hipokausztum jelentése

 • építészet padlóba épített, gőzzel vagy melegvízzel működött fűtés az ókori rómaiaknál
 • latin hypocaustum ‘ua.’: görög hüpo ‘alatt, alul’ | kausztosz ‘elégetett, eléghető’ ← kaió ‘éget, fűt’
 • lásd még: holokausztum, kausztikus, kauter

További hasznos idegen szavak

pánsíp

 • zene növekvő hosszúságú, egyik végükön zárt nádsípokból összeállított, perembefúvással megszólaltatott ősi hangszer
 • a görög Pan istenről, aki a monda szerint feltalálta
A hipokausztum és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

kisztihand

 • kezét csókolom, kezicsókolom
 • ausztriai német (I) küss’ die Hand ‘ua.’: küssen ‘csókol’ ← Kuss ‘csók’ | Hand ‘kéz’

exportorientált

 • közgazdaságtan árukivitelre törekvő, arra irányuló
 • lásd még: export, orientál

afrikanisztika

 • tudomány az afrikai népekkel, nyelvekkel és kultúrákkal foglalkozó tudomány
 • német Afrikanistik ‘ua.’ ← latin Africanus ‘(észak)-afrikai, karthágói’ ← (terra) Africa ‘az aferek (földje)’ ← Afer ‘karthágói, pun’ (ered. egy berber törzs neve)

nacionális

 • nemzeti, országos
 • + hazafias
 • újkori latin nationalisfrancia national ‘ua.’ ← latin natio, nationis ‘születés, törzs, nemzet’, lásd még: náció

krepon

 • textilipar fodros vagy hullámos felületű női ruhakelme egy sima és egy túlsodrott vetülékből
 • francia crépon ‘ua.’ ← crępe, lásd még: krepp

gasztrula

 • biológia bélcsíra, a megtermékenyített petesejt fejlődésének harmadik fázisa
 • tudományos latin kicsinyítő képzős gastrula ‘ua.’, tkp. ‘gyomrocska’ ← késő latin gaster ‘gyomor’ ← lásd még: gasztro-

marginalizál

 • politika, szociológia félreszorít, háttérbe szorít, a társadalom vagy a politikai élet peremére szorít
 • hazai latinos képzés a marginális nyomán

fusio

eukaliptusz

 • növénytan fává növő mirtuszféle, amely illatos olajat ad
 • latin eucalyptus ‘ua.’ ← görög eukalüptosz, tkp. ‘jól fedett’ (a virág pártája erősen fedi a bibét): eu ‘jól’ | kalüptó ‘fed, takar’
 • lásd még: apokalipszis

dereference

kiejtése: direferensz
 • számítástechnika hivatkozás, mutatóban tárolt címen lévő információ elérése
 • angol, ‘ua.’: latin de- ‘le, el’ | lásd még: referencia

arzenál

 • katonai fegyverraktár, fegyvergyűjtemény, fegyverkészlet
 • katonai hadianyag, hadfelszerelés
 • + lerakat, tárház, készlet
 • gazdag gyűjtemény
 • ismeretanyag, tudás
 • német Arsenalolasz arsenale ‘ua.’ ← régi olasz darsena ‘dokk’ ← arab dár asz-sziná’a ‘hajóépítő műhely’, tkp. ‘a mesterség háza’ (a dars- az olaszban d’ars- nak érződött, ezért maradt el a szókezdő d)

kargó

 • kereskedelem hajórakomány
 • kereskedelem a rakományra kötött biztosítás
 • angol, spanyol cargo ‘teher, rakomány’ ← cargar ‘terhel, megrak’ ← késő latin carricare ‘szekérre rak’ ← latin carrus ‘szekér’
 • lásd még: chargé d’affaires, karikatúra, karosszéria, karrier, sarzsi

mastatrophia

kiejtése: masztatrófia
 • orvosi emlősorvadás
 • tudományos latin, ‘ua.’: görög masztosz ‘emlő’ | lásd még: atrófia

szubmolekuláris