egymillió szinonimái

számnév
 • millió, töményezer (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lebonyolódik

ige
 • lezajlik, végbemegy
 • végződik, befejeződik, lefut (bizalmas)

megillet

ige
 • illet, jár (valakinek), kijár, jogosult, dukál (bizalmas)
 • (régies): megérint, hozzáér, hozzányúl, megtapint, megfog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egymillió szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

drótkötél

főnév
 • sodronykötél, kábel, sodrony, vezeték, huzal

csakúgy

határozószó
 • éppen úgy, éppúgy, ugyanúgy, hasonlóképpen, szakasztott mint

betekint

ige
 • benéz, bepillant, bekukkant
 • bepillant, áttanulmányoz, tájékozódik (valamiről), átvizsgál, ellenőriz, szemügyre vesz, beleolvas, átfut

egybekel

ige
 • házasságot köt, összeházasodik, összekel (tájnyelvi), örök frigyre lép, házasságra lép, megesküszik
 • megnősül, feleségül vesz, nőül vesz, elvesz
 • hozzámegy, feleségül megy, férjhez megy (valakihez)

elkallódik

ige
 • elvész, elveszik, eltűnik, lába kel, elkeveredik, elhányódik
 • (tehetség): elsikkad, veszendőbe megy, elzüllik

libikóka

főnév
 • mérleghinta, hinta, himba (tájnyelvi)

autózik

ige
 • autókázik, kocsizik, kocsikázik (bizalmas), hajt (bizalmas), teker (szleng), repeszt (szleng), vezet, furikázik (bizalmas)

áthúzás

főnév
 • törlés, érvénytelenítés, hatálytalanítás, megsemmisítés, semmissé nyilvánítás, sztornírozás (idegen), annullálás (idegen)

bármennyi

névmás
 • akármennyi, akárhány, bárhány (választékos)

ellenzék

főnév
 • oppozíció (szaknyelvi), ellenpárt, kisebbség

elvegyül

ige
 • elkeveredik, összekeveredik, beolvad, elelegyedik (tájnyelvi), összevegyül, belevegyül (valamibe), belevész, felszívódik (szleng)

fürdőköpeny

főnév
 • fürdőköntös, köntös, frottírköpeny, strandkabát

felhívás, fölhívás

főnév
 • felkérés, felszólítás, parancs, rendelet, kiáltvány, hirdetés, hirdetmény, pályázat, falragasz, plakát, felirat, közlemény, reklám, invit (idegen), invokáció (szaknyelvi)

egység

főnév
 • egységesség, összetartozás, integritás (idegen), unió, szintézis
 • tömörülés, együvé tartozás, összetartozás
 • összhang, harmónia, egyezés, egyetértés
 • mértékegység
 • formáció (szaknyelvi), képződmény, alakzat, (katonai) alakulat
 • elem, összetevő, komponens (szaknyelvi), tényező, alapelem, részleg, tag

dörgöl

ige
 • (tájnyelvi): dörzsöl, fen, csiszol, smirgliz, vakar, koptat, horzsol, morzsol, súrol, sikál, sikárol (tájnyelvi), csutakol
 • políroz, pucol (bizalmas), fényesít, vikszel, kefél, szidoloz

életszínvonal

főnév
 • életnívó (választékos), életstandard (választékos), életszint (választékos), népjólét (régies), életkörülmény (régies)

felemel, fölemel

ige
 • felvesz, megemel
 • felhajt, fellebbent, felbillent, felvon
 • (fejet) felvet
 • felnyújt, feltart
 • felhúz
 • felállít, talpra állít
 • felkarol, istápol
 • felvirágoztat, fellendít, megjavít
 • (árat): megnövel, felvisz, felver
 • lelkesít, bátorít, megnemesít

elad

ige
 • értékesít, árul, áruba bocsát, forgalmaz, piacra dob, piacra visz, pénzre vált, kiárusít, elidegenít, pénzzé tesz, elárusít (választékos), túlad (valamin), elsóz (bizalmas), elsüt, elveszteget, elkótyavetyél, realizál, elablézol (tájnyelvi), ellíferál (tájnyelvi), elpasszol (bizalmas)
 • elárul, besúg, beköp (szleng)

csatlakozik

ige
 • csapódik, szegődik, betársul, társul, beáll, kapcsolódik, bekapcsolódik, belekapcsolódik, követ (valakit), szövetkezik, áll (valakibe), pártol (valakibe), tart (valakivel)
 • egyetért, pártjára áll, (véleményt) oszt, (véleményben) osztozik, egy véleményen van
 • (út): belekapcsolódik, beletorkollik, belefut, érintkezik, összefut
 • (alkatrész): kapcsolódik, illeszkedik, összeköt

elhamvaszt

ige
 • eléget, elemészt (választékos), felperzsel, porrá éget
 • kremál (szaknyelvi)

felhagy, fölhagy

ige
 • abbahagy, félbehagy, félbeszakít, letesz (valamiről), eláll (valamitől), lemond, leszokik, megáll, leáll, kiugrik (bizalmas), kiszáll (szleng), felmond (tájnyelvi), fennhagy (tájnyelvi), felad, tartózkodik, megszüntet, megszakít, felfüggeszt, véget vet (valaminek), végez (valamivel), belehagy (tájnyelvi)