tűrés szinonimái

főnév
 • türelem, türedelem (tájnyelvi), szenvedet (régies)
 • tűréshatár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tájkép

főnév
 • tájfestmény
 • tájfelvétel
 • kilátás, panoráma, látvány

amúgy

határozószó
 • úgy, egyébként, különben
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tűrés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

törtszám

főnév
 • (szaknyelvi): tört

tapasztalatlan

melléknév
 • járatlan, gyakorlatlan, próbálatlan, kezdő, süldő (tájnyelvi), újonc, zöldfülű, ugrifüles (bizalmas), tejfelesszájú, analfabéta (bizalmas), mazsola (bizalmas)
 • tanulatlan, iskolázatlan, képzetlen, tájékozatlan, laikus
 • éretlen, naiv, tiszta lelkű, ártatlan

tájfun

főnév
 • forgószél, fergeteg, szélvész

szembenállás

főnév
 • ellentét, szembehelyezkedés, ellentétesség, oppozíció (szaknyelvi), antagonizmus

túlbuzgó

melléknév
 • fontoskodó, igyekvő, tolakodó, güzü (szleng), stréber (bizalmas)

vágta

főnév
 • futás, ügetés, galopp, kenter (idegen)
 • vágtatás
 • sprint (idegen)
 • rövidtávfutás

sértés

főnév
 • sérelem, bántódás, bántalom, szidalom, rágalom
 • igazságtalanság, méltánytalanság
 • bántalmazás, erőszakoskodás, támadás
 • inzultus, rágalmazás, becsmérlés

sarj

főnév
 • sarjadék, sarjú, sarjazat (régies), rügy, hajtás, ágacska, csemete
 • ivadék, utód, leszármazott, származék, gyermek, magzat (választékos), csemete (bizalmas), fióka, poronty (bizalmas), családfi (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)

nyomtat

ige
 • nyom
 • sajtol, présel
 • (tájnyelvi): csépel

sörény

főnév
 • (állaté): szőr, bunda
 • (szleng): haj, frizura, toll (szleng), séró (szleng), bukó (szleng), üstök (régies)

valóságos

melléknév
 • valós, létező, kézzelfogható, élő, eleven, meglevő, reális, élethű, színigaz, való (régies), tényleges, konkrét, effektív
 • megtörtént
 • valódi, eredeti, hamisítatlan, igazi, vérbeli, tősgyökeres

vetkőztet

ige
 • lecsupaszít, lemeztelenít

kegyes

melléknév
 • kegyteljes (régies), nagylelkű, jóságos, jótevő, szíves, humánus
 • leereszkedő, engedékeny
 • vallásos, szenteskedő, kenetes, kenetteljes, istenfélő, jámbor, ájtatos, hű, buzgó, malasztos, religiózus (régies), pietás (régies)
 • (régies): piarista, kegyesrendi
 • (régies): kegyelmes, irgalmas, könyörületes
 • (régies): kedves, szép, gyönyörű (nő)

tüszköl

ige
 • tüsszög, tüsszent, prüszköl, prüsszög, hapcizik, tüszkölődik (tájnyelvi), trüszköl (tájnyelvi)
 • (régies): kapálózik, kapálódzik, tiltakozik, panaszkodik, bosszankodik, neheztel, mérgelődik

törekedik, törekszik

ige
 • igyekszik, iparkodik, fárad, akar (valamit), fáradozik, szepelkedik (tájnyelvi), gyúródik (tájnyelvi), aspirál, gravitál, pályázik (valamire), tendál (idegen), ambicionál (régies), szándékoskodik (tájnyelvi)

ügyelet

főnév
 • ügyelés, szolgálat, inspekció (idegen)
 • (régies): ellenőrzés, felügyelet, felvigyázat, vigyázat
 • (régies): figyelem, gondoskodás

újjávarázsol

ige
 • megújít, újjáalakít, megszépít

társtalanság

főnév
 • magányosság, egyedüllét, elhagyatottság, árvaság, magány

ütleg

főnév
 • ütés, botütés, verés, csapás, sújtás, pálca, lazsnak (tájnyelvi), puflag (tájnyelvi), pufánk (tájnyelvi), bunyó (szleng), kutyaporció (régies)