válaszfal szinonimái

főnév
 • közfal, választófal, válasz (régies), rabicfal, rekeszfal
 • akadály, gát
 • diafragma (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felkacag, fölkacag

ige
 • felnevet, elneveti magát, nevetésre fakad, kacajra fakad, nevetésben tör ki, felderül, kaccan (tájnyelvi)

földesúr

főnév
 • földbirtokos, nagybirtokos, bojár, uraság (régies), jószágbirtokos (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a válaszfal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

uzsoráskodik

ige
 • kölcsönöz, kölcsönad, üzérkedik, nyerészkedik, nyerekedik (régies), nyúz Sz: más zsírján hízik

tévút

főnév
 • tévelygés, csalút (régies), balút (régies)
 • tévedés
 • kerülő

tér1

ige
 • kerül, fordul, kitér
 • megy, betér, bemegy
 • (tájnyelvi) (valakihez): szegődik, társul, csapódik

szökell

ige
 • szökken, ugrik, ugrál, pattan
 • lövell, fröcsög, fröcsköl, fröccsen, spriccen
 • (vér): tódul, tolul, áramlik

vad I.

melléknév
 • primitív, civilizálatlan, műveletlen, barbár
 • veszedelmes, nekivadult, indulatos, bősz, féktelen, fékevesztett, haragos, ádáz, erőszakos, durva, nyers, goromba, szilaj, állati, veszekedett, embertelen, kegyetlen, vandál, vérengző, vérszomjas, brutális, állatias, zabolátlan, fékezhetetlen, eszeveszett, bedák (tájnyelvi)
 • zord, zordon (régies), félelmetes, ijesztő
 • kietlen, parlagi (régies), lakatlan, elhagyatott
 • szélsőséges, szertelen
 • domesztikálatlan, nem háziasított

vesztegel

ige
 • áll, rostokol, időzik, tartózkodik, stagnál, dángubál (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • vár, várakozik
 • (tájnyelvi): késik, elmarad
 • henyél, tétlenkedik, (időt) fecsérel, veszteget

szalonnabőr

főnév
 • bőrke, bürke (tájnyelvi)

sváb

melléknév, főnév
 • német

öntvény

főnév
 • öntet
 • öntecs (régies), tuskó

szeles

melléknév
 • léghuzatos, huzatos, szellős, széljárta, ájerjárta (tájnyelvi)
 • széllökéses, szélverte, szélrohamos, viharos
 • szeleburdi, szeleverdi (tájnyelvi), hebehurgya, hebrencs, meggondolatlan
 • kapkodó, kerge, hamarkodó, kelekótya, bolondos, ugrabugra (tájnyelvi), pajkos
 • felfúvódós

viking

melléknév, főnév
 • varég, normann

zokog

ige
 • sír, rí, bőg, bömböl, jajveszékel, jajong, picsog (szleng), rinyál (szleng), krokodilkönnyeket hullat
 • (szleng): panaszkodik, siránkozik, kesereg

kifutó

főnév
 • gurulópálya, leszállópálya
 • küldönc, boy (idegen), kihordó, kézbesítő, hivatalsegéd

válfaj

főnév
 • változat, féleség, fajta, műfaj, variáns, alfaj, alfajta
 • típus, jelleg, nem

útmutatás

főnév
 • útbaigazítás, tanács, irányítás, irányadás, eligazítás, tájékoztatás, utasítás, direktíva (idegen)
 • irányelv

vehemens

melléknév
 • heves, dühös, haragos, indulatos, szilaj, lobbanékony, robbanékony, vérmes, szangvinikus, hörcsögtermészetű, explozív
 • szenvedélyes, heves, forróvérű, temperamentumos, túlfűtött, buzgó

várandós

melléknév
 • áldott állapotban levő, gravida (szaknyelvi), terhes, állapotos, másállapotos, viselős, várós (tájnyelvi), hasas (tájnyelvi), babát váró, gyermeket váró, anyai örömök elé néző, teherben levő, másállapotban levő, vastagodó (tájnyelvi), tolató (tájnyelvi), másodmagával levő (bizalmas)
 • kismama

titkol

ige
 • titokban tart, eltitkol, leplez, palástol, fedez (régies), rejt, rejteget, takargat, véka alá rejt, álcáz, elhallgat, kendőz

vérmező

főnév
 • (régies): csatatér, harcmező, harchely (régies), küzdőtér, küzdhely (régies), csatamező, csatasík (régies), csatahely, ütközethely (régies), hadmező (régies)