titkol szinonimái

ige
 • titokban tart, eltitkol, leplez, palástol, fedez (régies), rejt, rejteget, takargat, véka alá rejt, álcáz, elhallgat, kendőz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

piktográfia

főnév
 • (szaknyelvi): képírás

közbelépés

főnév
 • beavatkozás, megszakítás, félbeszakítás, közbenjárás, intézkedés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a titkol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teoretikus

melléknév
 • elméletekkel foglalkozó, bölcselő, filozófus
 • elméleti, absztrakt, elvont, filozofikus, bölcseleti, feltételezett

szívdobogás

főnév
 • szívverés, szívritmus

szétágazik

ige
 • elágazik, kettéágazik, szerteágazik, széttart, szétiránylik (régies), szétválik, divergál (szaknyelvi), (vélemény) megoszlik

stáció

főnév
 • szakasz, fejlődés, fok
 • mozzanat
 • (régies): állomás, útszakasz
 • pihenő

tetőcserép

főnév
 • cserép, cserépzsindely (tájnyelvi)

tus5

főnév
 • puskatus, puskaagy
 • (tájnyelvi): tő, csutka

réteg

főnév
 • szint, sztrátum (szaknyelvi)
 • csoport, kör, régió (régies), rend, osztály

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan

nagyhét

főnév
 • húsvét hete, szenthét (tájnyelvi), sanyarúhét (tájnyelvi)

rosszkor

határozószó
 • alkalmatlanul, időszerűtlenül

ugyanaz

névmás
 • egy, egy és ugyanaz, megegyező, egyező, azonegy (régies), azonos, egyazon (régies), mintaz (régies), dettó, ugyanolyan, ugyanegy (régies), idem (idegen)

valamelyik

névmás
 • egyik, egy bizonyos, valamely (régies)

jegypénztár

főnév
 • pénztár, jegyiroda, kassza, bérletpénztár

zárszámadás

főnév
 • végelszámolás, elszámolás
 • mérleg

titulus

főnév
 • cím, címzés, rang, fokozat, méltóság, megnevezés, megszólítás
 • jogcím, jogalap, ürügy, indok

tendenciózus

melléknév
 • célzatos, szándékolt, meggondolt, kiszámított, előkészített, irányzatos
 • elfogult, részrehajló, rosszindulatú, egyoldalú, propagandisztikus (idegen), intenciózus (régies)

traktorállomás

főnév
 • gépállomás

vonít

ige
 • vonyít, nyüszít, szűköl, csahol, jajgat (tájnyelvi)
 • ordít, üvölt
 • süvít, süvölt, dudál, tutul (tájnyelvi)

torz

melléknév
 • eltorzult, eltorzított, idomtalan, visszataszító, rendellenes, nyomorék, groteszk, alaktalan, formátlan, deformált, idétlen, difformis (idegen), abnormis (idegen), amorf (idegen)

szombatos

melléknév, főnév
 • sabbatharius (idegen), sabbatheus (idegen)

tudósít

ige
 • tájékoztat, közvetít, beszámol, jelent, értesít, értésére ad, informál, elbeszél, elmond, jelentést tesz, tudat, tudtára ad, kihirdet
 • lefest, ecsetel, leír

záradék

főnév
 • kiegészítés, fenntartás, megszorítás, kikötés, függelék, melléklet, kolofon (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi), coda (szaknyelvi), peroració (szaknyelvi)