vehemens szinonimái

melléknév
 • heves, dühös, haragos, indulatos, szilaj, lobbanékony, robbanékony, vérmes, szangvinikus, hörcsögtermészetű, explozív
 • szenvedélyes, heves, forróvérű, temperamentumos, túlfűtött, buzgó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közéleti

melléknév
 • nyilvános, politikai

sokszög

főnév
 • poligon (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vehemens szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

valószerű

melléknév
 • élethű, életszerű, életszagú, valóságszagú, reális
 • hihető

törlőgumi

főnév
 • radírgumi, radír, dörzsgumi, radesz (bizalmas), dörgölő (tájnyelvi)

tolmácsol

ige
 • fordít, lefordít, visszaad, interpretál, magyarít
 • kifejez, közvetít, továbbít, továbbad, átad
 • (zeneművet): előad, bemutat, eljátszik, tálal (bizalmas), prezentál

táncosnő

főnév
 • táncművésznő
 • balerina, görl (bizalmas)

védelmez

ige
 • véd, megvéd, őriz, vigyáz, ügyel
 • óv, megóv, oltalmaz
 • pártol, pártfogol, gyámolít, szárnyai alá vesz, menedéket nyújt (valakinek)
 • (ügyvéd): képvisel, szól (valaki mellett), kiment, tisztáz, kiáll (valaki mellett)
 • (álláspontot): bizonyít, erősít

visszavág

ige
 • (ütést): viszonoz, visszaüt, riposztoz (idegen)
 • elhárít
 • megfelel, odamond, visszabeszél, visszaválaszol, replikázik, felesel, paríroz (régies), tromfol (régies)
 • megtorol, megbosszul, revansol (idegen)
 • (vereséget) helyrehoz
 • visszametsz, visszanyes, lecsonkol, megkurtít, tetejez (tájnyelvi)
 • visszadob, visszautasít

szemölcs

főnév
 • bibircsók (tájnyelvi), lencse, verruca (szaknyelvi), bibircsó (tájnyelvi), borsóka (tájnyelvi)

szegény I.

melléknév
 • szerencsétlen, sajnálatra méltó
 • szegényes, hiányos, dísztelen, egyszerű
 • megboldogult

özönlik

ige
 • folyik, ömlik, árad, áramlik, zúdul, dől, hömpölyög
 • sugárzik, terjed
 • (tömeg): tódul, áramlik, árad, hömpölyög, sereglik, vonul
 • gyűlik, halmozódik

szétzavar

ige
 • széjjelzavar, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt

vonalzó

főnév
 • lénia (régies)

kísértet

főnév
 • jelenés, látomás, szellem, árny, rém, rémkép, lidérc, tünemény (régies), hazajáró lélek, bujdosó lélek, kósza lélek, mumus, éjváz (régies), tündevény (régies), kiméra (választékos), démon (idegen), fantom, lemur (idegen), vízió, illúzió, benga (tájnyelvi), fehérember (tájnyelvi), ijesztet (tájnyelvi)

vélekedik

ige
 • gondolkodik, (nézetet) vall
 • elképzel, képzel, tart (valamilyennek), hisz, vélelmez, sejt, feltételez, gondol
 • szól, vél, mond

valcer

főnév
 • (régies): keringő

világraszóló

melléknév
 • szenzációs (bizalmas), nevezetes, jelentős, világméretű, kiemelkedő, hetedhét országra szóló (tájnyelvi)

versenybíró

főnév
 • bíró, zsűritag, bajmester (régies)

traktorállomás

főnév
 • gépállomás

visszaállít

ige
 • visszahelyez, helyreállít, helyreigazít, visszatesz, restaurál, reintegrál (idegen)
 • visszaigazít
 • visszajuttat (jogaiba), rehabilitál