szakkönyv szinonimái

főnév
 • kézikönyv, szakkiadvány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mezsgye

főnév
 • földszegély, határszegély, földcsík, barázda, vakbarázda
 • ösvény
 • határ, határvonal, perem, széle (valaminek)

szablya

főnév
 • kard, kaszab (régies), fringia (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakkönyv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

spárga1

főnév
 • zsineg, madzag, zsinór, kötél, spagát (idegen), spagóca (szleng)

reményvesztett

melléknév
 • reménytelen, kétségbeesett, vigasztalan, vigasztalhatatlan, desperált (idegen), desperátus (idegen), elkeseredett, elfásult, letört, levert, csüggedt, csalódott, kiégett, rezignált, pesszimista, defetista (idegen), borúlátó

rangfokozat

főnév
 • rang, rendfokozat, fokozat, sarzsi (bizalmas)

pénzösszeg

főnév
 • pénz, summa (bizalmas), nyalókapénz (szleng)
 • tét

süsü2

melléknév
 • együgyű, bolondos, habókos, félkegyelmű, félnótás, hülye, idióta, ostoba, buta

szerszám

főnév
 • eszköz, gép, masina (bizalmas), készülék, instrumentum (régies), műszer, cajg (idegen), szerkentyű (bizalmas), berendezés
 • (tájnyelvi): lószerszám, hám
 • (régies): fegyver
 • (szleng): hímvessző, pénisz (szaknyelvi), fallosz (szaknyelvi), fütykös
 • (régies): kenőcs, kenet (régies)
 • fűszer, fűszerszám (régies)

őgyeleg

ige
 • lépdegél, jár-kel, ődöng, csavarog, kóvályog, csatangol, csámborog, tekereg, kujtorog, kódorog, lődörög, sétálgat, flangál, ténfereg, lézeng, kóborol, kószál, lófrál, bolyong, kavillál (tájnyelvi), tészeleg (tájnyelvi), császkál, andalog, cselleng

optimális

melléknév
 • legkedvezőbb, legjobb, eszményi

magnólia

főnév
 • liliomfa, tulipánfa, uborkafa (tájnyelvi)

összeáll

ige
 • összegyűlik, tömörül, sorakozik
 • társul, összefog, szövetkezik, bandába verődik
 • létrejön, kialakul
 • (pejoratív): összeköltözik, együtt él (valakivel) Sz: bagóhiten él vele; összeszűrik a levet
 • összetapad, egybeforrad, összenő, csomósodik, összeszigorosodik (tájnyelvi), megszilárdul, megköt, megkeményedik, megdermed, besűrűsödik, jeged (régies)

szikes

melléknév
 • (talaj): sziksós, sós, cserjeges (tájnyelvi)

takargat

ige
 • bugyolál, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • leplez, palástol, álcáz, kendőz, elrejt, rejteget, titkol, eltitkol, dugdos, homályba borít, elsimít, eltussol, elhallgat, elmismásol (bizalmas), elken (bizalmas)

habzsol

ige
 • fal, zabál (szleng), faldoklik (régies), elnyel Sz: nyeli, mint kacsa a nokedlit
 • élvez

városrész

főnév
 • városnegyed, negyed, hóstát (régies)
 • körzet, kerület, rész

törekvés

főnév
 • akarat, akarás, szándék, igyekezet, ambíció, iparkodás, becsvágy, aspiráció, aspirálás, intenció (idegen), erőfeszítés, hajtóerő, fáradozás
 • mozgalom, irányzat
 • tendencia, trend
 • célkitűzés

szakosztály

főnév
 • szekció, tagozat, csoport, ügyosztály, részleg

sós

melléknév
 • sózott, megsózott, besózott, sótartalmú
 • elsózott
 • szikes
 • (tájnyelvi): rosszmájú, csípős nyelvű

szemcsés

melléknév
 • grízes, szemes, szemcsézett, granulált, ikrás

toxikus

melléknév
 • (szaknyelvi): mérgező, maszlagos (tájnyelvi), mételyező (tájnyelvi)

szánakozik

ige
 • szánalmat érez, részvétet érez, sajnálkozik, megszán, szán, sajnál, részvéttel van, osztozik (valamiben), együtt érez, fájlal, bánkódik, könyörületet érez, szánakodik (tájnyelvi)

reprezentál

ige
 • képvisel
 • ábrázol, megjelenít
 • (tájnyelvi): bemutat, prezentál

szentkép

főnév
 • ikon

tönkrever

ige
 • összever
 • megrongál, elpusztít, tönkretesz
 • legyőz, elver, lehengerel, megver, lever, szétver, szétmorzsol, tönkrezúz, szétzúz, eltipor, megsemmisít