újlatin szinonimái

melléknév
 • román, neolatin (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beszámol

ige
 • jelent, jelentést tesz, tájékoztat, tudósít, közöl, elmond, hírül ad, nyilvánosságra hoz, számot ad, referál, tudat, bevall

sebész

főnév
 • műtőorvos, operatőr (szaknyelvi), traumatológus (szaknyelvi), kirurgus (régies), felcser (régies), borbély (régies), seborvos (régies), hentes (pejoratív), mészáros (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a újlatin szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

truccol

ige
 • dacol, ellenkezik, makacskodik, dacoskodik, durcáskodik, csökönyösködik, makrancoskodik, berzenkedik, duzzog

tasli

főnév
 • pofon, füles, nyakleves, frász (bizalmas), pofleves (régies)

táncmulatság

főnév
 • bál, táncestély, táncvigalom, tánc, muri (bizalmas), buli (bizalmas), dalidó (régies), döcögtető (tájnyelvi)

szennyes I.

melléknév
 • koszos, piszkos, mocskos, szutykos, fekete, tisztátalan, csetres (tájnyelvi), szurtos, maszatos, mosdatlan, cirmos (tájnyelvi), pocskos (tájnyelvi), éktelen
 • gyalázatos, aljas, erkölcstelen, tisztátalan, szemérmetlen

tüskés

melléknév
 • tövises, tüskös (tájnyelvi), gazos (régies), csekmetes (tájnyelvi), csipkés (tájnyelvi)
 • szúrós, bökős
 • borostás, borotválatlan
 • barátságtalan, elutasító, visszahúzódó, morózus
 • sértő

valóságos

melléknév
 • valós, létező, kézzelfogható, élő, eleven, meglevő, reális, élethű, színigaz, való (régies), tényleges, konkrét, effektív
 • megtörtént
 • valódi, eredeti, hamisítatlan, igazi, vérbeli, tősgyökeres

slendrián

melléknév
 • felületes, hanyag, gondatlan, pontatlan, összecsapott, gyatra, elsietett, elhamarkodott, hevenyészett, nemtörődöm, tessék-lássék, felszínes, trehány
 • gondozatlan, ápolatlan, rendezetlen, lompos, slampos, pacuha (tájnyelvi), pongyola, toprongyos, topis (szleng)

semmiházi II.

főnév
 • senkiházi, jöttment, sehonnai, naplopó, mihaszna, semmirekellő, léhűtő, ingyenélő, széltoló (bizalmas)
 • csirkefogó, bitang

odaillő

melléknév
 • odavaló, hozzáillő, beleillő
 • helyénvaló, találó, alkalomszerű, alkalmas, szalonképes, adekvát, megfelelő, helyes, ildomos (választékos)

sugallat

főnév
 • inspiráció, ihlet, szuggesztió, szellet (régies), ötlet
 • ösztönzés, ráhatás, befolyás
 • tanács, ajánlat
 • sejtelem, sugalmazás, utalás, intés
 • sejtés, megérzés, ösztön
 • jóslat

vasas I.

melléknév
 • vastartalmú, vasízű, fémes

világszemlélet

főnév
 • világnézet, világfelfogás, világkép, életfelfogás, látásmód, eszmerendszer, ideológia, filozófia

képmás

főnév
 • arcmás, arckép, portré, imágó
 • alteregó (idegen), tükörkép, ellenkép, alakmás, hasonmás
 • (régies): példa, minta, jelkép

újságol

ige
 • közöl, tudat, elmond, elmesél
 • híresztel, hírel (régies), elpletykál

tréfacsináló

főnév, melléknév
 • mókamester, mulattató, tréfamester, komédiás, humorista, bohóc, paprikajancsi, nevettető, ugrató, heccelődő

üzér

főnév
 • (régies): nyerészkedő, haszonleső, spekuláns, feketéző (szleng), seftelő (bizalmas), nepper, kufár (régies), adóvevő (régies), díler (szleng)

utazgat

ige
 • jár-kel, kocsikázik, csavarog, kóborol, csatangol, bumlizik (bizalmas)

tehénhús

főnév
 • (régies): marhahús

vakbuzgó

melléknév
 • rajongó, megszállott, fanatikus, elvakult, mániákus, bigott, zelóta (idegen)