hit szinonimái

főnév
 • vélekedés, hiedelem, bizalom, hiszem (választékos), fides (idegen), meggyőződés, bizonyosság
 • vallás
 • eskü, esküvés, becsületszó, becsszó (bizalmas)
 • esküvő (régies)
 • (tájnyelvi): szavahihetőség, hitel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

magol1

ige
 • (tájnyelvi): magoz, kibont, eltávolít (magot)

elkallódik

ige
 • elvész, elveszik, eltűnik, lába kel, elkeveredik, elhányódik
 • (tehetség): elsikkad, veszendőbe megy, elzüllik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hit szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

háztartás

főnév
 • házvezetés, házimunka
 • gazdálkodás, gazdaság, udvar (régies)
 • együttlakás, együttélés, otthon, életközösség, lakás, gazdaság, udvar (régies)

gúny

főnév
 • gúnyolódás, irónia, malícia (idegen), szatíra, szarkazmus (idegen), csúfolódás, csipkelődés, nevetségessé tétel, rosszmájúság, gonoszkodás, kajánság, persziflázs (szaknyelvi), kipellengérezés, kinevetés, kicsúfolás

giccses

melléknév
 • érzelgős, szirupos, limonádészerű, olcsó, ízléstelen

festői

melléknév
 • szemléletes, színes, színpompás, festeni való, festő ecsetjére való, pittoreszk (idegen), képszerű, dekoratív

hiába

határozószó
 • fölöslegesen, szükségtelenül, mindhiába, ok nélkül, indokolatlanul, habókra (szleng), linkre (szleng), lejmre (szleng), kalandjában (tájnyelvi)
 • sikertelenül, hatástalanul, hasztalan, eredménytelenül, foganatlanul (választékos), céltalanul, kárára (tájnyelvi)
 • reménytelenül
 • olcsón, ingyen, potyára (bizalmas), semmiért, potomba (tájnyelvi)

igenlés

főnév
 • helyeslés, megerősítés, helybenhagyás, beleegyezés, jóváhagyás, erősítés, bólintás, fejbólintás, biccentés, tanúságtétel
 • akarás, kívánás, törekvés

rásóz

ige
 • ráerőszakol, ráerőltet, rátukmál, nyakába varr, nyakába sóz
 • (bizalmas): kiró, kiszab
 • ráüt, rávág, rácsap, ráhúz, ráver

fáradozik

ige
 • fárad, törődik, bajlódik, kínlódik, küszködik, vesződik, töri magát, strapálja magát (bizalmas), küzd, viaskodik, harcol, erőfeszítéseket tesz, talpal (bizalmas), melózik (szleng), robotol (bizalmas), gürcöl, gürizik (szleng), güzül (szleng), csarmalódik (tájnyelvi)
 • (valamin): iparkodik, dolgozik, buzgólkodik, munkálkodik, ügyködik, foglalatoskodik

évzáró

melléknév
 • évbúcsúztató

csapózár

főnév
 • csappantyú

ín

főnév
 • rost
 • mócsing
 • ideg, húr
 • (tájnyelvi): lábikra, lábszár, láb
 • (tájnyelvi): szár, inda

II.

főnév
 • jótett, jócselekedet
 • négyes, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng)

körülményeskedés

főnév
 • teketória, formaság, ceremónia, huzavona, terjengősség, fontoskodás, derendócia (tájnyelvi)

kigolyóz

ige
 • kitúr (valakit valahonnan), kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kiszorít, megbuktat, megsemmisít, kiüt
 • kiközösít, kizár, kirekeszt, mellőz, semmibe vesz, exkommunikál (idegen)

hites I.

melléknév
 • esküdt, felesküdött, felesketett, törvényes, hivatalos
 • (régies): megbízható, hű, valódi, igazi, igaz, igazándi (tájnyelvi), eredeti

hazárd

melléknév
 • kockázatos, vakmerő, merész, rizikós

huszár

főnév
 • lovas, lovas katona, hajdú, vörös ördög
 • (sakkban)(bizalmas)

kiegyenesedik

ige
 • felemelkedik, felegyenesedik, kihúzza magát, kinyújtózik, kifeszíti a derekát

holtsúly

főnév
 • holtteher, ballaszt, fenéksúly

gyarmatáru

főnév
 • koloniáláru
 • fűszer, specerej (idegen)

idekerül

ige
 • idejut, idekeveredik

kifolyó

főnév
 • csurgó, eresz, vízköpő