tiltott szinonimái

melléknév
 • tilos, tilalmas, tilalmazott (régies), törvénytelen, illegális, fekete, illicit (idegen), nyista (szleng)
 • bűnös, büntetendő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

siralom

főnév
 • sírás, kesergés, jajgatás, jajveszékelés, keserv
 • kesergés, siránkozás, panasz, lamentáció (régies), sopánkodás, zokszó
 • (szaknyelvi): sirám, panaszdal
 • (régies): kesergés, gyászolás

csat

főnév
 • kapocs, ruhakapocs, zár, zárókapocs, fibula (szaknyelvi), kösöntyű (régies), boglár (régies)
 • hajcsat, hajcsipesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tiltott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teljesítés

főnév
 • véghezvitel, végrehajtás, egzekúció (régies), megtétel, betöltés, megvalósítás, valóra váltás, kivitelezés, befejezés, abszolválás (idegen)

színjáték

főnév
 • színmű, színdarab, dráma
 • (választékos): alakoskodás, komédiázás, színlelés, megjátszás

szerencsétlen

melléknév
 • nyavalyás, nyomorult, elesett, boldogtalan, peches, sikertelen, balsorsú, balfasz (durva), sorsüldözött, istenverte, mizerábilis (régies), szegény, szűkölködő Sz: a lejtőt járja; baját a bú éri; beleütött az istennyila; lejtőre áll a dolga; olyan, mint vak János; puska nélkül lőtték agyon; rájár a rúd; rossz órában született; rossz csillagzat alatt született; rosszul fő a lencséje; teddide-teddoda ember
 • rosszul sikerült, félresikerült
 • szomorú, tragikus, gyászos
 • gyámoltalan, balkezes, kétbalkezes, ügyefogyott, mamlasz, szánalmas

sörte

főnév
 • serte (tájnyelvi), szőr
 • (bizalmas): borosta

termő

melléknév
 • termékeny, művelésre alkalmas, zsíros, növést segítő
 • dús, produktív, gyümölcsöző

túlbuzgó

melléknév
 • fontoskodó, igyekvő, tolakodó, güzü (szleng), stréber (bizalmas)

repedés

főnév
 • szakadás, hasadás
 • hézag, nyílás, rés, rianás, vágás, hasíték, repesztés, bevágás, szakadás, hasadék, szakadék, fissura (idegen), ruptúra (idegen), lék, apertúra (szaknyelvi), törésvonal, vicsor (tájnyelvi)

redő

főnév
 • hajték (régies), hajtás, berakás, pliszé
 • ránc, barázda

műtárgy

főnév
 • műalkotás, alkotás
 • érték, régiség, csecsebecse (bizalmas)
 • (szaknyelvi): építmény, létesítmény

rokoni

melléknév
 • vérségi, vér szerinti, atyafiságos (régies), atyafiúi (régies), testvéries

tüskés

melléknév
 • tövises, tüskös (tájnyelvi), gazos (régies), csekmetes (tájnyelvi), csipkés (tájnyelvi)
 • szúrós, bökős
 • borostás, borotválatlan
 • barátságtalan, elutasító, visszahúzódó, morózus
 • sértő

vagdal

ige
 • aprít, darabol, vagdos, szeletel, eldiribel (tájnyelvi), szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz, metél, ródal (régies), szabdal, irdal (tájnyelvi), nyiszál, hasogat
 • csipkéz, recéz, cakkoz, rovátkol
 • farag, vés, metsz, ró, bárdol (régies)
 • levág, öl, kaszabol, irt, mészárol, kardélre hány
 • csapkod, ütöget
 • sérteget, bántalmaz, bánt

járkálás

főnév
 • jövés-menés, kószálás, kóricálás, korzózás (bizalmas), csatangolás, ődöngés, kujtorgás
 • búcsújárás, csánbálás (tájnyelvi)
 • utánajárás

vulgáris

melléknév
 • hétköznapi, ismert, közismert, közérthető
 • népies, népszerű
 • közönséges, szabados, alantas, pórias, útszéli, parlagias, goromba, durva, otromba, trágár, obszcén, ordenáré, ocsmány, megbotránkoztató
 • szakszerűtlen, tudománytalan, leegyszerűsített

tipeg

ige
 • totyog, tipereg (tájnyelvi), tipeg-topog
 • jár

telefonszámla

főnév
 • távbeszélőszámla, számla

tört II.

főnév
 • törtszám

vízfejű II.

főnév
 • hólyag (bizalmas), tökfilkó

tolat

ige
 • hátrál, farol, rükvercol (bizalmas), curikkol (bizalmas), seggel (tájnyelvi), kandarlik (tájnyelvi), farával fordul (régies)
 • (szleng): igyekszik, iparkodik, nyomul (szleng)

szívszélhűdés

főnév
 • szívbénulás, infarktus, szívinfarktus

trehány

melléknév
 • (bizalmas): gondatlan, hanyag, rendetlen, slendrián, slampos, tohonya, pacuha (tájnyelvi), elhanyagolt, zilált, nemtörődöm, felületes, hasznavehetetlen
 • lomha, lusta

vonz

ige
 • delejez (régies), magához ránt, magához húz
 • csábít, csalogat, hívogat, édesget, kecsegtet, csiklandoz, izgat
 • megbűvöl, megigéz, lenyűgöz, megbabonáz, elkápráztat, elvarázsol, lebilincsel, hatalmába kerít
 • érdekel, leköt
 • késztet