terítő szinonimái

főnév
 • takaró, lepel, ágytakaró, huzat, borítás, kendő, fedőponyva, pléd
 • abrosz, asztalkendő, asztalterítő
 • (régies): ravatal
 • (régies): asztalnok (régies), étekosztó (régies), tálnok (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

futó II.

főnév
 • futóversenyző, atléta
 • (szaknyelvi): futár, huszár
 • (bizalmas): futószőnyeg
 • kúszónövény

kiszámíthatatlan

melléknév
 • előreláthatatlan, beláthatatlan, meghatározhatatlan, bizonytalan, kifürkészhetetlen, felfoghatatlan, leírhatatlan, határozatlan, felmérhetetlen, meglepetésszerű, hirtelen, váratlan, megdöbbentő
 • szeszélyes, változékony, ingatag, labilis, megbízhatatlan, fegyelmezetlen, meggondolatlan, hóbortos, bolondos, rapszodikus, kelekótya, kelemótyás (tájnyelvi), hómántikus (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terítő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tavirózsa

főnév
 • vízililiom, tündérrózsa, vízitök (tájnyelvi)
 • lótusz

szerte

határozószó
 • széjjel, szét, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszét, szanaszéjjel
 • mindenütt, sok helyütt, sokfelé, mindenfelé
 • elszórtan, összevisszaságban

szembeszáll

ige
 • felveszi a harcot, harcba száll, megmérkőzik, helytáll
 • dacol, ellenáll, szembehelyezkedik, szembefordul, ellenszegül, ellenkezik, opponál (szaknyelvi)

sima

melléknév
 • egyenletes, egyenes, sík, lapos
 • fodrozatlan, csendes, békés, nyugodt, nyugalmas
 • ránctalan, redőtlen, kisimult
 • tükörsima, csúszós, síkos, nyálkás
 • puha, finom, bársonyos, lágy
 • borotvált, szőrtelen, szőretlen (régies)
 • csiszolt, választékos, könnyed
 • simulékony, alkalmazkodó, udvarias
 • egyszerű, zavartalan, akadálytalan, gördülékeny, könnyű

telt

melléknév
 • tele, teletömött, tömött, táblás (ház)
 • telített
 • duzzadt, kövérkés, kerek, párnás, párnázott, pufók, gömbölyű, dundi, gömbölyded, hasas (bizalmas), molett, jó húsban lévő, túlsúlyos, pufi (bizalmas), bucó (tájnyelvi)
 • nagy mellű, begyes (tájnyelvi), dús keblű
 • (hang): csengő, erős, zengő, dörgő, sztentori (régies), öblös, zengzetes, hangzatos

törvényes

melléknév
 • törvény szerinti, törvényszerű, törvényerejű, hatályos, legitim (idegen), legális, szabályos, jogos, jogszerű, jogérvényes, engedélyezett, megengedett
 • felesküdött, hites, hiteles

recseg

ige
 • nyikorog, nyög (választékos), csikorog, (rádió) serceg, ropog, dörcög (tájnyelvi)

rajtakap

ige
 • rajtacsíp, elkap, elcsíp, meglep, tetten ér, lefülel, megtalál, megfog, megcsíp (bizalmas), fülön fog (bizalmas), nyakon csíp (bizalmas), rajtaér (régies), rajtafog (régies), érőn ér (tájnyelvi), véren ér, sarkon ér, in flagranti ér

mozdonyvezető

főnév
 • masiniszta (régies), gépkezelő, gépész, vezér (bizalmas), vasutas (bizalmas)

részletes

melléknév
 • részletező, aprólékos, tételes, minuciózus (idegen), tüzetes, átfogó, alapos, beható, részletezett, részletekbe menő, mindent felölelő, terjedelmes, kimerítő, bőséges, lelkiismeretes

tucat

főnév
 • (jelzőként): jó néhány, sok, csomó

üggyel-bajjal

határozószó
 • nehézkesen, nehezen, alighogy, erőlködve, jajjal-bajjal, ínnal-kínnal (tájnyelvi)

is

határozószó, kötőszó
 • szintén, még, ugyancsak, szintúgy, dettó, plusz (bizalmas)

visszatükröz

ige
 • visszaver, visszaad, visszasugároz
 • kifejez, éreztet, tükröz

térkép

főnév
 • atlasz, mappa, helyszínrajz (szaknyelvi), földabrosz (régies), térképkönyv (szaknyelvi)

tasak

főnév
 • zacskó, papírzacskó, stanicli (bizalmas)
 • zsák, szatyor
 • pofazacskó

tornyosodik

ige
 • emelkedik, torlódik
 • halmozódik, tornyosul

viszont I.

határozószó
 • viszonzásul, hasonlóképpen, feleletül, válaszul, viszontag (régies)
 • ismét, megint, újra, újfent
 • kölcsönösen

tétovázik

ige
 • bizonytalankodik, ingadozik, inog, habozik, hezitál, vacillál (bizalmas), teketóriázik, kukoricázik (tájnyelvi), hévizál (tájnyelvi), ideodáz (tájnyelvi)

szétterül

ige
 • széjjelterül, elterül, szétömlik, szétárad, szétterjed, elszertül (tájnyelvi)

töméntelen

melléknév
 • rengeteg, sok, tömérdek, roppant, tengernyi, számtalan, sok-sok, számos, megszámlálhatatlan, miriád (régies), teméntelen

visszasír

ige
 • visszakíván
 • visszavágyakozik, visszavágyik