cséplés szinonimái

főnév
 • gépelés (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbirkózik

ige
 • megküzd, szembeszáll, legyőz, leküzd, úrrá lesz, megold, megfejt (valamit)
 • boldogul, bír, elbánik (valakivel, valamivel), elbír (valamit)

segélykérés

főnév
 • könyörgés, esdeklés
 • invokáció (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cséplés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

címlap

főnév
 • előlap, fedőlap, borító, homlok (régies)

bestiális

melléknév
 • embertelen, durva, állatias, kegyetlen, brutális, vérszomjas

beleszokik

ige
 • hozzászokik, belejön, beletanul, megbarátkozik (valamivel), begyakorol, belezökken, beletörődik, beletörik, belenyugszik, belerögzik (tájnyelvi), belegyaludik (tájnyelvi)(valamiből)(valamiből)

átellenben

határozószó
 • szemben, szemközt, odaát, túl, túlnan (tájnyelvi), ellenbenát (tájnyelvi), ellenbenáltal (tájnyelvi), vizaví (régies)

csapos

főnév
 • kocsmáros, csaplár (régies), csapláros (régies), csárdás, vendéglős

diadalittas

melléknév
 • diadalmas, boldog, mámoros, örvendező, ujjongó, fellelkesült, elragadtatott, felajzott (választékos), megittasult (választékos)

közeg

főnév
 • hatósági ember
 • rendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), józsi (szleng)

ajnároz

ige
 • kényeztet, elkényeztet, dédelget, babusgat, dajkál, becéz, tenyerén hord, kedvében jár, istenít

absztrakt

melléknév
 • elvont, elvonatkoztatott, elméleti, teoretikus, gondolati, spekulatív, filozofikus, akadémikus
 • nonfiguratív

áldozatkész

melléknév
 • áldozatos, segítő, odaadó, önfeláldozó, nemes lelkű, jótékony, szamaritánus (régies), önzetlen, irgalmas, adakozó

divergál

ige
 • széttart, szétágazik, széthajol, kettéválik
 • megoszlik, elkülönül, különbözik, eltér

éjjeliszekrény

főnév
 • éjszekrény (régies), nahtkasztli (bizalmas), kasztli (bizalmas)

felhangzik, fölhangz

ige
 • felcsendül, felcsattan, megszólal, felzeng, megzendül, felzúg, felharsan, felsír, felszárnyal, felzivatarlik (régies)

elvi

melléknév
 • eszmei, principiális (régies), elméleti, teoretikus

csepűrágó

főnév
 • komédiás, bohóc, ripacs, kókler, szemfényvesztő, hisztrió (régies)

cigánygyerek

főnév
 • romagyerek, purdé, cigánypurdé, rajkó (bizalmas), cigányrajkó (bizalmas), purcenás (régies)

csűrés-csavarás

főnév
 • köntörfalazás, mellébeszélés, ötölés-hatolás, kertelés, magyarázgatás, csúsztatás, taktikázás, mesterkedés, ravaszkodás, furfangoskodás, fondorkodás, léguléjoskodás (régies), tergiverzáció (régies)

éltető

melléknév
 • életadó, tápláló, vitályos (régies)

csípés

főnév
 • szúrás, bökés, marás
 • bántás, gúny, gúnyolódás, sértés, fricska

betemet

ige
 • betöm, betölt, behány, bevet, betakar, beföldel, elhantol, bekapar

delejes

melléknév
 • (régies): mágneses, magnetikus (régies), elektromos
 • hipnotikus
 • (választékos): lenyűgöző, bűvös, bájos, igéző, varázslatos, elbűvölő, vonzó, varázsos, varázserejű

elver

ige
 • megver, összever, laposra ver, elagyabugyál, elrak (bizalmas), eltángál, kiporol (bizalmas), elfenekel, megruház (bizalmas), megtáncoltat, elkalapál (bizalmas), eldönget, eldögönyöz (tájnyelvi), megrak, ellazsnakol (tájnyelvi), elpaskol, eltagol (tájnyelvi), elnáspángol, elpüföl, elnadrágol, elabriktol (tájnyelvi), elagyal (tájnyelvi), helybenhagy, elhusángol, elgyapál (bizalmas) Sz: elhegedüli a nótáját; elhúzza a nótáját; ellátja a baját; elrántja a göncét; kiporolja a nadrágját; elveri a port (valakin); faolajjal gyógyítja a farát (valakinek); keresztülhúzza a vonót (valakin); kiméri neki a házhelyet; kiráz a nadrágjából (valakit); megadja a valaga vacsoráját; megadja bélését a posztónak; megderekalja, mint a kan kutyát; mogyorófaolajjal kenegeti a farát (valakinek); pozdorjává tör; rostát csinál a bőréből (valakinek); somfahájjal kenegeti a háti bőrt; szíjat hasít a hátából
 • (jégeső): elpusztít, tönkretesz, tönkrever, elken (tájnyelvi), elvág (tájnyelvi)
 • (pénzt): elkölt, elpazarol, elfecsérel, eltékozol, elherdál, elszór, szétszór, elpocsékol, fenekére ver, ellumpol, elmulat, elprédál, elsinkófál (tájnyelvi), eltapsol (szleng)
 • (éhséget, szomjúságot): csillapít, megszüntet, olt, elüt (tájnyelvi)
 • elkerget, elűz, kikerget, eltávolít