hazafi szinonimái

főnév
 • patrióta, honfi (régies), hazafiú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fogat1

ige
 • felszerszámoztat, befogat

meghág

ige
 • párosodik
 • magáévá tesz, megdug (durva), megkettyint (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hazafi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hanglemez

főnév
 • lemez
 • gramofonlemez
 • CD

gally

főnév
 • ág, faág, vessző, hajtás, sarj, ágfa, gallyfa, rőzse, nyesedék, carak (tájnyelvi), csalit (tájnyelvi), csebere (tájnyelvi)
 • pálca, bot, virgács

frottírtörülköző

főnév
 • dörzstörülköző

feloszt, föloszt

ige
 • szétoszt, eloszt, szétdarabol, feldarabol, felapróz, felrészel (régies), elmér (régies), megoszt, felez
 • kioszt, kiadagol, kimér
 • felparcelláz, tagosít, tábláz
 • rendszerez, kategorizál, csoportosít

használt

melléknév
 • elhasznált, elhasználódott, elkopott, kopott, viseltes, elnyűtt, uraságtól levetett, elhordott, ócska, vásott

horog

főnév
 • kampó, kankó (régies), karom, kamó (tájnyelvi), gamó (tájnyelvi), kajmó (tájnyelvi)
 • halászgamó, akasztó
 • (bizalmas): horogütés

programoz

ige
 • tervez, utasít
 • ütemez, beoszt

érzékelés

főnév
 • észlelés, percepció (idegen), appercepció (idegen), észrevevés, érzet, tapasztalás, esztézia (idegen), felfogás, felismerés

erdeipáfrány

főnév
 • erdei pajzsika

bűnjel

főnév
 • bizonyíték, bűntárgy (régies), corpus delicti (idegen), indicium (régies)

ezredes1

melléknév
 • évezredes, ezredéves, millenáris (idegen)

hulldogál

ige
 • szállingózik, harmatozik, szitál, permetez, pilinkézik (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), pelyhedzik (tájnyelvi), havazkál (tájnyelvi)

irdatlan II.

határozószó
 • módfelett, nagyon, irdatlanul

konda

főnév
 • disznócsorda, csorda, csürhe

kés

főnév
 • halef (szleng), bökő (szleng), kasza (szleng), dikics (szleng)
 • zsebkés, bicska, bugyli (tájnyelvi), bicsak (tájnyelvi), kusztora (tájnyelvi)
 • tollkés, penicilus (régies)
 • penge, pilinga, vágóél, snitzer (idegen)
 • sebészkés, szike (szaknyelvi)
 • borotva, beretva, borotvakés

házal

ige
 • kereskedik, ügynökösködik, házról házra jár, kéreget, kilincsel, batyuzik (bizalmas), házagol (régies), kujtorog (régies), kolportál (régies), antichambríroz (régies)

hamarjában

határozószó
 • gyorsan, sietve, sebtiben, rövid úton, ripsz-ropsz, egykettőre, teketória nélkül (bizalmas), hanyatt-homlok, villámsebesen, hevenyében, melegében, mindjártában (tájnyelvi), hamarocskán (tájnyelvi)
 • hirtelenjében, kapásból
 • nagyjából

hiszen, hisz II.

határozószó
 • tudvalevőleg
 • elvégre
 • bizony

kerek

melléknév
 • kerekecske, kör alakú, lekerekített, kikerekített, kerekded, gördülékeny
 • gömbölyű, gömbölyded, összegömbölyödött, golyóforma, hagyma alakú
 • párnás, telt, puha
 • (szaknyelvi): ajakkerekítéses, labiális (idegen), labializált (idegen)
 • arányos, szabályos, határozott, formás, tetszetős
 • egész, teljes, ép, hiánytalan, abszolút (idegen), befejezett, elkészült, tökéletes
 • nyílt, kategorikus (idegen), őszinte, szókimondó, igazmondó, egyenes

helyénvaló

melléknév
 • helyes, jogos, indokolt, megokolt, megalapozott, szükséges, értelmes, ésszerű
 • illő, odaillő, találó, idevágó, alkalmas, megfelelő
 • méltányos

géniusz

főnév
 • (választékos): tehetség, lángész, zseni, lángelme, lumen, észkombájn (szleng), agy (szleng), penge (szleng), einstein (szleng)
 • őrangyal, védőszellem, nemtő (régies)
 • szellem, alkotóerő

hoki

főnév
 • jégkorong, jégkorongozás, jéghoki
 • gyeplabda
 • lovaspóló

kérkedik

ige
 • dicsekszik, dicsekedik, büszkélkedik, henceg, felvág, hetvenkedik, hivalkodik, legénykedik, kevélykedik, szájhősködik, háryjánoskodik, nagyzol, pöffeszkedik, fennhéjáz, anzágol (bizalmas), gangoskodik (tájnyelvi), hányakodik (tájnyelvi), happog (tájnyelvi), híreskedik (tájnyelvi), begyeskedik (tájnyelvi), páváskodik