tér1 szinonimái

ige
 • kerül, fordul, kitér
 • megy, betér, bemegy
 • (tájnyelvi) (valakihez): szegődik, társul, csapódik

tér2 szinonimái

főnév
 • terület, terep, hely, térség, sáv, zóna, öv, égbolt, köz, helyszín, aréna, sík, grund (bizalmas), placc (bizalmas)
 • (szaknyelvi): mező, tartomány
 • helyiség, üreg
 • rés, sorköz, hézag
 • hatókör
 • (érvényesülésre): lehetőség, alkalom, mód

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

juttatás

főnév
 • támogatás, segély, járadék, tartásdíj, apanázs (régies), donáció (régies), szubvenció (szaknyelvi)
 • borravaló, adomány, zsebpénz
 • ellátás, ellátmány

bemásol

ige
 • lemásol, beír, átír, bekopíroz, letisztáz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tartózkodó

melléknév
 • visszahúzódó, félős, félénk, bátortalan, óvatos, megfontolt, mértéktartó, visszafogott, zárkózott, bizalmatlan, szemérmes, szégyenlős, szolid, gátlásos, diszkrét, rezervált (idegen)(bizalmas)
 • kimért, hűvös, hideg
 • hallgatag, csöndes, szűkszavú, szótlan
 • közömbös, közönyös

szerelem

főnév
 • vonzalom, szenvedély, erósz (idegen), odaadás, rajongás
 • szívszerelem, ideál, választott, szerelmes
 • viszony, kapcsolat, kaland
 • szeretkezés, szerelmeskedés, közösülés
 • (régies): szeretet, imádat
 • vesszőparipa, hobbi, mánia

szelídít

ige
 • édesget, idomít, kezesít (tájnyelvi), juházít (tájnyelvi)
 • engesztel (régies)
 • mérsékel, enyhít
 • békít

seszínű

melléknév
 • színtelen, vízszínű, fakó, jellegtelen, halvány, halavány (régies)
 • homályos, zavaros

telekiabál

ige
 • telelármáz, telekürtöl, elhíresztel

töretlen

melléknév
 • ép, egész, darabos, durva
 • tilolatlan
 • járatlan, érintetlen
 • megműveletlen, műveletlen, szűz

ráugrik

ige
 • ráveti magát, rávetődik

ragaszkodás

főnév
 • hűség, lojalitás, kötődés, fűződés (választékos), csatolódás (régies), tapadás (régies), simulás (régies), vonzódás, odaadás, rajongás, törődés, engedelmesség, kitartás, állhatatosság, tántoríthatatlanság

mosatlan I.

melléknév
 • piszkos, szennyes, mosni való, mocskos, koszos, tisztátlan, csetres (tájnyelvi), retkes (bizalmas), maszatos

reputáció

főnév
 • hír, hírnév, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, renomé (bizalmas), presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió
 • tisztesség

tréma

főnév
 • izgalom, félsz, frász (bizalmas), remegés, lámpaláz

uzsoráskodik

ige
 • kölcsönöz, kölcsönad, üzérkedik, nyerészkedik, nyerekedik (régies), nyúz Sz: más zsírján hízik

írástudó II.

főnév
 • deák (régies)
 • értelmiségi, intellektuell
 • irodalmár, literátus (régies)

visszajön

ige
 • visszajut, visszakerül, visszaér, visszaérkezik, hazatér
 • visszatér, ismétlődik

terefere

főnév
 • beszélgetés, csevegés, csevej, locsogás, pletykázás, pletykálás, pletyka, triccs-traccs, szomszédolás, diskurálás, eszmecsere, trécselés, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas), darvagás (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), teletula (tájnyelvi)

társalgó I.

melléknév
 • beszélő, csevegő

tolmácsol

ige
 • fordít, lefordít, visszaad, interpretál, magyarít
 • kifejez, közvetít, továbbít, továbbad, átad
 • (zeneművet): előad, bemutat, eljátszik, tálal (bizalmas), prezentál

viola2

főnév
 • brácsa, mélyhegedű, nagyhegedű (régies), öreghegedű (régies)

tesped

ige
 • tétlenkedik, henyél, lustálkodik, hever, lesped (tájnyelvi), teng-leng, heverészik, lebzsel, lébecol

szétágazik

ige
 • elágazik, kettéágazik, szerteágazik, széttart, szétiránylik (régies), szétválik, divergál (szaknyelvi), (vélemény) megoszlik

többség

főnév
 • zöm (választékos), javarész, majoritás, túlerő, túlsúly, pluralitás (idegen)(idegen)

visszafoglal

ige
 • visszahódít, visszanyer, visszavesz, visszaszerez, reokkupál (régies), revindikál (idegen)