szétválaszt szinonimái

ige
 • elkülönít, elválaszt, különválaszt, széjjelválaszt, leválaszt, kettéválaszt, szétszed, széjjelszed, szétbont, széjjelbont, széttagol, diszjungál (szaknyelvi), szeparál, szétvesz (tájnyelvi)
 • megkülönböztet, differenciál (idegen)
 • felbont, szétbont, széjjelbont

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ugrás

főnév
 • szökés, szökkenés, szökdelés
 • lendülés, lendület
 • haladás, fejlődés
 • változás

műanyag

főnév
 • plasztik
 • bakelit
 • nejlon
 • műszál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szétválaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szembekötősdi

főnév
 • bújócska, hunyósdi (tájnyelvi), csömbe (tájnyelvi)

sebtében

határozószó
 • sebtiben, sebtén (régies), sebbel-lobbal, sietősen, gyorsan, sietve, egykettőre, hamar, íziben, hamarjában, lóhalálában, hevenyében (tájnyelvi), ripsz-ropsz, kapkodva, futtában, futólag

rőt

melléknév
 • barnásvörös, vörhenyes, rozsdavörös, vörösbarna, vörösesbarna, bronzszínű, vereses (tájnyelvi)
 • vörös

püffed

ige
 • dagad, duzzad, puffad

szerencsétlen

melléknév
 • nyavalyás, nyomorult, elesett, boldogtalan, peches, sikertelen, balsorsú, balfasz (durva), sorsüldözött, istenverte, mizerábilis (régies), szegény, szűkölködő Sz: a lejtőt járja; baját a bú éri; beleütött az istennyila; lejtőre áll a dolga; olyan, mint vak János; puska nélkül lőtték agyon; rájár a rúd; rossz órában született; rossz csillagzat alatt született; rosszul fő a lencséje; teddide-teddoda ember
 • rosszul sikerült, félresikerült
 • szomorú, tragikus, gyászos
 • gyámoltalan, balkezes, kétbalkezes, ügyefogyott, mamlasz, szánalmas

tájfun

főnév
 • forgószél, fergeteg, szélvész

parányi

melléknév
 • parány, pirinyó, mákszemnyi, apró, pici, szemernyi, morzsa, csipetnyi, morzsányi, icurka-picurka, szikra, szikrányi, mikroszkopikus (idegen), miniatűr, mini (bizalmas), liliputi (választékos), infinitezimális (idegen), pöttöm, makulányi (tájnyelvi), cseppnyi, csipi (tájnyelvi), csipszem (tájnyelvi), pirinkó (tájnyelvi)

paca

főnév
 • tintafolt, tintapecsét, malac (bizalmas), pecsét, pacni (bizalmas), poca (tájnyelvi)

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

pendül

ige
 • csendül, kondul, zendül
 • (tájnyelvi): gyarapodik, növekedik
 • fejlődik, okosodik

táncmulatság

főnév
 • bál, táncestély, táncvigalom, tánc, muri (bizalmas), buli (bizalmas), dalidó (régies), döcögtető (tájnyelvi)

terhességmegszakítás

főnév
 • abortusz, abortálás, művi vetélés, vetélés, magzatvesztés (szaknyelvi), méhkaparás, kaparás (bizalmas), küret (szaknyelvi), magzatelhajtás, angyalcsinálás (régies)

hazavisz

ige
 • hazacipel, hazaszállít, hazafuvaroz
 • hazavezet, hazakísér, hazatámogat
 • (keresetet) hazaad
 • (nyereséget, díjat): megnyer, elvisz

viszont II.

kötőszó
 • ellenben, pedig, ezzel szemben, megfordítva, ellenkezőleg, vice versa (választékos)
 • de, azonban

utópisztikus

melléknév
 • megvalósíthatatlan, kivihetetlen, utópiaszerű, utópista, ábrándos, valószerűtlen
 • irreális, kitalált

szezon

főnév
 • idény, évad

szeletel

ige
 • szel, szeldel (tájnyelvi), vág, metél, szabdal, aprít, elvág, elmetsz, felvág, szétvág, koncol, felmetél, gerezdel (tájnyelvi), trancsíroz

szőrpamacs

főnév
 • szőrcsomó, szőrpamat (tájnyelvi)
 • ecset, pamacs

úrvacsora

főnév
 • kommúnió (idegen), hálaadás (régies)

sziporkázó

melléknév
 • ötletes, ötletdús, elmés, találékony, leleményes, invenciózus
 • szellemes, humoros, szórakoztató
 • csillogó, fénylő, ragyogó, tündöklő, káprázatos, sugárzó, vakító, szikrázó, csillámló

sereglik

ige
 • gyűlik, gyülekezik, csoportosul, összejön (bizalmas), összeverődik
 • tódul, csődül, özönlik, árad, ömlik

szükséglet

főnév
 • igény, kívánalom, követelmény, szükség (régies)
 • kellék
 • kisdolog
 • nagydolog (bizalmas)

útmutató II.

főnév
 • útmutatás, ismertető, tájékoztató
 • kalauz, vezető
 • fárosz (idegen)
 • jelzőtábla, tábla, útjelzés, felirat