gondolatkör szinonimái

főnév
 • témakör, eszmekör, ideológia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

letesz

ige
 • lehelyez, lerak, lemálház, elhelyez, lefektet, (járműről) leszállít
 • (ruhát, cipőt): levesz, levet, lehúz, letol
 • (összeget): lefizet, kifizet, megfizet, letétbe helyez, brennöl (idegen), deponál (szaknyelvi), lepenget (szleng), leszurkol (bizalmas)
 • (valamit valahol, valahová): otthagy, lead
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), felhagy (valamivel)
 • lead (tisztséget)(valamihez)
 • (vizsgát, próbát): kiáll, teljesít
 • (esküt): elmond
 • (tájnyelvi): tisztségéből elmozdít, elbocsát, meneszt, levált, felvált, lecserél (bizalmas), kicserél, elcsap, kirak, kitesz, destituál (idegen)
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), letol (bizalmas), leszurkol (szleng), összeszid, megszid
 • (tájnyelvi): írásba foglal, írásba fektet, írásba ad

uzsorás

melléknév, főnév
 • vérszopó, vérszívó, cápa (szleng), pénzkupec (régies)
 • fösvény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gondolatkör szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fürdőköpeny

főnév
 • fürdőköntös, köntös, frottírköpeny, strandkabát

felmelegít, fölmeleg

ige
 • megmelegít, átmelegít, átforrósít, felhevít
 • feléleszt, újra kezd, felelevenít, felenyhít (tájnyelvi)

felépítés, fölépítés

főnév
 • megépítés, létrehozás, megvalósítás, megteremtés
 • alapozás, alapítás
 • alkat, fizikum
 • szerkezet, konstrukció, kompozíció, struktúra, váz

épség

főnév
 • teljesség, integritás (idegen), sértetlenség, hiánytalanság, csorbítatlanság, érintetlenség, tökéletesség

geometria

főnév
 • (szaknyelvi): mértan

hajcsár

főnév
 • marhahajcsár, baromhajtó (régies), sitár (régies), botos (tájnyelvi)
 • rabszolgahajcsár

összekuszál

ige
 • (hajat): összekócol, összeborzol, összetúr
 • összegubancol (bizalmas), összezilál, összegabalyít, összebogoz, bonyolít, elhomályosít, összezavar

elillan

ige
 • elpárolog
 • (gáz): eloszlik, eltűnik, szétoszlik, elszökik
 • elmúlik, tovaszáll, eliramlik, elsuhan, szertefoszlik
 • megszökik, elmenekül, továbbáll, eloson, elsompolyog, kereket old, angolosan távozik, meglép (bizalmas), elszelel, elinal, elkotródik, eliszkol, elpucol (szleng), meglóg, eliszkódik (régies), megugrik (bizalmas), olajra lép (szleng), lelécel (szleng), felszívódik (szleng), megpattan (szleng) Sz: eltűnik, mint szürke szamár a ködben (szleng)

életkor

főnév
 • élettartam, életidő
 • életszakasz

belekapaszkodik

ige
 • belefogódzik, belefogódzkodik, megfog, belekarol, megmarkol, megragad, megszorít, belecsimpaszkodik, belecsimpajgózik (tájnyelvi), belecsimpajkodik (tájnyelvi)
 • beleköt, beleakaszkodik, fennakad

elnéptelenedik

ige
 • kiüresedik, kiürül, kihal

halasztás

főnév
 • elhalasztás, elnapolás, halogatás, húzás-halasztás, huzavona, elodázás, időnyerés, eltolás, elhúz (valamit), későbbre hagyás, késleltetés, késedelem
 • haladék, moratórium (szaknyelvi), póthatáridő, haladékadás, engedmény

helyenként

határozószó
 • néhol, hellyel-közzel, itt-ott, imitt-amott, elvétve

keszkenő

főnév
 • zsebkendő, kendő
 • mellkötő, kötény, előruha (régies)
 • törülköző, törlő
 • asztalkendő

ismertetés

főnév
 • előadás, kifejtés, tanítás, fejtegetés, magyarázat, tájékoztatás, előterjesztés, összefoglalás, körvonalazás, expozé (szaknyelvi), beszámoló, referálás, bemutatás, tálalás (bizalmas), bírálat, méltatás
 • prospektus, tájékoztató, ismertető
 • recenzió (szaknyelvi), propaganda, annotáció (szaknyelvi), sillabusz (bizalmas), katalógus, brosúra, kommüniké (szaknyelvi), tudósítás
 • tanulmány, disszertáció, dolgozat

gondosság

főnév
 • lelkiismeretesség, alaposság, pontosság, precizitás, precízség, törődés, ügyelés, gond, figyelem, figyelés, körültekintés
 • rendszeretet, pedantéria

fuzionál

ige
 • társul, egyesül, összeolvad, összekapcsolódik, összeforr

gyorsvonat

főnév
 • expresszvonat, gyors, expressz (bizalmas), bolondgőzös (tájnyelvi)

ipariskola

főnév
 • tanonciskola (régies), iparitanuló-iskola, szakiskola

guba2

főnév
 • gubacs
 • bobajka (tájnyelvi)
 • (szleng): pénz, zsozsó (szleng), zsozsetta (szleng), lóvé (szleng), lovetta (szleng), suska (szleng), bagó (szleng), dohány (szleng)

félrehív

ige
 • félreszólít, elszólít, elhív, magához kér

habcsók

főnév
 • habsütemény

iskolai

melléknév
 • tanintézeti, nevelőintézeti, oskolai (régies), tanodai (régies)
 • (pejoratív): iskolás, merev, dogmatikus, szűk látókörű, hagyományos, elavult