kongruens jelentése

 • megegyező, megfelelő, összeillő
 • matematika egybevágó
 • latin congruens, congruentis ‘ua.’, lásd még: kongruál

További hasznos idegen szavak

pro anno

 • egy évre, évente
 • latin, ‘ua.’: pro- ‘-ért, -ként’ | annus ‘év’

autosave

kiejtése: ótoszéjv
 • számítástechnika önműködő mentés
 • angol, ‘ua.’: auto(matic) ‘önműködő’, lásd még: automatikus | save ‘megment’ ← francia sauverlatin salvare ‘ua.’ ← salvus ‘ép’
A kongruens és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

brevis

kiejtése: brevisz
 • zene rövid hang a menzurális hangjegyírásban
 • latin, ‘rövid’
 • lásd még: breviárium

sztereometria

 • geometria térmértan, a testek és térbeli alakzatok mértani tulajdonságait vizsgáló tudományterület
 • angol stereometry ‘ua.’, lásd még: sztereométer

mańana

kiejtése: manyána
 • holnap
 • tréfás majd, egyszer, valamikor, soha napján
 • spanyol, ‘ua.’, tkp. ‘korán reggel’ ← nép latin maneana ‘korán’ ← latin mane ‘reggel’

perspektíva

 • művészet távlat
 • nézőpont, szemszög, látószög
 • kilátás, remény, eshetőség
 • + látvány, látkép
 • + távcső, messzelátó
 • német Perspektive ‘ua.’ ← késő latin perspectiva (ars) ‘átlátó (művészet)’ ← perspicere, perspectum ‘átlát, megszemlél’: per- ‘át’ | specere ‘néz’

expedíció

 • kereskedelem továbbítás, szétküldés, küldőszolgálat
 • tudomány tudományos felfedezőút, kutatóút
 • katonai katonai akció
 • latin expeditio ‘hadjárat’, lásd még: expediál

granulál

 • szemcséz, por alakú anyagot szemcsékké tömörít
 • német granulierenfrancia granuler ‘ua.’, lásd még: granulum
 • lásd még: granárium

konkubina

 • jogtudomány ágyas (nő)
 • latin concubina ‘ua.’, lásd még: konkubinátus

hipervitaminózis

oszteológia

 • orvosi csonttan
 • tudományos latin osteologia ‘ua.’, lásd még: oszteo-, -lógia

kommutátor

 • villamosság áramfordító, az áram irányát felcserélő alkatrész
 • német Kommutator ‘ua.’, lásd még: kommutál

entoderma

 • anatómia csírahártya
 • tudományos latin, ‘ua.’: görög entosz ‘belül’ | derma ‘bőr’

kontraltó

 • zene mély althang
 • olasz contralto ‘ua.’, lásd még: kontra-, alt

cakompakk

 • bizalmas mindenestől, összesen
 • német (mit) Sack und Pack ‘mindenestől’, tkp. ‘zsákkal és csomaggal’: Sack ‘zsák’ | Pack ‘csomag’