rivaldafény szinonimái

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

köszörűs

főnév
 • fenő

házbér

főnév
 • lakbér, bérleti díj
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rivaldafény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rejtjelez

ige
 • sifríroz (szaknyelvi), kódol, titkosít

pénzösszeg

főnév
 • pénz, summa (bizalmas), nyalókapénz (szleng)
 • tét

párol

ige
 • dinsztel (bizalmas), puhít, főz, gőzöl, párgol (tájnyelvi), senyveszt (tájnyelvi)
 • abál, abárol (tájnyelvi), köveszt (tájnyelvi)
 • lepárol, desztillál

orgonista

főnév
 • orgonaművész, orgonajátékos

részletez

ige
 • feltüntet, felsorol, elsorol, fejteget
 • tagol, taglal, elemez, boncol, tételez, tételekre bont, specifikál (idegen)

síléc

főnév
 • sí, sítalp, léc, deszka (bizalmas)

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

műalkotás

főnév
 • mű, alkotás, műremek, művészi alkotás, opus (választékos), műtárgy, kompozíció, kreáció, remekmű, remeklés (régies), mestermű, gyöngyszem

különb

melléknév
 • jobb, kiválóbb, értékesebb, előnyösebb, vonzóbb, derekabb, rendesebb, felsőbb rendű, magasabb rendű

nesze

módosítószó
 • (bizalmas): tessék, vedd el, ne (tájnyelvi)

sorban

határozószó
 • egymás után, rendre, egyik a másik után
 • sorrendben, időrendben, sorjában, szerről szerre

szardella

főnév
 • ajóka, ajókagyűrű, szardellagyűrű, ringli (idegen)
 • szardellapaszta

formás

melléknév
 • tetszetős, arányos, jó alakú, jó formájú, takaros, csinos, szép, jó külsejű, kellemes külsejű, deli (választékos), bájos, kecses, szemrevaló

törzsökös

melléknév
 • (választékos): tősgyökeres, tőrőlmetszett, régi, ősi
 • igazi, valódi, hamisítatlan, eredeti
 • megszokott, állandó, oszlopos

tanácsterem

főnév
 • ülésterem, tárgyalóterem, nagyterem, díszterem

robbanékony

melléknév
 • explozív, explozíbilis (idegen)
 • lobbanékony, hirtelen, hirtelen haragú, heves, indulatos, vehemes, hörcsögtermészetű, szangvinikus (szaknyelvi)

reflexió

főnév
 • tükrözés, tükröződés, visszaverődés
 • megjegyzés, észrevétel
 • elmélkedés, eszmélés, megfontolás

savanyít

ige
 • erjeszt, megkovászol (régies), megéleszt (régies), poshaszt (tájnyelvi), poshajt (tájnyelvi)
 • tartósít

takarít

ige
 • tisztít, tisztogat, megtisztít, rendet rak, rámol, csinosít, pucol (bizalmas), pucovál (bizalmas), seper, porol
 • selejtez, kiszór, kiönt, kidob, kidobál, kihajít, kihajigál, szelektál
 • arat, begyűjt, behord, betakarít, takar (tájnyelvi)

rosszkedvű

melléknév
 • kedvetlen, szomorú, levert, komor, mogorva, morcos, mortyos (tájnyelvi), durcás (bizalmas), elcsüggedt, bús, kedveszegett, harapós, barátságtalan, ingerült, nyűgös, szomorkodó, búvalbélelt, morózus, morc, búskomor, lehangolt, letört, letargikus, deprimált, mísz (bizalmas) Sz: bal lábbal kelt fel; búsul, mint aki szomorút álmodott; búsul, mint a csonka vitéz; csalánra hugyozott; elereszti fülét, farkát; jókedve van, mint akit akasztani visznek; jókedve van, mint a kötözött malacnak; komor, mint a verembe esett farkas; leeresztette a szárnyát; lóg az orra; mintha birsalmából harapták volna ki; nem jól kelt a lencséje; olyan morcos, mint a tüskésdisznó; olyan, mint egy küldött farkas; öreg kutya kedve van; örül, mint kalitkában a csízike; rossz planétában született; rosszul kelt fel; seggel kelt fel; farral kelt fel az ágyból

pezseg

ige
 • buzog, fortyog, bizseg (tájnyelvi), sorcik (régies), tajtékzik, bugyborékol, bugyog, forr, gyöngyellik (régies), bozsorog (tájnyelvi), gyöngyözik, habzik, zubog
 • hemzseg, nyüzsög

senkiházi

főnév, melléknév
 • semmiházi, sehonnai, jöttment, alávaló, senkifia, senki, honnanjött (tájnyelvi), szarházi (durva), nulla (bizalmas), nímand (bizalmas), semmirekellő, semmirevaló

tamburmajor

főnév
 • (régies): karmester, karnagy