tárgyas szinonimái

melléknév
 • határozott, tranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

északi

melléknév
 • borealis (idegen), nordikus (idegen)

tipor

ige
 • tapos, gázol, hág, tapod, gyurakszik (tájnyelvi), nyomdos (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tárgyas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szüntet

ige
 • csillapít, enyhít, mérsékel, csendesít, nyugtat
 • oszlat

szánakozik

ige
 • szánalmat érez, részvétet érez, sajnálkozik, megszán, szán, sajnál, részvéttel van, osztozik (valamiben), együtt érez, fájlal, bánkódik, könyörületet érez, szánakodik (tájnyelvi)

szabadságharc

főnév
 • felkelés, forradalom, szabadságküzdelem (választékos), függetlenségi harc

rosszkedvű

melléknév
 • kedvetlen, szomorú, levert, komor, mogorva, morcos, mortyos (tájnyelvi), durcás (bizalmas), elcsüggedt, bús, kedveszegett, harapós, barátságtalan, ingerült, nyűgös, szomorkodó, búvalbélelt, morózus, morc, búskomor, lehangolt, letört, letargikus, deprimált, mísz (bizalmas) Sz: bal lábbal kelt fel; búsul, mint aki szomorút álmodott; búsul, mint a csonka vitéz; csalánra hugyozott; elereszti fülét, farkát; jókedve van, mint akit akasztani visznek; jókedve van, mint a kötözött malacnak; komor, mint a verembe esett farkas; leeresztette a szárnyát; lóg az orra; mintha birsalmából harapták volna ki; nem jól kelt a lencséje; olyan morcos, mint a tüskésdisznó; olyan, mint egy küldött farkas; öreg kutya kedve van; örül, mint kalitkában a csízike; rossz planétában született; rosszul kelt fel; seggel kelt fel; farral kelt fel az ágyból

tanácstalan

melléknév
 • tehetetlen, határozatlan, tétovázó, tétova, habozó, zavart, zavarodott, döntésképtelen

tétova I.

határozószó
 • (régies): ide-oda, erre-arra
 • tétován, tétovázva, bizonytalanul, habozva, határozatlanul

proletárdiktatúra

főnév
 • munkásuralom, proletáruralom

pórnép

főnév
 • (régies): parasztság

merevedik

ige
 • dermed, szilárdul, keményedik
 • erektál (szaknyelvi), feláll, ágaskodik

ráhagy

ige
 • örökít, örökül hagy, átörökít, testál (régies), rátestál (régies), végrendelkezik, hátrahagy, hagyományoz, reáhagyományoz (régies)
 • rábíz, odaad, gondjaira bíz, átad, átenged
 • áthárít
 • megenged, beleegyezik, jóváhagy, elnéz, eltűr
 • rászámít, hosszít, szélesít, megtold

titkol

ige
 • titokban tart, eltitkol, leplez, palástol, fedez (régies), rejt, rejteget, takargat, véka alá rejt, álcáz, elhallgat, kendőz

turizmus

főnév
 • turisztika, turistálkodás, természetjárás, országjárás, utazgatás, idegenforgalom

identitás

főnév
 • azonosság, megegyezés, egyezés
 • önazonosság, öntudat

vérpad

főnév
 • vesztőpad, vesztőhely

tarhál

ige
 • (szleng): kéreget, koldul, kérincsél, kunyerál, kunyizik (bizalmas), kuncsorog, tányéroz, kilincsel, házal, lejmol (szleng), potyázik

szűcs

főnév
 • bundár (régies), szőcs (tájnyelvi)

tenor

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

vele, véle

határozószó
 • hozzáadva, kiegészítésül, kiegészítésképp
 • társaságában, kíséretében
 • általa, tőle, közvetítésével
 • iránta, hozzá, miatta

távirati

melléknév
 • táviratbeli, sürgönyi

század2

főnév
 • évszázad, saeculum (idegen)
 • centuria (idegen), kompánia

termelő

melléknév, főnév
 • gyártó, előállító, termesztő, gazdálkodó, feldolgozó, összeállító, alkotó, produkáló, produktív

vérfürdő

főnév
 • öldöklés, mészárlás, gyilkolás, gyilkosság, vérontás, vérengzés, pusztítás