levéltáros szinonimái

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áruminta

főnév
 • mintadarab, mutatvány, mutatványdarab, mustra (régies)

színészet

főnév
 • színjátszás, színművészet, játékszín (régies), színészkedés, komédiázás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a levéltáros szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lejt

ige
 • ereszkedik, hajlik, dől, esik, aláfut, alávezet
 • (táncot): lépeget, jár, rop, táncol
 • megy, vezet

költözködik

ige
 • költözik, hurcolkodik, hurcolódik (régies), hordozkodik (tájnyelvi), hordozóskodik (tájnyelvi), hurnyászkodik (tájnyelvi), szedi a sátorfáját, elutazik
 • eltakarodik

konzervatórium

főnév
 • zeneművészeti főiskola, zeneakadémia, konzi (bizalmas)

kifeszít

ige
 • kihúz, megfeszít, peckel, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, kinyújt, kinyújtóztat
 • kidomborít, kidülleszt

lesiklópálya

főnév
 • sípálya

medália

főnév
 • kitüntetés, érdemérem, érem
 • medál (idegen)
 • medalion (régies)

vacakság

főnév
 • apróság, semmiség, csekélység, haszontalanság
 • vacak, kacat, limlom, lom, bóvli, hitványság, szemét, selejt
 • silányság, értéktelenség

kalapál

ige
 • kalapácsol, ütöget, püföl, pörölyöz (tájnyelvi), kalobál (tájnyelvi), kalakol (tájnyelvi)
 • kopácsol, kalamol (tájnyelvi), kallantyúz (tájnyelvi), kótog (tájnyelvi)
 • (szív): üt, ver, dobog, lüktet

jogutód

főnév
 • örökös

fuvaroz

ige
 • szállít, szállítmányoz, transzportál (idegen), fuvarol (tájnyelvi), szekerez (régies), talicskázik
 • (valakit): visz, kocsiztat, kísér

kasznár

főnév
 • intéző, gazdatiszt, magtárnok (régies)
 • sáfár, ispán, majoros (régies)

megcibál

melléknév
 • megrángat, megtép, meghuzigál, meghúzogat
 • megtépáz

megrázkódtatás

főnév
 • csapás, megrendülés, megpróbáltatás, trauma (idegen), sokk, stressz, baj
 • zavar, kudarc, válság, kellemetlenség

berek

főnév
 • liget, csalit, cserjés, bozót, pagony (régies), erdőcske, fenyér (régies), ciheres (tájnyelvi), ciher (régies), sór (régies)
 • (tájnyelvi): ingovány, mocsár, láp, lapály

ózondús

melléknév
 • (levegő): üde, friss, tiszta

nagybeteg

melléknév
 • súlyos beteg, nyavalyás (régies), félholt, dögrováson van (durva)

levet

ige
 • ledob, leszór, lelök, lehajít, lerak, odavág
 • (ruhadarabot): levesz, letesz, lehúz, ledob, lehány
 • (régies): leszegez, lehajt
 • (bőrt): levedlik
 • (agancsot): elhullat, elhány

lehány

ige
 • ledob, ledobál, levet, leszór, lehajigál, lehullat
 • letép, leszaggat
 • lerókáz, leokád, összehány, bemocskol
 • (szleng): lenéz, megvet, semmibe vesz

mámor

főnév
 • bódulat, ittasság, borgőz (választékos), bódultság, részegség, szédület
 • spicc
 • boldogság, lelkesültség, örömmámor, gyönyörűség, hevület, elragadtatottság, eufória, eksztázis

múzsa

főnév
 • ihlető
 • ihlet

lopás

főnév
 • tolvajlás, eltulajdonítás, elcsenés, orozás (régies), félkézkalmárkodás (tájnyelvi)
 • (szellemi terméké): plágium (idegen), plagizálás (idegen), koppintás (szleng)
 • (pénzé): sikkasztás, furtum (régies), lopkodás, rablás, csempészés, csórás (szleng), koppintás (szleng), meglovasítás (szleng, tréfás), újítás (szleng), zabrálás (szleng), szajrézás (szleng), bugázás (szleng), megfújás (szleng), lenyúlás (szleng)
 • vole (szaknyelvi)

körömvirág

határozószó
 • borongóvirág, kenyérbélvirág, kenyérvirág, körmice, körömke

máshogyan

határozószó
 • másképpen, másképp, másként, eltérően, különbözően, máskülönben, másformán, alias (idegen), aliter (idegen)

nadály

főnév
 • pióca, ivóka (régies), vérszívó (régies), vérszipó (régies)