bálna szinonimái

főnév
 • cet, cethal (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ekevas

főnév
 • laposvas, szántóvas (régies), csoroszlya (tájnyelvi)

napszúrás

főnév
 • hőguta, agydüh (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bálna szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

áthúzás

főnév
 • törlés, érvénytelenítés, hatálytalanítás, megsemmisítés, semmissé nyilvánítás, sztornírozás (idegen), annullálás (idegen)

agykéreg

főnév
 • kéreg, kéregállomány, szürkeállomány, corticalis (szaknyelvi)

avégett

határozószó
 • azért, avégből, avégre, abból a célból, azzal a céllal, amiatt

bemagol

ige
 • memorizál, emlékezetébe vés, bevés, betanul, megtanul, beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

karikaláb

főnév
 • ó-láb, lőcsláb (tájnyelvi), görbe láb

beruház

ige
 • befektet, fejleszt, invesztál, ráfordít, rááldoz, belekölt

borona2

főnév
 • (tájnyelvi): gerenda, épületfa
 • (tájnyelvi): deszkakerítés

életkor

főnév
 • élettartam, életidő
 • életszakasz

dacára

névutó
 • ellenére, szemben, ellentétben, függetlenül (valamitől), tekintet nélkül (valamire)

bálvány

főnév
 • istenszobor, bálványszobor, bálványkép, totem, totemoszlop, totemállat
 • idol (szaknyelvi), fétis
 • ideál, eszmény
 • (tájnyelvi): kapufélfa, bálványfa, kapubálvány, oszlop

átevez

ige
 • átcsónakázik, áthajózik, átszel, átkel

bekér

ige
 • bekéret, behozat

csökevényes

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

basszus

főnév
 • basszista

akármeddig

határozószó
 • bármeddig

belemarkol

ige
 • belemarékol (tájnyelvi), belemaricskol (tájnyelvi), vesz (valamiből)
 • belekapaszkodik, belefogódzik, megmarkol, megragad, megszorít

csutak

főnév
 • (régies): tő, törzs, tönk
 • (tájnyelvi): szalmacsomó, szalmacsomócska, szénacsomó, nyaláb, csomó
 • (tájnyelvi): kukoricacsutka, torzsa
 • (tájnyelvi): maradék, csonk, vég, csikk, cigarettavég, szivarvég
 • (tájnyelvi): mosogatórongy, felmosórongy
 • sikálókefe