hipokausztum jelentése

 • építészet padlóba épített, gőzzel vagy melegvízzel működött fűtés az ókori rómaiaknál
 • latin hypocaustum ‘ua.’: görög hüpo ‘alatt, alul’ | kausztosz ‘elégetett, eléghető’ ← kaió ‘éget, fűt’
 • lásd még: holokausztum, kausztikus, kauter

További hasznos idegen szavak

duca

kiejtése: dúka
 • olasz herceg (örökölt főnemesi cím)
 • olasz, ‘ua.’ ← latin dux, ducis ‘vezér’
 • lásd még: duce

kritizál

 • bírál, elbírál, véleményez
 • rosszall, helytelenít, elítél
 • pejoratív gáncsoskodik, leszól, ledorongol
 • német kritisierenfrancia critiser ‘ua.’, lásd még: kritikus
A hipokausztum és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

hidzsra

mozaik

 • művészet apró színes kő-, márvány- és üvegdarabkákból összeállított kép (falon, padlón)
 • német Mosaikolasz mosaico ‘ua.’ ← késő latin musaicum ‘kőberakás’, tkp. ‘múzsai mű’ ← görög musza ‘múzsa’

koincidál

 • időben egybeesik
 • megegyezik, megfelel
 • középkori latin coincidere ‘ua.’: co(n)- ‘együtt, össze’ | incidere ‘megesik’: in- ‘bele’ | cadere ‘esik’
 • lásd még: kadencia

imperturbábilis

 • zavartalan, megzavarhatatlan
 • rettenthetetlen
 • latin imperturbabilis ‘ua.’: in- ‘nem’ | perturbare ‘megzavar’: per- ‘át, meg’ | turbare ‘zavar’
 • lásd még: turba, turbulencia

dikroszkóp

 • ásványtan egyszerű optikai eszköz színes ásványok különféle optikai tengelyek irányában észlelt kétszínűségének megfigyelésére
 • német Dichroskop ‘ua.’: lásd még: dikroizmus | görög szkopeó ‘néz, vizsgál’

dualista

 • főnév a dualizmus híve
 • melléknév kettős berendezkedésű (pl. állam)
 • német Dualist ‘ua.’, lásd még: dualizmus

mártirium

 • vértanúság, vértanúhalál
 • latin martyriumgörög martürion ‘ua.’, tkp. ‘tanúskodás, tanúságtétel’, lásd még: mártír

allopátia

 • orvosi elavult módszer, a leküzdeni kívánt betegség tüneteivel ellentéteseket kiváltó szerek használata a gyógyításban
 • tudományos latin allopathia ‘ua.’: lásd még: allo- | görög pathé ‘szenvedés, betegség’

perfídia

 • hitszegés, hűtlenség, álnokság
 • latin perfidia ‘ua.’, lásd még: perfid

epikum

 • elbeszélő jelleg, elbeszélő elem
 • magyar, lásd még: epikus (a komikus–komikum és hasonló szópárok mintájára)

falzett

 • zene fejhang mint férfi énekhang
 • német Falsettolasz kicsinyítő képzős falsetto ‘ua.’ ← falso ‘hamis’ ← latin falsus ‘ua.’, lásd még: fals

doxale

kiejtése: dokszále
 • építészet szentélyrekesztő fal késő középkori templomban
 • építészet énekes karzat a liturgikus dicsőítő énekek éneklésére
 • építészet orgonakarzat újkori templom nyugati bejárata fölött
 • latin, ‘ua.’, tkp. ‘a dicsőítő énekkel kapcsolatos’ ← görög doxa ‘vélemény, tan, dicséret’ ← dokeó ‘vminek látszik, vél’
 • lásd még: dogma

status in statu

kiejtése: sztátusz in sztátu
 • állam az államban
 • latin, ‘ua.’, lásd még: státus

chronique scandaleuse

kiejtése: kronik szkandalőz
 • botránykrónika
 • francia, ‘ua.’: chronique, lásd még: krónika | scandaleuse ‘botrányos’, lásd még: skandalum