tetőtér szinonimái

főnév
 • padlástér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fémmunkás

főnév
 • vasmunkás, vasas (bizalmas)

felélénkül, fölélénk

ige
 • felvidul, megélénkül, megelevenedik, felbuzdul, nekihevül, tűzbe jön, fellelkesedik, erőre kap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tetőtér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

telefonkagyló

főnév
 • kagyló, hallgató, kézi beszélő

szikla

főnév
 • kőszál, szirt, kőszirt, kőszikla

szennyvízcsatorna

főnév
 • kanális, kloáka (szaknyelvi)

sorjában

határozószó
 • sorban, rendben, időrendben, rendre, egymás után, egyik a másik után

terjeszkedés

főnév
 • térnyerés, térhódítás, térfoglalás, terjedés, szétáradás, szétterjedés, expanzió (idegen), kiterjedés

tucat

főnév
 • (jelzőként): jó néhány, sok, csomó

rendezkedik

ige
 • rakosgat, rámol, rendet csinál, helyére rak, gúgyál (tájnyelvi)
 • intézkedik, parancsol, rendelkezik, utasítgat

ráun

ige
 • megun, beleun, megelégel, betelik (valamivel), megcsömörlik, unomban hagy

muzsik

főnév
 • paraszt, földműves, földművelő, pór (régies), gazdálkodó, gazda, farmer, szántóvető (régies), falusi, vidéki, csorvasz (tájnyelvi), csahúr (tájnyelvi), bögőcs (tájnyelvi)

rizikó

főnév
 • kockázat, kockáztatás, veszély, bizonytalanság, vakmerőség

tutor

főnév
 • gyám
 • pártfogó, gyámolító, mentor (régies)

vacak I.

melléknév
 • silány, hitvány, selejtes, értéktelen, vicik-vacak, ócska, hasznavehetetlen, csapnivaló, ringy-rongy, ramaty (bizalmas), gyatra, rossz, kaka (bizalmas), szar (durva), rissz-rossz (tájnyelvi), lepra (durva), pilf (bizalmas), tré (szleng), csetvás (tájnyelvi), ebenlógó (tájnyelvi)

izmos

melléknév
 • erős, kisportolt, sportos, edzett, deltás (bizalmas), atlétatermetű, muszklis (bizalmas), robusztus, markos (tájnyelvi), vállas, testes, stramm (bizalmas), keménykötésű, kajakos (szleng), izompacsirta (tréfás), deltamatyi (szleng), bírhatós (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tenyeres-talpas, íztagos (régies)

voltaképp, voltaképp

határozószó
 • valójában, lényegében, tulajdonképpen, gyakorlatilag, úgyszólván, jóformán, jószerével, végeredményben
 • eredetileg

tettestárs

főnév
 • bűntárs, bűnsegéd (szaknyelvi), bűnrészes, bűnfentes (tájnyelvi), cinkos, cinkostárs, kozmás (szleng)
 • cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)

tejszín

főnév
 • krém, tej föle, tejeleje

töpörödött

melléknév
 • ráncos, roskadt, összeaszott, aszott
 • alacsony, hajlott hátú
 • összezsugorodott, összeszáradt, töppedt, aszalódott, fonnyadt, apadt (tájnyelvi), csöpörödött (tájnyelvi)

visszhang

főnév
 • hangvisszaverődés, echó (választékos), rezonancia (szaknyelvi)
 • hatás, eredmény, siker, tetszés

titkos

melléknév
 • rejtett, ezoterikus (szaknyelvi), elrejtett, leplezett, titkolt, álcázott
 • titokzatos, megmagyarázhatatlan, okkult
 • ismeretlen (imádó), névtelen, anonim
 • burkolt, észrevétlen
 • földalatti

szirén

főnév
 • sellő, hableány
 • csábnő, démon

traccsol

ige
 • fecseg, cseveg, tereferél, beszélget, pletykázik, trécsel (bizalmas), trafikál (régies), diskurál, locsog, csacsog, dumál (szleng)

vizsga I.

főnév
 • (régies): vizsgálat
 • próbatétel, próba
 • vizsgázás, egzámen (idegen), kollokvium, kollokválás, szigorlat