plutokratikus jelentése

 • politika a plutokrácia rendjén alapuló
 • angol plutocratic ‘ua.’, lásd még: plutokrácia

További hasznos idegen szavak

diminutív

 • nyelvtan kicsinyítő
 • német diminutivfrancia diminutif ‘ua.’, lásd még: diminuál

sikaníroz vagy sikanál

 • bosszant, zaklat, kellemetlenkedik
 • német schikanierenfrancia chicaner ‘ua.’ ← ?
A plutokratikus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

pagát

 • játék a legalacsonyabb értékű lap a tarokkban
 • német Pagat ← északol nyelvjárás bagatolasz bagatto ‘semmiség’, lásd még: bagatell

gagauz

 • néprajz török nyelvű nép, amely főleg Dobrudzsában és Besszarábiában él
 • e nép nyelve, e néphez tartozó személy
 • orosz gagauz ‘ua.’ ← saját név

gliptotéka

 • művészet antik szobrok gyűjteménye, múzeuma, szobortár
 • német Glyptothek ‘ua.’: görög glüpté ‘vésett kő, szobor’ ← glüphó ‘vés, farag’ | théké ‘láda, tár’
 • lásd még: glyptodon, hieroglifa, triglif

dendrobionta

 • állattan falakók, életük nagy részét fákon töltő állatfajok
 • tudományos latin többes szám ‘ua.’: görög dendron ‘fa’ | bión, biontosz ‘élő’ ← bioó ‘él’

kapszula

 • tok, burok
 • por alakú gyógyszert tartalmazó, lenyelhető kis tok
 • latin kicsinyítő képzős capsula ‘tokocska, ládikó’ ← capsa ‘tok, láda’
 • lásd még: case, kápsál, kapszicin, kassza, kazetta, keszon

atomizálódik

 • (közösség) széthull, elemeire bomlik
 • lásd még: atomizál

kariokinézis

furfurol

 • kémia aromás jellegű, szúrós szagú szerves folyadék, fontos oldószer és műanyagipari alapanyag, amelyet főleg mezőgazdasági hulladékokból állítanak elő
 • német Furfurol ‘ua.’: latin furfur ‘korpa’ | ol(eum) ‘olaj’

ökotop

 • biológia azonos környezetbiológiai sajátságokkal bíró földrajzi egység
 • német Ökotop ‘ua.’: görög oikosz ‘ház, háztartás, gazdálkodás’ | toposz ‘hely’

prókátor

 • ügyvéd, védőügyvéd
 • szószóló, jogi képviselő
 • pejoratív ravasz, törvényfacsaró ügyvéd
 • magyar, ← latin proc(ur)ator, lásd még: prokurátor

ordó

 • érdemrend, rendjel, kitüntetés
 • latin ordo ‘rend’ ← ordiri ‘kezd’