tolat szinonimái

ige
 • hátrál, farol, rükvercol (bizalmas), curikkol (bizalmas), seggel (tájnyelvi), kandarlik (tájnyelvi), farával fordul (régies)
 • (szleng): igyekszik, iparkodik, nyomul (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elővigyázatos

melléknév
 • óvatos, figyelmes, éber, előrelátó, körültekintő, meggondolt, megfontolt, gondos, alapos, higgadt, józan

fogva

névutó
 • (valaminél): folytán, következtében, következőleg (valamiből)
 • (valamitől): kezdve, kezdődően, számítva
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tolat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

terhességmegszakítás

főnév
 • abortusz, abortálás, művi vetélés, vetélés, magzatvesztés (szaknyelvi), méhkaparás, kaparás (bizalmas), küret (szaknyelvi), magzatelhajtás, angyalcsinálás (régies)

szófogadó

melléknév
 • engedelmes, fegyelmezett, jól nevelt, jó, illedelmes, szórahajló (tájnyelvi), kezelhető, kezes, tisztelettudó

szétválaszt

ige
 • elkülönít, elválaszt, különválaszt, széjjelválaszt, leválaszt, kettéválaszt, szétszed, széjjelszed, szétbont, széjjelbont, széttagol, diszjungál (szaknyelvi), szeparál, szétvesz (tájnyelvi)
 • megkülönböztet, differenciál (idegen)
 • felbont, szétbont, széjjelbont

sugall

ige
 • szuggerál, súg, sugalmaz, inspirál, ihlet, kelt (valakiben), belecsepegtet (bizalmas), befolyásol, javasol, tanácsol, diktál
 • sejtet, célozgat, utal, emleget, következtetni enged, látszatot kelt

tiltott

melléknév
 • tilos, tilalmas, tilalmazott (régies), törvénytelen, illegális, fekete, illicit (idegen), nyista (szleng)
 • bűnös, büntetendő

tűrés

főnév
 • türelem, türedelem (tájnyelvi), szenvedet (régies)
 • tűréshatár

rézvirág

főnév
 • cinnia, legényrózsa (tájnyelvi), legényvirág (tájnyelvi)

rendezés

főnév
 • rendbetevés, rendbetétel, rendszerezés, összeállítás
 • besorolás, osztályozás, csoportosítás, klasszifikáció (idegen)
 • elintézés, szabályozás, intézkedés, kezelés, irányítás
 • kiegyenlítés, kifizetés
 • szcenírozás (idegen), színrevitel

nagytőkés

főnév
 • nagykapitalista, iparmágnás, monopolista, iparbáró, burzsuj (régies)

röntgen

főnév
 • röntgenkészülék, röntgenlámpa, röntgencső
 • röntgenátvilágítás, röntgenfelvétel, röntgenkép
 • röntgenkezelés, röntgenterápia

újlatin

melléknév
 • román, neolatin (szaknyelvi)

való I.

melléknév
 • valóságos, valós, valóságon alapuló, létező, színigaz, megtörtént, tényleges, meglévő, tényvaló (tájnyelvi), fennálló
 • (régies): valódi, eredeti, igazi, hiteles, cáfolhatatlan
 • igaz
 • illő, illik, megfelelő, méltó
 • helyes, szabad, jó
 • (valahonnan): származó
 • (valahová): tartozó
 • (valaminek): alkalmas, használható
 • (valamire): érdemes, fordítható, kellő, szolgáló, szánt, rendelt

jellemvonás

főnév
 • tulajdonság, ismertetőjel, ismertetőjegy, ismérv, megkülönböztető jegy, jellegzetesség, sajátosság, sajátság, attribútum (szaknyelvi), karakterisztikum (idegen)

zenész

főnév
 • muzsikus, zeneművész, zenevirtuóz, hangász (tájnyelvi)

tollbamondás

főnév
 • diktálás, diktandó (régies), diktátum (idegen)

teper

ige
 • legyőz, legyűr, lever, leteper, lebír
 • (szleng): rohan, siet, pucol (szleng)

trombita

főnév
 • rézfúvós, harsona, kürt
 • postakürt
 • (szleng): orr, nózi (bizalmas), porszívó (szleng), ormány (bizalmas), firnyák (szleng)

zacc

főnév
 • kávézacc, kávéalj, üledék

tőgy

főnév
 • emlő, tejedény (régies)
 • (durva): mell, emlő, csecs, tejcsarnok (szleng), cici (bizalmas), didi (bizalmas), duda (szleng), csöcs (durva), lökhárító (szleng)

szórványos

melléknév
 • elszórt, szétszórt, ritka, ritkás, elszigetelt, gyér, kisszámú, sporadikus (idegen)

túlszárnyal

ige
 • felülmúl, túltesz (valakin), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), legyőz, elhagy, megelőz, (csúcsot) megdönt, fölébe kerekedik (valakinek), maga mögé utasít, felülhalad (tájnyelvi)
 • meghalad, túlhalad

zeke

főnév
 • bekecs, kabát, kiskabát, zubbony, ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), szokmány (tájnyelvi)