sugall szinonimái

ige
 • szuggerál, súg, sugalmaz, inspirál, ihlet, kelt (valakiben), belecsepegtet (bizalmas), befolyásol, javasol, tanácsol, diktál
 • sejtet, célozgat, utal, emleget, következtetni enged, látszatot kelt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csörtet

ige
 • törtet, csörget (régies), robog, csertalódzik (tájnyelvi), csertat (tájnyelvi), lomotol (tájnyelvi)

gyűrűzik

ige
 • kanyarog, kígyózik, tekergőzik, tekeredik, csavarodik, kunkorodik, fonódik
 • hullámzik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sugall szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

síkraszáll

ige
 • kiáll, harcol, fellép, szót emel, exponálja magát, védelmez, véd

rángat

ige
 • ráncigál, húzgál, huzigál, húzkod, húzogat, cibál, kacimbál (tájnyelvi), ribál (tájnyelvi)
 • nyaggat, nyúz, zaklat, ráncigál, ugráltat

püffed

ige
 • dagad, duzzad, puffad

paróka

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

sörte

főnév
 • serte (tájnyelvi), szőr
 • (bizalmas): borosta

szembenállás

főnév
 • ellentét, szembehelyezkedés, ellentétesség, oppozíció (szaknyelvi), antagonizmus

olykor

határozószó
 • néha, alkalomadtán, némelykor, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, időnként, elvétve

odakapat

ige
 • (bizalmas): odasüt, odaéget, leéget
 • odaszoktat, magához szoktat, odaédesget

litánia

főnév
 • imádság
 • vecsernye (tájnyelvi)
 • (hosszadalmas) felsorolás, beszéd
 • panaszkodás, panaszáradat, sirám, siránkozás

ölt

ige
 • szúr, bök, varr
 • fűz, befűz
 • kidug, nyújt, kiölt
 • (ruhát): felvesz, magára vesz, belebújik, felhúz

szennyes I.

melléknév
 • koszos, piszkos, mocskos, szutykos, fekete, tisztátalan, csetres (tájnyelvi), szurtos, maszatos, mosdatlan, cirmos (tájnyelvi), pocskos (tájnyelvi), éktelen
 • gyalázatos, aljas, erkölcstelen, tisztátalan, szemérmetlen

szöveg

főnév
 • textus (szaknyelvi)
 • dalszöveg
 • szövegkönyv, librettó (szaknyelvi)
 • (szleng): duma (szleng), fecsegés, maszlag (bizalmas), púder (szleng), sóder (szleng)

gyerekes

melléknév
 • éretlen, infantilis, komolytalan, gyermeteg, szeleburdi, kiforratlan, zöldfülű, idétlen, naiv, puerilis (szaknyelvi), tapasztalatlan, könnyelmű, együgyű, butuska, csacska, csintalan

vajúdik

ige
 • kínlódik, szenved, vesződik
 • szül, sajlódik (tájnyelvi), vajlódik (tájnyelvi)

toldalék

főnév
 • toldat, toldás, járulék
 • pótlás, melléklet, függelék, kiegészítés, tartozék, appendix (régies), szupplementum (idegen)
 • (szaknyelvi): formáns (szaknyelvi), affixum (szaknyelvi)

sugdolódzás, sugdoló

főnév
 • suttogás, rebesgetés, súgás-búgás (pejoratív), titkolózás, susmus (bizalmas)

sértődöttség

főnév
 • sértődés, sérelem, megbántottság, seb, fullánk
 • neheztelés, duzzogás

szar II.

melléknév
 • (durva): hitvány, alja, alávaló, gyalázatos, szemét, rongy
 • (durva): rossz, ócska, hitvány, értéktelen, vacak, bóvli, snassz (bizalmas), tré (szleng)

tiszafa

főnév
 • csapfa, halálfa

szabadrúgás

főnév
 • büntetőrúgás, pontrúgás

reakció

főnév
 • visszahatás, ellenhatás, reagálás
 • válasz
 • haladásellenesség
 • önkény, erőszak

szegez, szögez

ige
 • szegel, rögzít
 • tűz
 • irányít, irányoz, rászegez
 • rátámad, nekitámad

tobzódik

ige
 • dőzsöl, dorbézol, mulatozik, tivornyázik, korhelykedik, részegeskedik, dáridóz, dombéroz (régies), lumpol (bizalmas), kicsapong, éjszakázik, murizik (bizalmas), züllik, vigad, duhajkodik, lakmározik, lakomázik, devernyázik (tájnyelvi), lumpíroz (tájnyelvi)
 • (valamiben): dúskál