tévút szinonimái

főnév
 • tévelygés, csalút (régies), balút (régies)
 • tévedés
 • kerülő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tett

főnév
 • cselekvés, cselekedet, cselekmény, akció, faktum (régies), tétemény (régies), tét (régies), lépés, aktus, gesztus, művelet

filigrán

melléknév
 • aprólékos, minuciózus (idegen)
 • kecses, könnyed, légies, éteri, finom, pici, parányi
 • karcsú, törékeny, vékony, kis termetű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tévút szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

telex

főnév
 • telefontávirat

színarany

főnév
 • sárarany (régies)
 • (jelzőként): színtiszta, igaz

szerelem

főnév
 • vonzalom, szenvedély, erósz (idegen), odaadás, rajongás
 • szívszerelem, ideál, választott, szerelmes
 • viszony, kapcsolat, kaland
 • szeretkezés, szerelmeskedés, közösülés
 • (régies): szeretet, imádat
 • vesszőparipa, hobbi, mánia

sótalan, sótlan

melléknév
 • íztelen, ízetlen, sajtalan (tájnyelvi), se íze, se bűze
 • sómentes, diétás
 • sótlan, untató, unalmas, kedélytelen, kedvetlen, savanyú (bizalmas), humortalan, szellemtelen

természetellenes

melléknév
 • rendellenes, mesterkélt, erőltetett, kényszeredett, kimódolt, mesterséges, csinált, színpadias, modoros
 • beteges, visszás, perverz, erkölcstelen, abnormális, fajtalan (régies), morbid, affektált, aberrált (idegen)

tudott

melléknév
 • tudvalevő, ismert, közismert, ismeretes, nyilvános

rendzavarás

főnév
 • rendbontás, zavargás, kavarodás, forrongás, tumultus (régies), zendülés, lázadás, felkelés, felfordulás, excesszus (idegen)
 • csendháborítás

realizmus

főnév
 • valóságérzék

működtet

ige
 • működésbe hoz, beindít, járat, mozgat, forgat, kezel, hajt
 • üzemeltet, fenntart

rohamoz

ige
 • támad, megrohamoz, rohamot indít, nekitámad, attakíroz (régies), ostromol, ráront, nekiront, rárohan, lerohan, megrohan, rátör, rácsap, lecsap (valakire), rajtaüt

tűnődik

ige
 • gondolkodik, habozik, tanakodik, töpreng, elmélkedik, morfondíroz, rágódik
 • mélázik, mereng, ábrándozik, álmodozik, eszmélkedik (régies), magába mélyed

vádló

főnév
 • ügyész
 • panaszos, felperes, aktor (régies), vádtevő (régies)
 • bepanaszló, hibáztató, okoló

japánakác

főnév
 • olvasófa, szofóra

vonzerő, vonzóerő

főnév
 • mágnesesség, delej (régies), gravitáció
 • kellem, kedvesség, báj, varázs, csáb, szexepil
 • érdekesség, látványosság, nevezetesség, attrakció (régies), mutatvány

tilalom

főnév
 • tiltás, interdiktum (idegen), inhibíció (szaknyelvi), prohibíció (idegen)
 • tabu

teknősbéka

főnév
 • teknős, teknőc, teknönc (régies)

törlőgumi

főnév
 • radírgumi, radír, dörzsgumi, radesz (bizalmas), dörgölő (tájnyelvi)

vivőér

főnév
 • véna, visszér, gyűjtőér

tócsa

főnév
 • pocsolya, tocsogó (tájnyelvi), pocséta (régies), locs (tájnyelvi), lótya (tájnyelvi)

szívdobogás

főnév
 • szívverés, szívritmus

transzponál

ige
 • áthelyez, átültet, áttesz

vonás

főnév
 • vonal, vessző, ékezet
 • strigula
 • ecsetvonás, tollvonás
 • tulajdonság, jellegzetesség, ismertetőjegy, ismérv, sajátosság, sajátság, jegy
 • jellemvonás, beütés