rézvirág szinonimái

főnév
 • cinnia, legényrózsa (tájnyelvi), legényvirág (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sodródik

ige
 • úszik, hányódik, hánykolódik
 • vetődik, kerül (valahova), keveredik (valahova) (bizalmas)

klauzula

főnév
 • záradék, kikötés, feltétel
 • zárómondat, függelék, zárótétel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rézvirág szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

réce

főnév
 • kacsa, ruca (tájnyelvi), kácsa (tájnyelvi), góca (régies)

pedikűr

főnév
 • lábápolás, körömvágás, tyúkszemvágás

parányi

melléknév
 • parány, pirinyó, mákszemnyi, apró, pici, szemernyi, morzsa, csipetnyi, morzsányi, icurka-picurka, szikra, szikrányi, mikroszkopikus (idegen), miniatűr, mini (bizalmas), liliputi (választékos), infinitezimális (idegen), pöttöm, makulányi (tájnyelvi), cseppnyi, csipi (tájnyelvi), csipszem (tájnyelvi), pirinkó (tájnyelvi)

olykor

határozószó
 • néha, alkalomadtán, némelykor, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, időnként, elvétve

repedés

főnév
 • szakadás, hasadás
 • hézag, nyílás, rés, rianás, vágás, hasíték, repesztés, bevágás, szakadás, hasadék, szakadék, fissura (idegen), ruptúra (idegen), lék, apertúra (szaknyelvi), törésvonal, vicsor (tájnyelvi)

sértés

főnév
 • sérelem, bántódás, bántalom, szidalom, rágalom
 • igazságtalanság, méltánytalanság
 • bántalmazás, erőszakoskodás, támadás
 • inzultus, rágalmazás, becsmérlés

nagyhatalom

főnév
 • világbirodalom, szuperhatalom, birodalom, impérium (régies)

munkakönyv

főnév
 • cselédkönyv (régies)

kuporodik

ige
 • kucorodik, összehúzódik, kutyorodik (tájnyelvi), szotyorodik (tájnyelvi)

némiképp, némiképpen

határozószó
 • valahogyan, valamiképp, valamiképpen
 • egy kissé, egy kevéssé, kevéssé, valamelyest, némileg, részben

slendrián

melléknév
 • felületes, hanyag, gondatlan, pontatlan, összecsapott, gyatra, elsietett, elhamarkodott, hevenyészett, nemtörődöm, tessék-lássék, felszínes, trehány
 • gondozatlan, ápolatlan, rendezetlen, lompos, slampos, pacuha (tájnyelvi), pongyola, toprongyos, topis (szleng)

számonkérés

főnév
 • számbavétel, kérdőre vonás, felelősségre vonás, vallatás, faggatás, tetemrehívás (régies), vizsgálat
 • leszámolás
 • feleltetés, ellenőrzés, beszámoltatás

folytán

névutó
 • következtében, eredményeképpen, nyomán, miatt, következményeként
 • folyamán

törlés

főnév
 • kihúzás, áthúzás, húzás, kiradírozás, kihagyás, elhagyás
 • stornó
 • elengedés, érvénytelenítés, megszüntetés, visszavonás, megsemmisítés, eliminálás (idegen)

talány

főnév
 • rejtély, titok, titokzatosság, misztérium
 • (régies): rejtvény, rébusz (idegen), enigma (idegen), fejtörő

rian

ige
 • rikolt, kiált, harsan, rivall, szól
 • (jég): megreped, meghasad, hasad

rátesz

ige
 • rárak, odatesz, odarak, ráhelyez, feltesz, felrak
 • (szerencsejátékban): feltesz, kockáztat, hozzátesz

sanyargat

ige
 • kínoz, gyötör, nyomorgat, elnyom, szorongat, nyúz, csigáz, szigorgat (régies), fegyelmez, fenyít, büntet, mortifikál (régies) Sz: ostor alatt tart; kőkertben táncoltat

tabletta

főnév
 • pirula, pasztilla, labdacs (régies), dilibogyó (szleng)
 • gyógyszer

román1

melléknév, főnév
 • romániai, oláh, vlach (régies)

percmutató

főnév
 • nagymutató
 • (bizalmas): másodpercmutató

segédtiszt

főnév
 • hadsegéd, szárnysegéd, adjutáns, ordonánctiszt (régies)

tál

főnév
 • tálka
 • (választékos): fogás, étel
 • mosdótál, mosdócsésze, lavór, kézmosó