számlál szinonimái

ige
 • számol, számba vesz, olvas (tájnyelvi), megolvas (tájnyelvi), megszámol
 • elsorol, megnevez, sorjáz, előszámlál
 • áll (valamiből)
 • (régies): tart (valaminek), tekint (valaminek), besorol (valahova), számít (valahova)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vajszívű

melléknév
 • lágyszívű, jószívű, jólelkű, érzékeny, gyengéd, ellágyuló, engedékeny Sz: kenyérre lehetne kenni

július

főnév
 • nyárhó, Szent Jakab hava (régies), Oroszlán hó (régies), hetedhó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a számlál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

stúdió

főnév
 • adóterem, közvetítőszoba
 • műterem
 • műhely

reprodukció

főnév
 • másolat, műnyomat, művészlap
 • lenyomat
 • sokszorosítás
 • felidézés
 • újratermelés

realizál

ige
 • megvalósít, megcsinál, teljesít, elintéz, kivitelez, véghezvisz, végrehajt, nyélbe üt, valóra vált, kieszközöl, keresztülvisz, effektuál (idegen)

pézsma

főnév
 • mósusz
 • (tájnyelvi): vérfű

szakács

főnév
 • konyhamester, ínyesmester, bukatár (tájnyelvi)
 • hadtápos (szaknyelvi), konyhás (szleng)
 • kukta

szétterül

ige
 • széjjelterül, elterül, szétömlik, szétárad, szétterjed, elszertül (tájnyelvi)

önmérséklet

főnév
 • önfegyelem, önuralom, magatűrhetés, önmegtartóztatás, visszafogottság

ostrom

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)

mandzsetta

főnév
 • kézelő, kisgallér (tájnyelvi)
 • karvédő
 • (szaknyelvi): csőkarmantyú
 • (szaknyelvi): gumipárna

összekapcsol

ige
 • egybekapcsol (választékos), összeerősít, bekapcsol, összetűz, összecsatol, egybekovácsol, összedug, összefog, összeilleszt, klammerkáz (tájnyelvi), hozzáerősít, hozzákapcsol
 • összecsatlakoztat, egyesít
 • összefűz, összeköt, összeláncol, összeforraszt
 • társít, asszociál, kapcsolatba hoz
 • párosít

szirén

főnév
 • sellő, hableány
 • csábnő, démon

tán

határozószó
 • talán, talántán (tájnyelvi), esetleg, meglehet, alkalmasint, valószínűség szerint

hajlamos

melléknév
 • hajlandó, hajlik (valamire), kész, kapható (valamire), alkalmas, képes
 • fogékony

védnökség

főnév
 • oltalom, pártfogás, patronálás
 • védelem, támogatás, patronátus (régies), protektorátus (szaknyelvi)

tragika

főnév
 • drámai hősnő, hősszínésznő (választékos)

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)

stáció

főnév
 • szakasz, fejlődés, fok
 • mozzanat
 • (régies): állomás, útszakasz
 • pihenő

szent

melléknév
 • megszentelt, felszentelt
 • megáldott, áldott, szakrális (idegen), szentséges
 • mennyei, égi(idegen)
 • boldog, üdvözült, felmagasztosult
 • vallásos, jámbor, istenfélő, ájtatos, templomos, kegyes (régies), áhítatos, szenteskedő (pejoratív)
 • drága, szeretett
 • változtathatatlan, sérthetetlen
 • bizonyos, igaz, kétségbevonhatatlan

tördelő

főnév
 • mettőr (szaknyelvi), metronpázs (régies)

százalék

főnév
 • percent (régies), kamatláb, arány, procent (idegen), száztóli (régies), kamat
 • részesedés, jutalék

revolver

főnév
 • forgópisztoly, ismétlőpisztoly, colt, pisztoly, stukker (szleng), stuki (bizalmas), revkó (szleng), ugató (szleng)
 • (szleng): fecskendő, fecske (szleng)

szerpentin

főnév
 • kígyóút, kanyargós út
 • kígyóvonal
 • papírkígyó, papírszalag

törzstiszt

főnév
 • stabális (régies), főtiszt