plébános szinonimái

főnév
 • lelkész, pap, tisztelendő, nagypap (tájnyelvi), öregpap (tájnyelvi), lelkipásztor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dörej

főnév
 • dörrenés, dörgés, durranás, dördülés, detonáció, moraj, robaj, robbanás, pukkanás, csattanás, becsapódás

megfigyelő II.

főnév
 • kém, auszkultáns (idegen), obszerváns (idegen), szemtanú, tanú
 • megbízott, küldött
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a plébános szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pedagógia

főnév
 • neveléstudomány, neveléstan, nevelés

optimális

melléknév
 • legkedvezőbb, legjobb, eszményi

odakerül

ige
 • odaérkezik, odajut, odavetődik, odaszármazik (tájnyelvi)(valahonnan)

műalkotás

főnév
 • mű, alkotás, műremek, művészi alkotás, opus (választékos), műtárgy, kompozíció, kreáció, remekmű, remeklés (régies), mestermű, gyöngyszem

pikkely

főnév
 • halpénz (tájnyelvi), halpikkely, lemez

rajt

főnév
 • kezdet, indulás, indítás, kezdés, start

megtanul

ige
 • elsajátít, memorizál, bemagol, bevág (bizalmas), besulykol, begyakorol, beszuflál (tájnyelvi), beemléz (régies), betanul, beszed (szleng), átvesz
 • fölvesz, megszokik
 • felfog, megért, rájön

megpofoz

ige
 • felpofoz, megver, felképel, pofon üt, arcul üt, pofoz, nyaklevest ad (bizalmas), bérmál (tájnyelvi), fejbekel (tájnyelvi), megnyakal (tájnyelvi), lekever egyet (bizalmas), ad egy fülest (bizalmas), beakaszt egyet (szleng), bemos egyet (szleng), betámaszt egyet (szleng)

kitér

ige
 • utat enged, elkerül, kikerül, megkerül, letér, félreáll, irányt változtat, kerülő utat tesz
 • kihúzza magát (valami alól)
 • megfutamodik, elmenekül, félrehajlik, elugrik, elhajol, kisiklik, meghátrál
 • eltér, elágazik (út), megtörik, elhajlik (sugár), elterelődik
 • kileng, kilendül, kibillen
 • (valamire): megemlít, részletez
 • kertel, mellébeszél, taktikázik, hímez-hámoz, csűr-csavar, köntörfalaz
 • kilép, áttér

mélyhegedű

főnév
 • brácsa, viola

rátukmál

ige
 • ráerőltet, ráerőszakol, rásóz (bizalmas), nyakába sóz, nyakába varr, rábeszél, rátol, ráoktrojál, rákényszerít, rádisputál (régies), rászuszakol (tájnyelvi), rátuszkol (tájnyelvi)

rovarirtó

főnév
 • rovarölő

feketevasárnap

főnév
 • szenvedés vasárnapja, süketvasárnap (tájnyelvi)

tantestület

főnév
 • tanári kar, nevelőtestület

szedő

főnév
 • gépíró
 • gépírónő
 • (tájnyelvi): begyűjtő
 • felvásárló

plomba

főnév
 • ólomzár, ólom zárjegy, ólompecsét, ólombélyeg
 • tömés, fogtömés

patológiás

melléknév
 • kóros, rendellenes
 • patologikus (szaknyelvi), beteges

pufók

melléknév
 • dundi, kövérkés, pufi (bizalmas), gömbölyded, párnás, kerek képű, duncsi, pufli (tájnyelvi), bömfli (tájnyelvi), bufakos (tájnyelvi), bufitos, cipóképű, dönci, döncsi (tájnyelvi), dudóka (tájnyelvi), dundus (bizalmas), pofás

szanszevéria, szansz

főnév
 • tigriske, tigrisnyelv, anyósnyelv

pórnép

főnév
 • (régies): parasztság

ostorcsapás

főnév
 • korbácsütés

rácsos

melléknév
 • rácsozott, rostélyos, zárt

százas

főnév
 • (bizalmas): százforintos, kiló (szleng), piros (szleng)