tollbamondás szinonimái

főnév
 • diktálás, diktandó (régies), diktátum (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

világrész

főnév
 • földrész, kontinens, szárazföld

belezavarodik

ige
 • összezavarodik, belebonyolódik, belegabalyodik, belekeveredik, belesül, elakad, belebőszül (tájnyelvi), belebőszeledik (tájnyelvi)
 • eszét veszti (valami miatt)
 • (szleng): beleszeret, belehabarodik, belebolondul, beleesik (bizalmas), belezúg (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tollbamondás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

terjedelmes

melléknév
 • nagy, széles, bő, vastag, hatalmas, nagyméretű, tetemes, jókora, vaskos, kiterjedt, nagy kiterjedésű, termetes, téres (régies), hosszadalmas, hosszú, kimerítő, részletes, mindenre kiterjedő
 • testes, kövér

szokott

melléknév
 • szokásos, megszokott, szokványos, szokásszerű, közönséges, mindennapos, mindennapi, rendes, bevett

szezon

főnév
 • idény, évad

sugdolódzás, sugdoló

főnév
 • suttogás, rebesgetés, súgás-búgás (pejoratív), titkolózás, susmus (bizalmas)

tipeg

ige
 • totyog, tipereg (tájnyelvi), tipeg-topog
 • jár

tüszköl

ige
 • tüsszög, tüsszent, prüszköl, prüsszög, hapcizik, tüszkölődik (tájnyelvi), trüszköl (tájnyelvi)
 • (régies): kapálózik, kapálódzik, tiltakozik, panaszkodik, bosszankodik, neheztel, mérgelődik

rian

ige
 • rikolt, kiált, harsan, rivall, szól
 • (jég): megreped, meghasad, hasad

rendíthetetlen

melléknév
 • megingathatatlan, tántoríthatatlan, megrendíthetetlen, sziklaszilárd, szilárd, erős, biztos, stabil, törhetetlen, hajlíthatatlan, hajthatatlan, határozott, elhatározott, eltökélt, elszánt, céltudatos, kérlelhetetlen, következetes, kőkemény, állhatatos, rettenthetetlen
 • makacs, csökönyös, nyakas, megátalkodott, konok, kitartó, önfejű, keményfejű

naiv

melléknév
 • gyermeteg, gyermekded, gyerekes, ártatlan, szűzies
 • nyílt, őszinte, természetes, keresetlen
 • óvatlan, tapasztalatlan, tájékozatlan, egyszerű, jámbor, együgyű, balga, járatlan, butácska
 • hiszékeny, jóhiszemű, gyanútlan, könnyen hívő, félrevezethető, rászedhető, átejthető
 • népi (eposz)
 • ösztönös, autodidakta, neoprimitív

rövid I.

melléknév
 • kurta, rövidke, arasznyi, nyúlfarknyi, rövides, kurtácska, kis, bokorugró, mini (bizalmas), kusza (tájnyelvi) Sz: akkora, mint a nyúl farka; akkora, mint egy veréblépés; hosszú, mint a téli nap karácsony felé; kurta, mint a barátgatya (ruhadarab)
 • múló, múlékony, mulandó, tűnő, tünékeny, röpke, pillanatnyi, kérészéletű, tiszavirág-életű, efemer (idegen)
 • szűkszavú, tömör, lakonikus

újságol

ige
 • közöl, tudat, elmond, elmesél
 • híresztel, hírel (régies), elpletykál

valóság

főnév
 • létezés, élet, lét, realitás, való (választékos), tényállás, helyzet, konkrétum, tény, tapasztalat
 • megnyilvánulás, mivolt, lényeg, jelleg
 • igazság

jelvény

főnév
 • jelkép, embléma, cégér (régies), cégtábla, címer, szimbólum, logó
 • kitűző

zihál

ige
 • liheg, fújtat, hörög, fulladozik
 • piheg, lélegzik
 • szuszog

tolószék

főnév
 • tolókocsi, rokkantkocsi, kerekes szék, járószék

térdeplő

főnév
 • imazsámoly

trópus1

főnév
 • forró égöv

zajos

melléknév
 • hangos, lármás, nagyhangú
 • (siker): tomboló, feltűnő, viharos, jelentős
 • mozgalmas, kalandos, nyugtalan, változatos, élénk

tökély

főnév
 • tökéletesség, tökéllet (régies), teljesség, hibátlanság, kifogástalanság
 • eszménykép

szótár

főnév
 • szógyűjtemény, szószedet, szójegyzék, glosszárium (szaknyelvi), nómenklatúra (szaknyelvi), szókincstár, szókönyv (régies), lexikon (régies), nómenklatúra (régies), dictionarium (idegen)

tunyaság

főnév
 • lustaság, restség
 • dologtalanság, tétlenség

zenegép

főnév
 • zeneszekrény, wurlitzer