vegyszer szinonimái

főnév
 • kemikália, kémszer (régies), szer (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cselló

főnév
 • gordonka, kisbőgő, violincello
 • (szleng): géppuska, hosszúpuska, stukker (szleng), géppityu
 • (szleng): hadtápmunka

télizöld II.

főnév
 • télizöld meténg
 • puszpáng
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vegyszer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

válogatott

melléknév
 • legjobb, legkiválóbb, elsőrendű, legértékesebb, jeles, derék, kitűnő, választékos, előkelő, exkluzív, elit, finom, különleges, kijelölt, elsőrangú
 • kiszemelt, tiszta
 • kikeresett, kiválasztott

töretlen

melléknév
 • ép, egész, darabos, durva
 • tilolatlan
 • járatlan, érintetlen
 • megműveletlen, műveletlen, szűz

toleráns

melléknév
 • elnéző, türelmes, béketűrő, megértő, humánus
 • engedékeny, méltányos, előítélet-mentes, elfogulatlan

tanár

főnév
 • pedagógus, oktató, tanerő, tanárember
 • nevelő
 • professzor, egyetemi tanár, orvosprofesszor, orvostanár, prof (bizalmas)
 • (régies): mester, magiszter (régies), tudós

véd1

ige
 • kímél, őriz, vigyáz, ügyel, óv, megóv, oltalmaz, védelmez, fedez, menedéket nyújt, betakar, felfog, elszigetel, elzár, körülvesz, ment
 • biztosít
 • pártol, pártfogol, segít, támogat, gyámolít, istápol, áll (valaki mellett), szárnyai alá vesz
 • képvisel, igazol, tisztáz
 • elhárít, hárít, visszaver, kivéd

visszatükröz

ige
 • visszaver, visszaad, visszasugároz
 • kifejez, éreztet, tükröz

szemle

főnév
 • megszemlélés, inspekció (idegen), ellenőrzés, vizsgálat, felülvizsgálat
 • szemügyre vétel, megtekintés, szemrevételezés, megspektálás (régies), áttekintés, számbavétel
 • mustra (régies), mustrálás (régies), felvonulás, parádé, processzió (régies), seregszemle, díszszemle, felsorakozás
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés, referátum (szaknyelvi)

szédülés

főnév
 • szédület, kóválygás, kábulat, bódultság, mámor, émelygés

ötvöz

ige
 • összeolvaszt, eggyé olvaszt, elegyít
 • kombinál
 • szerkeszt, fogalmaz, javítgat

széttipor

ige
 • széjjeltipor, összetipor, széttapos, széjjeltapos, összetapos, agyontapos

voltaképp, voltaképp

határozószó
 • valójában, lényegében, tulajdonképpen, gyakorlatilag, úgyszólván, jóformán, jószerével, végeredményben
 • eredetileg

kísérletezés

főnév
 • vizsgálat, kutatás, elemzés, tanulmányozás, búvárkodás, teszt, analízis, experimentáció (idegen)
 • próbálkozás, próba, kipróbálás, kísérlet, törekvés, igyekezet, erőfeszítés, vállalkozás
 • kaland, merészség, vakmerőség, kockáztatás, kockázatos vállalkozás

vékonya, véknya

főnév
 • (valakinek, valaminek): lágyék, oldal, szügy

választ

ige
 • dönt, határoz, ítél, eltökél, dűlőre jut
 • szavaz, voksol
 • megszavaz
 • kiválaszt, kitűz, kijelöl, megkülönböztet, kiszemel, kinéz, kiválogat, kikeres, kiszúr (bizalmas), kipécéz, kivesz
 • elkülönít, elrekeszt, szétoszt
 • határol
 • különválaszt, kimondja a válást

világos II.

főnév
 • világosság
 • napvilág, napfény
 • világos sör

vérrokonság

főnév
 • atyafiság (régies), vérség (régies), rokonság, pereputty (bizalmas)

tragika

főnév
 • drámai hősnő, hősszínésznő (választékos)

viszonyít

ige
 • összehasonlít, szembeállít