cingár szinonimái

melléknév
 • sovány, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, keszeg (bizalmas), vékonypénzű (tájnyelvi), cinege, girhes, csenevész, nyápic, csontos, törékeny, ösztövér (választékos), nyáladék (pejoratív), cérnafosó (tájnyelvi), cicellér (tájnyelvi), cinábor (tájnyelvi), cinegekáplár (tájnyelvi), gisza (tájnyelvi), gernya (tájnyelvi), göthös (tájnyelvi), csont és bőr

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

plakát

főnév
 • falragasz, hirdetmény, hirdetés, transzparens, közlemény
 • reklám

csupasz

melléknév
 • meztelen, mezítelen, anyaszült meztelen, ruhátlan, pőre, pucér, fedetlen, csóré (tájnyelvi), purdé (tájnyelvi)
 • pelyhetlen, tollatlan, szőrtelen, tar, szár (régies), kopasz, köpesz (tájnyelvi)
 • kopár, tar, leveletlen, lombtalan, kietlen, puszta(régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cingár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bujdosik

ige
 • rejtőzködik, bujkál, buddog (tájnyelvi)
 • vándorol, bolyong, bujdokol (választékos), kóborol

beledug

ige
 • bedug, beletol, belenyom, beletesz, belerak, beleilleszt, belepiszlint (tájnyelvi)
 • belerejt, belecsempész, belecsúsztat

bédekker

főnév
 • útikalauz, útikönyv

aprómunka

főnév
 • pepecs munka, babramunka

cekker

főnév
 • (bizalmas): szatyor, táska, bevásárlószatyor, bevásárlótáska

csökken

ige
 • mérséklődik, kisebbedik, alábbhagy, csillapodik, ereszkedik, apad, fogy, kevesbedik (választékos), csappan, zsugorodik, lanyhul, gyengül, lankad, ernyed, bágyad, konyul, leülepedik, leszáll, lesüllyed, lenyugszik, összehúzódik, redukálódik, egyszerűsödik
 • (érték): romlik, devalválódik (szaknyelvi), elértéktelenedik
 • csillapul, enyhül, csökik (tájnyelvi)

koszorú

főnév
 • füzér, virágfüzér, girland
 • párta
 • hajkoszorú
 • karéj

ágyás

főnév
 • ágy, veteményeságy, virágágy

daliás

melléknév
 • deli (választékos), dali (régies), délceg, szép szál, jó kiállású, sudár, sugár, szálegyenes, szálfaegyenes, szálfatermetű, nyalka, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas), katonás, büszke
 • (régies): bátor, hősi, hősies
 • lovagias, lovagkori, vitézies

ebédlő

főnév
 • étterem, étkezde, refektórium (régies), étkező, étkezőszoba, étszoba (régies), ebédlőterem
 • (bizalmas): ebédlőbútor

fegyőr

főnév
 • fogházőr, foglár, fogdmeg (régies), börtönőr, profosz (régies), kulcsár (régies), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng)

előzőleg

határozószó
 • előbb, korábban, fent, fentebb, megelőzőleg, előzően, azelőtt, előzetesen, kezdetben, eleinte, az elején, előre, régebben, valamikor, egykor, hajdanában

cipel

ige
 • visz, hoz, hord, hordoz, hurcol, húz, von, vontat, vonszol, szállít, továbbít, hátal (régies), cipekedik, cepekedik (tájnyelvi), trógerol (szleng), cígöl (szleng), keccsel (szleng), púpra vesz (szleng), cohál (tájnyelvi), hercehurcál (tájnyelvi)

brosstű

főnév
 • bross, melltű, kitűző

csigáz

ige
 • (érdeklődést): fokoz, gerjeszt, ébreszt
 • kínoz, gyötör, fáraszt, sanyargat, sanyar (tájnyelvi), göcsörít (tájnyelvi)

előkelő I.

melléknév
 • úri, nagyúri, nemesi, arisztokratikus, nobilis (idegen), kékvérű Sz: magas ágyból való; ezüstkanállal a szájában született
 • kiemelkedő, elsőrangú, kiváló, illusztris
 • választékos, finom, kifinomult, disztingvált

családias

melléknév
 • otthonos, bensőséges, meghitt, intim, bizalmas, barátságos, közvetlen, fesztelen, patriarkális, familiáris

beleszokik

ige
 • hozzászokik, belejön, beletanul, megbarátkozik (valamivel), begyakorol, belezökken, beletörődik, beletörik, belenyugszik, belerögzik (tájnyelvi), belegyaludik (tájnyelvi)(valamiből)(valamiből)

csíz

főnév
 • pinty, egérpinty

előtódul

ige
 • előtör, előrohan, előnyomul, előront