potom szinonimái

melléknév
 • kis összegű, olcsó, potya, bagó (bizalmas), csekély, jelentéktelen
 • (régies): hiábavaló, haszontalan, semmirekellő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

járdaszegély

főnév
 • szegélykő, kerékvető

örvendetes

melléknév
 • boldogító, kellemes, örömteljes, szerencsés, szívderítő, örvendeztető, vigasztaló (régies), jóleső, örömteli, vidám
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a potom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

piedesztál

főnév
 • talapzat, posztamentum (szaknyelvi), posztamens (szaknyelvi), oszlopszék
 • magaslat, emelvény

őgyeleg

ige
 • lépdegél, jár-kel, ődöng, csavarog, kóvályog, csatangol, csámborog, tekereg, kujtorog, kódorog, lődörög, sétálgat, flangál, ténfereg, lézeng, kóborol, kószál, lófrál, bolyong, kavillál (tájnyelvi), tészeleg (tájnyelvi), császkál, andalog, cselleng

ómen

főnév
 • (választékos): előjel, intő jel, balsejtelem, figyelmeztetés, jelzés

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

pokolgép

főnév
 • bomba, robbanószerkezet

recesszió

főnév
 • visszaesés, hanyatlás

melléfog

ige
 • hibázik, elhibáz (valamit), téved, bakot lő, vét (választékos), túllő a célon

megtanul

ige
 • elsajátít, memorizál, bemagol, bevág (bizalmas), besulykol, begyakorol, beszuflál (tájnyelvi), beemléz (régies), betanul, beszed (szleng), átvesz
 • fölvesz, megszokik
 • felfog, megért, rájön

koca

főnév
 • anyadisznó, emse, göbe (tájnyelvi)

mesterkélt

melléknév
 • csinált, erőltetett, keresett, megjátszott, affektált, modoros, erőszakolt, negédes, cikornyás, szertartásos, mondvacsinált, nyakatekert, dagályos, színészies, színpadias, teátrális, kényszeredett, természetellenes, feszes, kimért, merev, maníros (idegen), tettetett, színlelt, hamis

rendezetlen

melléknév
 • áttekinthetetlen, kusza, zilált, kaotikus, rendszertelen, anarchisztikus (idegen), zűrzavaros, zavaros, eldöntetlen, fejetlen, problematikus
 • rendetlen, ápolatlan, gondozatlan, slendrián
 • elintézetlen, megoldatlan, tisztázatlan
 • kifizetetlen, kiegyenlítetlen, hátralékos, hátralévő

sárga

melléknév, főnév
 • sárgás, aranyszínű, arany, aranysárga, napsárga, napszínű, szalmaszínű, mézszínű, kénszín (régies), kénsárga, sári (tájnyelvi), sáfránysárga, repcesárga
 • vörösessárga, okkersárga, okker
 • sötétsárga, mustár, mustársárga, mustárszínű
 • világossárga, halványsárga, pasztellsárga, citromsárga
 • (haj) szalmasárga, kanárisárga, szőke, hirtelenszőke
 • sápadt, viaszsárga, vértelen
 • (ló) fakó
 • (szleng): kínai, japán, ferde szemű (szleng), vágott szemű (szleng)

felfeszít, fölfeszít

ige
 • felnyit, feltör
 • megfeszít, keresztre feszít

taszít

ige
 • lök, nyom, tol, taszajt (tájnyelvi), lódít
 • juttat, dönt (valamibe), sodor
 • undorít, visszatart

szemközt

határozószó
 • szemben, átellen, átellenben, vizaví (idegen), szemtől szemben
 • szembe, homlokegyenest

pottyan

ige
 • leesik, esik, huppan, zuhan, tottyan, lepottyan, bukik, hullik
 • kerül, keveredik, vetődik, cseppen

pernahajder

főnév
 • lókötő, kópé, csirkefogó, naplopó, gézengúz, csibész, rosszcsont
 • (jelzőként): semmirekellő, haszontalan, ördögadta, utolsó, alávaló

ráhajt1

ige
 • odahajt, odaterel, ráterel, odairányít
 • odakormányoz, odavezet, rágördül, rágurul
 • (bizalmas): rákapcsol (bizalmas), ráver (bizalmas), belehúz (bizalmas)
 • (régies): sarkall, ösztökél, ösztönöz, indít, késztet

szelídség

főnév
 • jámborság, jóság, kegyesség, nyájasság, gyengédség, galambepe

proletárdiktatúra

főnév
 • munkásuralom, proletáruralom

önmaga

névmás
 • magamaga, saját maga, önnönmaga, tulajdon maga, maga

ráolvasás

főnév
 • igézet, varázslat, ráéneklés (régies), ráimádkozás (régies)

szemetes I.

melléknév
 • gazos, sáros, söpredékes, gizgazos
 • piszkos, poros