való I. szinonimái

melléknév
 • valóságos, valós, valóságon alapuló, létező, színigaz, megtörtént, tényleges, meglévő, tényvaló (tájnyelvi), fennálló
 • (régies): valódi, eredeti, igazi, hiteles, cáfolhatatlan
 • igaz
 • illő, illik, megfelelő, méltó
 • helyes, szabad, jó
 • (valahonnan): származó
 • (valahová): tartozó
 • (valaminek): alkalmas, használható
 • (valamire): érdemes, fordítható, kellő, szolgáló, szánt, rendelt

való II. szinonimái

főnév
 • valóság, realitás
 • (valója vkinek): lénye, teste-lelke, természete, veleje
 • (valója vminek): mivolta, lényege, veleje, magva
 • igazság, tény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

életrevaló

melléknév
 • erős, egészséges, erőtől duzzadó, életerős, életképes, tökös (szleng)
 • talpraesett, élelmes, gyakorlatias, szemfüles, szemes, találékony, ügyes, leleményes, nem elveszett (ember), agilis, invenciózus, vitális (régies)
 • megvalósítható, kivitelezhető, felhasználható, teljesíthető, alkalmas

évzáró

melléknév
 • évbúcsúztató
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a való szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ügyeskedik

ige
 • (pejoratív): mesterkedik, buherál (szleng), bűvészkedik, egyensúlyoz, zsonglőrködik, taktikázik, kombinál (bizalmas), variál (bizalmas), machinál (bizalmas), kunsztoz (idegen), lavíroz (idegen), manipulál, umbuldál (bizalmas)
 • törtet, helyezkedik, nyomul (szleng)
 • harácsol, nyerészkedik

típus

főnév
 • mintakép, prototípus, példakép, alapforma
 • alkat, jelleg, zsáner (választékos)
 • fajta, válfaj, féleség
 • szabvány

terhességmegszakítás

főnév
 • abortusz, abortálás, művi vetélés, vetélés, magzatvesztés (szaknyelvi), méhkaparás, kaparás (bizalmas), küret (szaknyelvi), magzatelhajtás, angyalcsinálás (régies)

szöveg

főnév
 • textus (szaknyelvi)
 • dalszöveg
 • szövegkönyv, librettó (szaknyelvi)
 • (szleng): duma (szleng), fecsegés, maszlag (bizalmas), púder (szleng), sóder (szleng)

vagdal

ige
 • aprít, darabol, vagdos, szeletel, eldiribel (tájnyelvi), szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz, metél, ródal (régies), szabdal, irdal (tájnyelvi), nyiszál, hasogat
 • csipkéz, recéz, cakkoz, rovátkol
 • farag, vés, metsz, ró, bárdol (régies)
 • levág, öl, kaszabol, irt, mészárol, kardélre hány
 • csapkod, ütöget
 • sérteget, bántalmaz, bánt

vetkőztet

ige
 • lecsupaszít, lemeztelenít

számonkérés

főnév
 • számbavétel, kérdőre vonás, felelősségre vonás, vallatás, faggatás, tetemrehívás (régies), vizsgálat
 • leszámolás
 • feleltetés, ellenőrzés, beszámoltatás

szabályoz

ige
 • megszab, meghatároz, igazgat, intézkedik, parancsol, vezérel, kormányoz, előír, reguláz (régies), rendez, rendel, utasít
 • működtet, irányít, igazít, beállít, állít, átállít
 • temperál (szaknyelvi), kondicionál (szaknyelvi), normalizál, összehangol, arányosít, egybehangol
 • korlátoz

őrizetlenül

határozószó
 • védtelenül, gazdátlanul, szabadon

szélütött

melléknév
 • bénult, béna, hűdött, paralitikus (szaknyelvi), gutaütött, agyalágyult (régies)

világszemlélet

főnév
 • világnézet, világfelfogás, világkép, életfelfogás, látásmód, eszmerendszer, ideológia, filozófia

zrí

főnév
 • jelenet, ramazúri, balhé, botrány, zűrzavar, felfordulás
 • összetűzés, veszekedés, perpatvar, szóváltás
 • mulatság, hecc, móka, tréfa, csíny, muri (bizalmas), hepaj (bizalmas)

kihatás

főnév
 • hatás, következmény, fejlemény, eredmény, kimenetel, okozat
 • fontosság, horderő, jelentőség, folyomány

valóság

főnév
 • létezés, élet, lét, realitás, való (választékos), tényállás, helyzet, konkrétum, tény, tapasztalat
 • megnyilvánulás, mivolt, lényeg, jelleg
 • igazság

uzsgyi

módosítószó
 • uccu, rajta, nosza

vendéglős

főnév
 • fogadós, kocsmáros, étterem-tulajdonos, lacikonyhás, vendéglátós, tulaj (szleng), gazda, szállodás

várrom

főnév
 • váromladék, vármaradvány, düledék

tojás

főnév
 • mony (tájnyelvi), tojomány (tájnyelvi), tikmony (tájnyelvi)
 • (bizalmas): here, tök (durva), golyó, mogyoró (szleng)
 • (bizalmas): taknyos, zöldfülű, mazsola

vérszopó I.

melléknév
 • élősködő, vérszívó
 • (régies): vérszomjas
 • vérengző
 • szipolyozó, kizsákmányoló