kripli jelentése

 • bizalmas nyomorék, sánta
 • német Krüppel ‘ua.’

További hasznos idegen szavak

miniátor

 • művészet középkori könyvdíszítő művész
 • olasz miniatore ‘ua.’, tkp. ‘cinóberrel festő’, lásd még: miniatúra

omnium

 • sport minden résztvevő számára nyitott verseny
 • latin, ‘mindenkié’ ← omnis ‘minden(ki)’
A kripli és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

hipotermia

 • orvosi a szabályosnál alacsonyabb testhőmérséklet
 • orvosi a testhőmérséklet csökkentése hűtéssel az életműködés lassítása céljából
 • tudományos latin hypothermia ‘ua.’: görög hüpo ‘alatt, kevéssé’ | thermé ‘hő’

nüansz

 • árnyalat, színárnyalat
 • árnyalatnyi eltérés, különbség
 • francia nuance ‘ua.’ ← nuer ‘árnyalatok szerint osztályoz’ ← nue ‘felhő’ ← latin nubes ‘felhő, fátyol’ ← nubere ‘befed, fátyoloz’
 • lásd még: nubilitás

konferál

fitoszterol

 • növénytan növényekből elkülöníthető szteroid
 • angol phytosterol ‘ua.’, lásd még: fito-, szteroid | latin ol(eum) ‘olaj’

afázia

 • orvosi beszédzavar, a beszédképesség részleges vagy ideiglenes elvesztése agyvérzés vagy lelki megrázkódtatás folytán
 • tudományos latin aphasia ‘ua.’ ← görög aphaszia ‘elnémulás’: a- ‘nem’ | phémi (többes szám 3. sz phaszin) ‘mond’

autochton

 • melléknév őshonos, ősi, törzsökös, helyi eredetű, helyben keletkezett
 • főnév őslakó, bennszülött
 • német autochthon ‘ua.’ ← görög autokhthón ‘helyi, bennszülött’: lásd még: auto- | khthonosz ‘föld’

asztroszeizmológia

 • csillagászat az égitesteken tapasztalható rengésekkel, rezgésekkel foglalkozó segédtudomány
 • lásd még: asztro-, szeizmológia

apolunium

hidrológia

 • tudomány víztan, a felszíni és a mélységi vizekkel foglalkozó tudomány
 • tudományos latin hydrologia ‘ua.’: göröghüdór, hüdrosz ‘víz’ | lásd még: -lógia

praktika

 • fogás, fortély, csel
 • mesterkedés, fondorkodás, tőrvetés
 • német Praktik ‘gyakorlat, mesterfogás, fortély’ ← latin practicagörög praktiké (tekhné) ‘gyakorlati (mesterség)’, lásd még: praktikus

aggravál

 • súlyosbít, nehezít
 • latin aggravare, aggravatum, tkp. ad-gravare ‘ua.’: ad- ‘hozzá’ | gravis ‘nehéz’

granulált

obsidionale

kiejtése: obszidionále
 • történelem hosszú ideje ostrom alatt álló városban kibocsátott szükségpénz
 • középkori latin. ‘ua.’, lásd még: obsidio

atrocita

 • biológia idegen anyag befogadására és a citoplazmában való tárolására alkalmas sejt
 • tudományos latin athrocyta ‘ua.’: görög athroidzó ‘felhalmoz’ | kütosz ‘üreg, cella, sejt’

inoffenzív

 • ártalmatlan, veszélytelen
 • latin in- ‘nem’ | lásd még: offenzív