szakma szinonimái

főnév
 • iparág, szak, szakterület, szakipar, fach (szleng)
 • foglalkozás, mesterség, hivatás (választékos), életpálya, szolgálat, professzió (régies), szakmány (régies)
 • hivatal, tisztség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

később

határozószó
 • majd, utóbb, utána, aztán, későbben, későbbet (tájnyelvi), máskor, utólag, utólagosan, utóbban (régies), utóbbat (régies), azután, majdan, nemsokára, sokára, idővel

pénzesutalvány

főnév
 • utalvány, csekk, csekklap, bankutalvány, fizetési utalvány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

spártai

melléknév
 • edzett, kemény, szigorú, mértékletes, szerzetesi, aszkétikus, önmegtartóztató, igénytelen, aszketikus (idegen), puritán, egyszerű

rémhír

főnév
 • vakhír, álhír, szóbeszéd, kacsa (bizalmas), kitalálás, kitaláció, koholmány, félrevezetés, beugratás

rangos

melléknév
 • jelentékeny, elismert, tekintélyes, fontos, előkelő, kiemelkedő, színvonalas, nívós (bizalmas), értékes
 • méltóságteljes, előkelő, gőgös

pénzszűke

főnév
 • pénzhiány, szegénység, szükség, ínség

sütkérezik

ige
 • napozik, napfürdőzik, sütteti magát a napon, melegedik, pirittyel (tájnyelvi)
 • barnul
 • (előnyöket) élvez
 • henyél

szerte

határozószó
 • széjjel, szét, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszét, szanaszéjjel
 • mindenütt, sok helyütt, sokfelé, mindenfelé
 • elszórtan, összevisszaságban

öklendezik

ige
 • böffen, böfög, cikákol (tájnyelvi), bokákol (tájnyelvi), öklődik (tájnyelvi)
 • fuldokol

opus

főnév
 • mű, munka, alkotás
 • kompozíció

magtalan

melléknév
 • meddő, terméketlen, gyümölcstelen, gyerektelen, gyermektelen
 • nemzésképtelen, steril
 • hiábavaló, tartalmatlan

összeaszik

ige
 • összezsugorodik, összeszárad, kiszárad, megfonnyad, megtöpped (tájnyelvi), összetöpörödik, összesömörödik (tájnyelvi)

szikla

főnév
 • kőszál, szirt, kőszirt, kőszikla

takarítás

főnév
 • rendrakás, rendbetétel, tisztogatás, dzsuvázás (szleng), ganyézás (szleng), szutykolás (szleng)

hadakozik

ige
 • háborúskodik, háborúzik, hadat visel, küzd, harcol, viaskodik, tusakodik, csatáz, verekszik
 • viszálykodik, birkózik, dulakodik, vitézkedik (régies)
 • perlekedik, vitázik, veszekedik, veszekszik

varrás

főnév
 • öltés, tűzés, fércelés, hímezés
 • varrnivaló
 • kézimunka, hímzés
 • varrat

töretlen

melléknév
 • ép, egész, darabos, durva
 • tilolatlan
 • járatlan, érintetlen
 • megműveletlen, műveletlen, szűz

szakszervezet

főnév
 • érdekképviselet, szakmai testület, szakmai szervezet

sótalan, sótlan

melléknév
 • íztelen, ízetlen, sajtalan (tájnyelvi), se íze, se bűze
 • sómentes, diétás
 • sótlan, untató, unalmas, kedélytelen, kedvetlen, savanyú (bizalmas), humortalan, szellemtelen

szemelvény

főnév
 • ízelítő, mutatvány, válogatás, részlet, idézet, citátum
 • passzus, szakasz

több II.

melléknév
 • többféle, többfajta
 • hosszabb, részletesebb, bővebb, terjedelmesebb
 • fontosabb, értékesebb, jelentősebb

szánalom

főnév
 • sajnálkozás, részvét, sajnálat, együttérzés, szánakozás, könyörület, irgalom, kegyelem, megindultság, megrendülés

reprodukció

főnév
 • másolat, műnyomat, művészlap
 • lenyomat
 • sokszorosítás
 • felidézés
 • újratermelés

szentségház

főnév
 • tabernákulum (idegen)

töpörtyű, tepertő

főnév
 • pörc (tájnyelvi), csörge (tájnyelvi), pörke (tájnyelvi)
 • (bizalmas): vakarcs, tökmag, csöppség, apróság, törpe (bizalmas), babszem, bütyök (bizalmas), porbafingó (durva)