válfaj szinonimái

főnév
 • változat, féleség, fajta, műfaj, variáns, alfaj, alfajta
 • típus, jelleg, nem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

semmi I.

névmás
 • semennyi, egy se, egy sem
 • a legkevesebb se, a legkevesebb sem
 • nagyon kevés
 • (jelzőként): jelentéktelen, értéktelen, hitvány

csatasor

főnév
 • hadrend, hadsor (régies), arcvonal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a válfaj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

üdülővendég

főnév
 • nyaralóvendég, nyaraló, üdülő, vendég

tilalom

főnév
 • tiltás, interdiktum (idegen), inhibíció (szaknyelvi), prohibíció (idegen)
 • tabu

terefere

főnév
 • beszélgetés, csevegés, csevej, locsogás, pletykázás, pletykálás, pletyka, triccs-traccs, szomszédolás, diskurálás, eszmecsere, trécselés, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas), darvagás (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), teletula (tájnyelvi)

szőlőtő

főnév
 • szőlő, szőlőtőke, tőke

vademecum

főnév
 • zsebkönyv, jegyzetfüzet, jegyzet, notesz, kisokos (bizalmas)
 • útikalauz, útikönyv, bedekker
 • kézikönyv, segédkönyv

vétek

főnév
 • mulasztás, hiba, botlás, ballépés, bűn, bűntett, vétség, culpa (idegen), istenkísértés, törvénysértés, törvényszegés, törvénytelenség, deliktum (régies)

szamárbogáncs

főnév
 • laputüske, mácsonya, mezei tövis, rétitövis, szamárlapu, szamártüske, töviskeslapu

szabadalom

főnév
 • licenc, engedély, patent (régies), felhatalmazás, szabadalomlevél
 • (régies): előjog, kiváltság, privilégium

ördög

főnév
 • sátán, gonosz, devla (idegen), diabolus (idegen), beliál (idegen), Belzebub, sátánfajzat, Lucifer, Mefisztó, drómó (tájnyelvi), démon, kísértő, kígyó, krampusz (bizalmas), fene (régies), sötétség szelleme; kecskelábú, kalánfülű angyal

szelídség

főnév
 • jámborság, jóság, kegyesség, nyájasság, gyengédség, galambepe

világhatalom

főnév
 • impérium (idegen), birodalom
 • nagyhatalom

zökken

ige
 • döccen, rázódik, zöttyen
 • eltér (valamitől), kiesik (valamiből)
 • megáll, megtorpan

kigyógyít

ige
 • kikezel, helyrehoz, meggyógyít, kikúrál
 • kiábrándít, leszoktat

vállalkozó I.

melléknév
 • lendületes, dinamikus, agilis (választékos), elszánt, törekvő, szorgalmas, buzgólkodó

utólag

határozószó
 • utóbb, utólagosan, később, post festa (idegen)
 • visszamenőleg

vélekedik

ige
 • gondolkodik, (nézetet) vall
 • elképzel, képzel, tart (valamilyennek), hisz, vélelmez, sejt, feltételez, gondol
 • szól, vél, mond

vargabetű

főnév
 • kerülő, kerülő út, kitérő
 • cselugrás, oldalszökés

titulus

főnév
 • cím, címzés, rang, fokozat, méltóság, megnevezés, megszólítás
 • jogcím, jogalap, ürügy, indok

vérrokon

főnév
 • rokon, atyafi, vér (régies), egyvacki (tájnyelvi)