogosult, részes, résztvevő

meghúz

ige
 • megszorít, megfeszít, kifeszít, összeszorít, felhúz, kiköt
 • megránt, megrándít, megvon (régies)
 • félrever, megkondít
 • rajzol, megrajzol, megvon, megjelöl, kijelöl
 • (bizalmas): kifáraszt, megerőltet, legyengít
 • (bizalmas): megzsarol, rövidít, tömörít
 • (szleng): megbuktat, elvág (bizalmas), elnyes (szleng), elránt (szleng), megvág (szleng), visszatapsol (szleng)
 • (tájnyelvi): megtölt, teletölt, feltölt, telehúz (tájnyelvi)

betart

ige
 • beletart, benyújt
 • (szabályt): megtart, figyelembe vesz, követ, teljesít, igazodik (valamihez), alkalmazkodik, engedelmeskedik, eleget tesz, tartja magát (valamihez), ragaszkodik (valamihez), hű (valamihez), szót fogad
 • (valakinek) (szleng): akadályoz, gátol, gáncsol, hátráltat, késleltet, lassít, nehezít, feltartóztat, visszatart, útját állja, betesz (valakinek) (bizalmas)
 • (labdarúgásban) megakaszt, akaszt

benzin

főnév
 • üzemanyag, hajtóanyag, kakaó (szleng), motalkó (bizalmas), nafta (szleng), szaft (szleng), nyál (szleng)

bizonygat

ige
 • erősítget, erősködik, kitart (valami mellett), fogadkozik, esküszik, esküdözik, fenntart, mondogat, kardoskodik, hangoztat, érvel, állít, bizonykodik (tájnyelvi)

értekezés

főnév
 • disszertáció, dolgozat, tanulmány, esszé, trakta (régies), traktátus (régies), monográfia (idegen)
 • (régies): megbeszélés, tanácskozás, tárgyalás, eszmecsere, értekezlet, konferencia

fejhang

főnév
 • falzett hang, falzett, fisztulahang, kappanhang (pejoratív), eunuchhang (pejoratív)

hajó

főnév
 • vízi jármű, csónak, bárka, vízibusz, vitorlás
 • templomhajó
 • szedőhajó (szaknyelvi)

föderáció

főnév
 • szövetség, államszövetség, unió
 • szövetkezés

előretör

ige
 • előrehalad, előremegy, előrenyomul, élre vág, tolakodik, kiugrik, kipattan, feldolgozza magát (bizalmas)
 • tért hódít, fejlődik, tökéletesedik, kiművelődik, nagyobbodik, terjed

elkábul

ige
 • elbódul, megrészegül, elszédül, megszédül, megmámorosodik
 • (szleng): berúg, benyakal (bizalmas), becsiccsent (bizalmas), felönt a garatra, leissza magát, megpityókosodik (tájnyelvi)

elvont

melléknév
 • elvonatkoztatott, absztrakt, elméleti, akadémikus (választékos), spekulatív, teoretikus

folytatólagos

melléknév
 • folyamatos, megszakítás nélküli, szakadatlan, hozzákapcsolt, folytonos, folyószámos (szaknyelvi), permanens, rendszeres, kiapadhatatlan

elsorol

ige
 • felsorol, elősorol, elszámlál, előszámlál, elmond, részletez, elsorjáz (tájnyelvi), elródikál (tájnyelvi)

dracéna

főnév
 • sarkantyúcserje, sárkányliliom, sárkányfa

énekes

főnév
 • énekművész, dalénekes
 • énekmondó, dalnok, bárd, igric (régies), regős, hegedős (régies), lantos

fortyog

ige
 • bugyborékol, bugyog, pöfög
 • dühöng, morgolódik, bosszankodik, füstölög