szökdécsel szinonimái

ige
 • szökdel, szökdös (tájnyelvi), ugrándozik, ugrál, ugrabugrál, fickándozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rászabadít

ige
 • ráereszt, rábocsát, nekiereszt, ráenged
 • nyakára küld, nyakába zúdít, rához

elrendezés

főnév
 • rendberakás, rendbetevés, helyretevés, megigazítás
 • csoportosítás, átcsoportosítás, osztályozás, rangsorolás
 • (ügyé): elsimítás, tisztázás, megoldás, elintézés, egybehangolás, egyeztetés
 • tagozás, felépítés, alakzat, kompozíció, megszerkesztés, szerkezet, struktúra, beosztás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szökdécsel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szigetelő

főnév
 • izolátor (idegen), tömítő

sós

melléknév
 • sózott, megsózott, besózott, sótartalmú
 • elsózott
 • szikes
 • (tájnyelvi): rosszmájú, csípős nyelvű

sérült

melléknév
 • sebesült, sebes, lesérült (szaknyelvi), bibis (bizalmas), bintus (tájnyelvi)
 • fogyatékos, mozgássérült, rokkant, invalidus (régies), hibás (tájnyelvi)
 • rongált, hibás, hiányos
 • törött

reflexió

főnév
 • tükrözés, tükröződés, visszaverődés
 • megjegyzés, észrevétel
 • elmélkedés, eszmélés, megfontolás

szófogadatlan

melléknév
 • engedetlen, fegyelmezetlen, rakoncátlan, makrancos, vásott, pajkos, kezelhetetlen, ellenszegülő, ellenálló, zabolátlan, rossz, neveletlen

tartózkodó

melléknév
 • visszahúzódó, félős, félénk, bátortalan, óvatos, megfontolt, mértéktartó, visszafogott, zárkózott, bizalmatlan, szemérmes, szégyenlős, szolid, gátlásos, diszkrét, rezervált (idegen)(bizalmas)
 • kimért, hűvös, hideg
 • hallgatag, csöndes, szűkszavú, szótlan
 • közömbös, közönyös

pernahajder

főnév
 • lókötő, kópé, csirkefogó, naplopó, gézengúz, csibész, rosszcsont
 • (jelzőként): semmirekellő, haszontalan, ördögadta, utolsó, alávaló

patológiás

melléknév
 • kóros, rendellenes
 • patologikus (szaknyelvi), beteges

megroppan

ige
 • megreped, elreped, eltörik, meghasad
 • megrándul, meghúzódik, megrokkan
 • megreccsen, megpattan, kattan
 • megszakad, összeomlik, összeroppan (lelkileg), tönkremegy

polgár

főnév
 • állampolgár
 • cívis, városlakó
 • lakos, lakó
 • (régies): tőkés, burzsoá, patrícius (idegen)
 • (tájnyelvi): kisiparos, kiskereskedő, kisgazda, parasztgazda, gazdálkodó

tejfog

főnév
 • gyerekfog, csikófog (tréfás), egérfog (tréfás), csecsfog (tájnyelvi)

toloncol

ige
 • kiutasít, kitilt, relegál (régies), zsuppol (bizalmas)

hiszékeny

melléknév
 • naiv, gyermeteg, hiedékeny (régies), hiszes (tájnyelvi), együgyű, gyanútlan, jóhiszemű, óvatlan

zápul

ige
 • büdösödik, romlik, poshad
 • gyengül
 • tesped, sínylődik

válasz

főnév
 • felelet, visszavágás, riposzt (idegen), replika (régies)
 • reakció, viszonzás
 • ellenérv, cáfolat, ellenvetés, tromf
 • (régies): akadály, válaszfal, választófal

szőlőfürt

főnév
 • szőlőgerezd (tájnyelvi), fürt, biling (tájnyelvi), szőlőfej (tájnyelvi)

szétomlik

ige
 • szétmállik, szétesik, széthull, szétmegy
 • (haj): elomlik, szétterül

táncol

ige
 • rop, jár, figurázik, szaporázza, csörög (szleng), pörög (szleng), lejt (szleng), lötyög (bizalmas), ráz (szleng), denszel (szleng), csurglizik (szleng), rúgja a port
 • szökken, libben, billeg
 • hánykolódik
 • ide-oda pártol
 • ugrál, vibrál
 • ágaskodik, ficánkol, szökdel, szökdécsel, rúgkapál, ugrabugrál (tájnyelvi)

vadliba

főnév
 • vadlúd

szűcs

főnév
 • bundár (régies), szőcs (tájnyelvi)

stáb

főnév
 • (régies): vezérkar, törzskar
 • csoport, csapat, team (idegen)
 • forgatócsoport
 • kíséret
 • vezetőség

tára

főnév
 • (szaknyelvi): göngyölegsúly, burkolatsúly

valaha

határozószó
 • hajdan, hajdanán, hajdanában, régen, rég, réges-rég, korábban, egykor, egyszer, valamikor, azelőtt, anno dacumál (bizalmas)
 • akármikor, bármikor