elnyomás szinonimái

főnév
 • elnyomatás, önkény, önkényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, jogfosztás, szuppresszió (idegen), basáskodás, despotizmus (idegen), diktatúra, tirannizmus (régies), leigázás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ereszkedik

ige
 • leereszkedik, alábbszáll, süllyed, száll, csúszik, siklik, lemegy
 • enged, lazul, tágul
 • (ritmus, versláb) lejt

platinaszőke

melléknév
 • világosszőke, hirtelenszőke, svédszőke
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elnyomás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

élharcos

főnév
 • vezér, zászlóvivő, fáklyavivő, fáklyahordozó, főkolompos (pejoratív)

diftéria

főnév
 • difteritisz (szaknyelvi), krupp (szaknyelvi), torokgyík, toroklob (szaknyelvi), gusa (tájnyelvi), torokpenész (tájnyelvi)

daliás

melléknév
 • deli (választékos), dali (régies), délceg, szép szál, jó kiállású, sudár, sugár, szálegyenes, szálfaegyenes, szálfatermetű, nyalka, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas), katonás, büszke
 • (régies): bátor, hősi, hősies
 • lovagias, lovagkori, vitézies

bűntett

főnév
 • bűncselekmény, bűn, bűntény, törvényszegés, törvénytelenség, törvénysértés, vétség, vétek, jogsértés, büntetendő cselekmény (szaknyelvi), deliktum (régies), törvénytiprás, jogtiprás, bűnvádi (szleng)

ellenkezőleg

határozószó
 • inkább, sőt, másként, fordítva

emésztőgödör

főnév
 • emésztő, pöcegödör

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

bérbeadás

főnév
 • kiadás, bérlet

belenéz

ige
 • belepillant (bizalmas), beletekint, belepislant, belekukkant (bizalmas), belebámul, belemered
 • belelapoz, belenyálaz, átlapoz, beleolvas, belekandít (tájnyelvi), felüt (valamit)

bevezetés

főnév
 • bekísérés, besegítés, betessékelés
 • bevezető, előszó, előjáték, nyitány, előhang, előbeszéd (régies), előversengés (régies), introdukció (szaknyelvi), prefáció (idegen), prelúdium (idegen), beköszöntő, prológus, preambulum (szaknyelvi)
 • előkészítés, előtanulmány, előismeret, propedeutika (idegen)

érdekes

melléknév
 • érdekfeszítő, izgalmas, izgi (bizalmas), tetszetős, regényes, szenzációs (bizalmas), figyelemfelkeltő, figyelemre méltó, fordulatos, kalandos, olvasmányos, lebilincselő, szórakoztató, lenyűgöző, megkapó, megragadó, elmés, ötletes, színes
 • különös, furcsa, bizarr, groteszk

fárasztó

melléknév
 • fáradságos, kimerítő, idegfeszítő, hajszás, idegőrlő, megerőltető, gyötrelmes, verejtékes, kemény, vesződséges, nehéz, izzasztó, keserves, zsibbasztó, strapás (bizalmas), körömszakasztó (régies), döglesztő (durva)
 • (pejoratív): unalmas, egyhangú, nyűgös, bosszantó, idegesítő

háborodott

melléknév
 • őrült, elmebajos, bolond, zavart, bomlott, eszelős, tébolyodott
 • nyugtalan, felkavart, izgatott, zaklatott, feldúlt

folyadék

főnév
 • ital, lé, nedv, nektár, nedű (választékos), nedvesség, fluidum (szaknyelvi), víz
 • főzet, liquor (szaknyelvi)
 • (régies): ér, folyomány, forrás, forradék (tájnyelvi), csorgó, csorogvány (régies), csermely, patakocska, vízfolyás

elold

ige
 • kiold, kioldoz, leold, eloldoz, megold, elköt, megereszt, elereszt, kibogoz, kibont, felbont, szétkapcsol, kikapcsol, szétnyit, kinyit
 • elenged, kiszabadít, megszabadít, szabaddá tesz

elgondol

ige
 • végiggondol, átgondol, kontemplál (idegen)
 • kigondol, eltervez, elhatároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumlál (bizalmas), kifőz (bizalmas), koncipiál (régies)
 • elképzel, megálmodik

elterjedt

melléknév
 • közkeletű, elfogadott, bevett, befutott, meghonosodott, járatos, gyakori, közönséges, általános, divatos, uralkodó
 • közismert, népszerű, hírült (régies)

fogadás

főnév
 • vendégül látás, fogadtatás
 • kihallgatás, audiencia (régies)
 • estély, összejövetel, vendéglátás, vendégség, parti, zsúr
 • félfogadás
 • (régies): megállapodás
 • ígéret, fogadalom, eskü, fogadkozás, fogadság (tájnyelvi), fogadásdi (tájnyelvi)

előrehaladott

melléknév
 • fejlett, késői, súlyosbodott (állapot)

divergál

ige
 • széttart, szétágazik, széthajol, kettéválik
 • megoszlik, elkülönül, különbözik, eltér

elvetemült

melléknév
 • elvetemedett, gyalázatos, aljas, alávaló, bitang, Istentől elrugaszkodott, istentelen, elfajzott, immorális, romlott, rosszindulatú, gaz, gonosz, rosszlelkű, sötét (alak), köpedelmes, nemtelen (régies), becstelen, jellemtelen, galád

fojtott

melléknév
 • fullasztó, fojtó, levegőtlen, fülledt, dohos, áporodott, szellőzetlen, páradús
 • (hang): rekedt, tompa, kongó, visszatartott, suttogó, visszafogott