kontraszelekció jelentése

 • biológia a természetes kiválasztódás ellen ható körülmény
 • átvitt értelemben érdemtelenek és alkalmatlanok előtérbe helyezése a rátermettek rovására
 • tudományos latin contraselectio ‘ua.’, lásd még: kontra-, szelekció

További hasznos idegen szavak

annexió

 • politika bekebelezés, elcsatolás
 • latin annexio ‘ua.’, lásd még: annektál

prostituál

 • lealjasít, züllésbe taszít (nőt)
 • átvitt értelemben anyagi vagy társadalmi előnyökért elvei feladására, rossz ügy kiszolgálására késztet
 • kiárusít, meggyaláz
 • latin prostituere, prostitutum ‘nyilvánosan kiállít, áruba bocsát’: pro- ‘elé’ | statuere ‘állít’ ← stare ‘áll’
A kontraszelekció és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

konklávé

 • vallás a bíborosok testületének pápaválasztó gyűlése
 • vallás a számukra elkülönített épületrész a vatikáni palotában
 • latin conclave ‘(kulcsra zárt) terem, szoba’: con- ‘együtt, össze’ | clavis ‘kulcs’
 • lásd még: klauzúra

intermittál

 • meg-megszakad, vissza-visszatér
 • latin intermittere ‘közbevet, meg-megszakít’: inter ‘között, közé’ | mittere ‘küld, vet’

liberális

 • politika szabadelvű
 • átvitt értelemben engedékeny, elnéző, türelmes
 • + nagyvonalú
 • német liberalfrancia libéral ‘szabadságszerető, szabadelvű, bőkezű’ ← latin liberalis ‘szabad emberhez méltó, szabad ember jogaira hivatkozó, bőkezű’ ← liber ‘szabad’
 • lásd még: libera, libertás, libertinus, liberum arbitrium, liberum veto

immutabilitás

 • változtathatatlanság
 • latin, ‘ua.’, lásd még: immutábilis

depiláció

 • szőrtelenítés
 • angol depilationfrancia dépilation ‘ua.’, lásd még: depilál

plurivalens

 • tudomány többértékű
 • tudományos latin, ‘ua.’: középfok plus, pluris ‘több’ | valens, valentis ‘(vmennyit) érő’ ← valere ‘ér (vmit)’

prímabalerina

 • színház egy társulat vezető balett-táncosnője
 • olasz prima ballerina ‘első táncosnő’ ‘ua.’, lásd még: príma, balerina

szonorózus

 • mélyen zengő, zengzetes
 • latin sonorosus ‘ua.’ ← sonorus ‘hangzó, csengő’ ← sonus ‘hang’

auspícium

 • történelem madárjóslás az ókori Rómában
 • (kedvező) jósjel, előjel, kilátás
 • + pártfogás, védnökség
 • latin, eredetileg avispicium ‘ua.’: avis ‘madár’ | specere ‘néz, figyel’

pilotballon

 • meteorológia szélirány és szélsebesség mérésére felbocsátott műszeres léggömb
 • angol, ‘ua.’, lásd még: pilóta, ballon

pasztózus

 • művészet vastagon felrakott színekkel készült (festmény)
 • orvosi puffadt, tésztás, rugalmatlan (bőr)
 • német pastosolasz pastoso ‘ua.’ ← késő latin pasta ‘kenyértészta, pép, massza’, lásd még: paszta

makákó

 • állattan cerkófmajom, Délkelet-Ázsiában honos, a páviánnal rokon majomfaj
 • portugál macaco ‘ua.’ ← bantu néger

en face

kiejtése: anfasz
 • szemben, szemtől szembe
 • francia, ‘ua.’: enlatin in ‘-ban’ | facenépi latin facialatin facies ‘arc’ ← facere ‘csinál’